E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkum

RNDr. Květa Kalíková, Ph.D.

 

 

Separační metody - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) a Superkritická fluidní chromatografie (SFC)

chirální separace

charakterizace chromatografických separačních systémů – např. model lineárních vztahů volných energií (LFER)

optimalizace a validace chromatografických metod

 

.

Akce dokumentů