E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLidé na katedře

Vedoucí katedry:  prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.

Zástupce:  doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D.
 

Tajemnice a správkyně personální aplikace:  RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.

Koordinátorka studijního systému:  doc. RNDr. Iva Zusková, CSc.

 

Sekretariát katedry  místnost 229

► Hana Kábová
 

tel: +420 221 951 297
 

e-mail: kfmch@natur.cuni.cz,
hana.kabova@natur.cuni.cz

► Bc. Anna Knězů
mateřská dovolená

tel: +420 221 951 301
 

e-mail: anna.knezu@natur.cuni.cz
 

► Zuzana Hrabalová, M.Sc.       

tel: +420 221 951 301          

e-mail: zuzana.hrabalova@natur.cuni.cz Vědečtí a pedagogičtí pracovníci

Jméno Email Místnost Telefon
Bogdana Bashta, Ph.D. bogdana.bashta@natur.cuni.cz 309 221 951 307
prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc. jiri.cejka@natur.cuni.cz 304 F 221 951 032 
prof. Paul Diddams, Ph.D. paul.arthur.diddams@natur.cuni.cz 304 F 221 951 032 
Mgr. Milan Eliáš milan.elias@natur.cuni.cz 227 221 951 064 
Mgr. Pavla Eliášová, Ph.D. pavla.eliasova@natur.cuni.cz 227 221 951 064 
Andreas Erlebach, Ph.D. erlebaca@natur.cuni.cz 230 221 951 298
Doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc. jiri.fiser@natur.cuni.cz 304 221 951 298
prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. bohuslav.gas@natur.cuni.cz 228 221 951 100
RNDr. Lukáš Grajciar, Ph.D. lukas.grajciar@natur.cuni.cz 230 221 951 298
Junjie He, Ph.D. junjie.he@natur.cuni.cz 230 221 951 298
Christopher James Heard, Ph.D. heardc@natur.cuni.cz 230 221 951 298
Doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D. kveta.kalikova@natur.cuni.cz 231 221 951 299
RNDr. Peter Košovan, Ph.D. peter.kosovan@natur.cuni.cz 311 A 221 951 029
Ing. Martin Kubů, Ph.D. kubumar@natur.cuni.cz 227 221 951 064
Doc. Ing. Zuzana Limpouchová, CSc. zuzana.limpouchova@natur.cuni.cz 304  E 221 951 293
prof. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D. pavel.matejicek@natur.cuni.cz 149 221 951 292
Marino Mauro Álvarez Izaguirre, Ph.D. alvarezmari@natur.cuni.cz 150B 221 951 322
Michal Mazur, Ph.D. michal.mazur@natur.cuni.cz 32 221 951 291
Mgr. Robert Mundil, Ph.D. robert.mundil@natur.cuni.cz 149 221 951 063
Mgr. Gabriela Nachtigall, Ph.D. gabriela.nachtigall@natur.cuni.cz 366 221 951 037
Ing. Lucie Nová, Ph.D. lucie.nova@natur.cuni.cz 224 221 951 290
prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. tomas.obsil@natur.cuni.cz 302 221 951 303
Maksym Opanasenko, CSc. opanasem@natur.cuni.cz 150B 221 951 322
prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc. karel.prochazka@natur.cuni.cz 304 E 221 951 293
Ing. Jan Přech, Ph.D. jan.prech@natur.cuni.cz 150B 221 951 322
Ing. Monika Remzová, Ph.D. 227 221 951 064
Mgr. Oleg Rud, Ph.D. oleg.rud@natur.cuni.cz 224 221 951 290
Doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr. jan.sedlacek@natur.cuni.cz 310 221 951 308
Mgr. Ondřej Sedláček, Ph.D. sedlacek@natur.cuni.cz  312 221 951 311
Mgr. Mariya Shamzhy, Ph.D. shamzhym@natur.cuni.cz  32 221 951 291
RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D. ivana.sloufova@natur.cuni.cz 312 221 951 312
prof. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D. miroslav.stepanek@natur.cuni.cz 149 221 951 292
prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc. tesarove@natur.cuni.cz 228 221 951 296
Doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D. filip.uhlik@natur.cuni.cz 224 221 951 290
Ing. Mariusz Uchman, Ph.D. uchman@natur.cuni.cz 149 221 951 292
RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. katerina.uselova@natur.cuni.cz 308 221 951 399
Carlos Henrique Vieira Melo, Ph.D. vieiramc@natur.cuni.cz 330  
prof. RNDr. Blanka Vlčková, CSc. blanka.vlckova@natur.cuni.cz 311 221 951 309
prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc. jiri.vohlidal@natur.cuni.cz 311A 221 951 310
RNDr. Jiří Zedník, Ph.D. jiri.zednik@natur.cuni.cz 309 221 951 307
Doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. zuskova@natur.cuni.cz 308 221 951 306

 Externí učitelé a členové katedry

Jméno Email Instituce
RNDr. Ota Bludský, Ph.D. ota.bludsky@uochb.cas.cz ÚOCHB AV ČR
Mgr. Ondřej Demel, Ph.D. ondrej.demel@jh-inst.cas.cz ÚFCH JH AV ČR
prof. RNDr. Pavel Hobza, DrSc. pavel.hobza@uochb.cas.cz ÚOCHB AV ČR
doc. RNDr. Pavel Jungwirth, CSc., DSc.       pavel.jungwirth@uochb.cas.cz ÚOCHB AV ČR
Ing. Filip Lankaš, CSc. filip.lankas@uochb.cas.cz ÚOCHB AV ČR
RNDr. Dana Nachtigallová, Ph.D. dana.nachtigallova@uochb.cas.cz       ÚOCHB AV ČR
RNDr. Veronika Obšilová, Ph.D. obsilova@biomed.as.cz FGÚ AV ČR
RNDr. Jiří Pfleger, CSc. pfleger@imc.cas.cz ÚMCH AV ČR
RNDr. Zbyněk Pientka, CSc. pientka@imc.cas.cz ÚMCH AV ČR
Mgr. Jiří Pittner, Dr. rer. nat. jiri.pittner@jh-inst.cas.cz ÚFCH JH AV ČR
RNDr. František Rypáček, CSc. rypacek@imc.cas.cz ÚMCH AV ČR
RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D. slouf@imc.cas.cz ÚMCH AV ČR
prof. RNDr. Dr. Patrik Španěl, Ph.D. patrik.spanel@jh-inst.cas.cz ÚFCH JH AV ČR
RNDr. Jiří Vondrášek, Ph.D. jiri.vondrasek@uochb.cas.cz ÚOCHB AV ČR

 Studenti doktorských studijních programů

Aktuální seznam studentů doktorského studia studujících na naší katedře naleznete v databázi studijního informačního systému (SIS).

 

 

Akce dokumentů