E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProfesní zkušenosti

Mgr. Pavel Dubský, Ph.D.

od 2011

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha

Výzkumný a pedagogický pracovník

Osobní odpovědnost:

- Vedení výzkumné skupiny Elektromigračních a Chromatografických Separačních Metod
- Vývoj software pro simulaci kapilární elektroforézy
- Vývoj software pro optimalizaci analytických metod
- Vedení PhD., magisterských a bakalářských studentů
- Výuka

 

2010 - 2011

University of Twente, Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science, Enschede, Nizozemsko

Post-doc pozice

Osobní odpovědnost:

- Vývoj software pro zpracování dat z měřícího zařízení (automatická a manuální detekce píků, integrace, kalibrace)
- Statistická analýza dat

 

2006 - 2010

Výzkumný Ústav Organických Syntéz a.s., Rybitví

Vědecký pracovník; Pracovník jištění jakosti GLP

Osobní odpovědnost:

- Zavádění výpočetních metod QSAR pro potřeby nařízení REACH
- Příprava materiálů a přednášky pro odbornou veřejnost

- Zajišťování managementu kvality na oddělení fyzikálně-chemických a analytických zkoušek
- Účast na státních i zahraničních inspekcích / auditech
- Školení a vedení pracovníků v systému GLP

 

2003 - 2006

Výzkumný Ústav Organických Syntéz a.s., Rybitví

Výzkumný pracovník - analytik

Osobní odpovědnost:

- Správa přístrojů (HPLC, CZE); validace, kvalifikace, údržba
- Vývoj a validace analytických metod (HPLC, CZE, UV/VIS) pod systémy kvality: GLP, ISO 9001:2001 a ISO/IEC 17025

 

2003 – 2009

Karlova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzikální a makromolekulární chemie (Praha)

Doktorské studium (distanční formou)

Státní doktorská zkouška složena           2008

Disertační práce obhájena                       2009

Disertační práce:

Chirální separace v kapilární zónové elektroforéze

Osobní odpovědnost:

- samostatná vědecká činnost a vývoj software
- publikování v mezinárodních periodikách
- vedení studentů při jejich bakalářské / magisterské práci
- výuka

Dosažené výsledky:

- navržení a experimentální ověření nového teoretického modelu
- navržení nových experimentálních postupů a jejich ověření
- vytvoření softwarového řešení
- 3 publikace (Electrophoresis, J.Chromarogr. B)

Akce dokumentů