E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProf. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc.

Kontakt

 

1966 promovaný chemik (PřF UK)
1966 – 69    pedagogický asistent (katedra fyzikální chemie PřF UK)
1967 RNDr.
1969 – 91 odborný asistent (katedra fyzikální chemie PřF UK)
1977 kandidát chemických věd
1991 jmenován a ustanoven docentem v oboru „Fyzikální chemie“
2003 jmenován profesorem v oboru „Filosofie a dějiny přírodních věd“

 

Ocenění

2012   

Cena poroty za rok 2011. Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., divize Nakladatelství Academia, Vladimíru Karpenkovi a Ivo Puršovi za knihu „Alchymie a Rudolf II.“

2012

Čestný člen Slovenské farmaceutické společnosti

2005

Zlatá medaile Přírodovědecké fakulty University Karlovy

2003

Outstanding Paper Award, Division of the History of Chemistry, American Chemical Society (for the paper: V. Karpenko: Die Edelgeborne Jungfer Alchymia:  The Final Stage of European Alchemy,  Bull. Hist. Chem. (USA), 25, 50-63 (2000).

1989

Certificate of Appreciation, Southern Illinois University, for the Course „European Alchemy“

1985

Čestné uznání nakladatelství Práce, prof. RNDr. Jaroslavu Zýkovi a RNDr. Vladimíru Karpenkovi za dílo „Prvky očima minulosti“

1976

Diplom za 9 let spolupráce s Chemical Abstracts Service (USA)

 

Popularizační činnost

Od roku 1961 přes 2000 příspěvků (Vesmír, Věda a život, Věda a technika mládeži, Věda, technika a my, ČR Meteor, ČR Leonardo, Lidové noviny, Technický magazín, Mladá fronta, Lidová demokracie, Naše rodina a další)

 

Členství ve společnostech

 • Čs. společnost chemická (člen do 2010)
 • Čs. společnost biochemická (člen do 2010)
 • Čs. společnost pro dějiny věd a techniky (1990 – 2007 člen hlavního výboru)
 • The Society for the History of Alchemy and Chemistry (V. Britanie, člen od 1979)
 • The Planetary Society (USA, člen 1988 – 2006)
 • The Hermetic Society (při americké religionistické společnosti, člen od 2003)
 • The History of Science Society (USA, člen od 2009)

 

Členství v redakčních radách

 • Člen redakční rady časopisu Dějiny věd a techniky (od 1999)
 • Člen vědecké rady časopisu GEO (2005 – 2008)
 • Člen vědecké rady časopisu HYLE (An International Journal for the Philosophy of Chemistry, Karlsruhe, SRN) (1998–2013)

 

Ostatní aktivity

 • The American Biographical Institute (od 1989 honorary member of the Research Board of Advisors)

 • International Biographical Centre (V. Britanie, od 1990 honorary Deputy Director General for Europe)

 • Člen poroty nadace Český literární fond (od 2013)

 • Člen Českého národního komitétu pro dějiny vědy (1994 – 97)

 • Člen rady vysokých škol (1994 – 96)

 • Člen Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK,  funkční období 1990–92, 1992–94 (místopředseda, od května 1994 předseda)

 • Sekretář UNESCO Course in Modern Methods of Analytical Chemistry (1966 – 1993)

 • Sekretář UNESCO Course in Macromolecular Chemistry (1972 – 1993)

 

 

Akce dokumentů