E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCentrum 3D tisku

Naše pracoviště je vybaveno několika 3D tiskárnami s různými technologiemi aditivní výroby. Nabízíme tak možnost 3D tisku různých předmětů z plastu (PLA, ABS, PET, Flex) v jedné nebo dvou barvách zároveň nebo plnobarevný tisk ze sádrového kompozitu.

Kromě samotného 3D tisku nabízíme i tvorbu digitálních modelů podle zadání – tvorba modelů molekul, vykreslování prostorových grafů, tvorba modelů podle cif dat, modelování v CAD programu.

Možnosti 3D tisku

Pomocí 3D tiskáren je možné vytvářet různé prostorové objekty, ať už funkční nebo čistě designové. Mezi již řešené projekty, kde již máme uspokojivě zvládnutou technologii 3D tisku patří např.:

 • Součásti chemických aparatur – ať už „kopie“ existujících (a dnes již např. nedostupných) dílů, nebo de novo vymodelovaných
 • Modely molekul na základě dat z krystalové databáze (pdb, cif). Tyto modely je možné vyrábět buď z plastu (max. dvoubarevné) nebo sádrového kompozitu (plně barevné). Kromě samotných molekul je možné vytvořit i plochy nábojů apod.
 • Prostorové grafy – vizualizace vypočtených nebo naměřených dat formou trojrozměrné plochy, možnost vytvoření kontur, barevných gradientů.
 • Učební pomůcky vytvořené na míru danému přednášejícímu ve formě demonstračních předmětů nebo multiplikátů pro studenty
 • Modely vytvořené pomocí skenování – kosti, schránky živočichů vhodné jak pro výuku, tak pro vědecké účely.​​

Podporované tiskové formáty

 • Prostorových objekty typu mesh: *.stl, *.wrl, *.obj, *.amf, *.x3d
 • Formáty CAD (různé)
 • Krystalografická data: *.cif
 • Soubory s prostorovými souřadnicemi atomů: *.xyz, *.pdb
 • Matice dat pro tvorbu prostorových dat: *. dat, *.txt, *.xls
 • Matematická funkce
 • Nebo jen předloha, nápad, náčrtek, který se dá převést do počítače

Ceník

Cena výrobku závisí na technologii tisku, velikosti modelu a náročnosti přípravy a konečného zpracování modelu. Může se jednat řádově o jednotky korun (jednoduchý stojánek na eppendorfky) po tisíce korun (velké pohyblivé demonstrační modely, celobarevné modely molekul).

Celková cena se skládá z ceny vlastního tiskového materiálu (tisková struna, prášková sádra, lepidlo), případné speciální součásti (magnety, suché zipy, barva) a vlastní práce, tj. modelování, přípravy k tisku a konečné úpravy modelu (leštění, lakování, vyhlazování, barevné, slepování).

Cena bude vyčíslena, včetně zdůvodnění její výše, na základě konkrétního modelu.

Objednávky

V případě zajmu, nás neváhejte kontaktovat pomocí e-mailu (ludek.mika@natur.cuni.cz) nebo telefonu (linka 1344; s předvolbou +420 221 951 344). Na základě požadavků se domluvíme na postupu, ceně a časovém harmonogramu.

Vzhledem k tomu, že doba tisku a příprava modelu zabere někdy i několik desítek hodin času, počítejte s dostatečnou časovou rezervou.

Technické parametry tiskáren

3Dsystems CJP 460Plus

Tato 3D tiskárna využívá technologii slepování práškového materiálu pomocí kapiček lepidla. Výsledný model je pak zpevněn nasáknutím kyanoakrylátu nebo epoxidové pryskyřice. Tiskárna umožňuje tisk komplexních modelů se složitou strukturou. Při tisku je kromě lepidla možné nanášet i barvu, tiskárna umožňuje tedy tvorbu plně barevných modelů.

Nevýhodou je, že vytvořené modely jsou křehčí než plastové a příliš se nehodí na funkční díly, zároveň je obtížné vytvářet struktury se stěnou slabší než 1,5 mm, případně tyčinky o průměru menší než 3 mm.

Tato technologie je mimořádně vhodná pro tvorbu modelů složitějších molekul, krystalových struktur, krystalových mřížek, skenů např. schránek organismů, či kostí.

Tiskový prostor 203×254×203 mm, rychlost tisku ve vertikálním směru až 23 mm/hod

Builder 3D printers B.V., Builder Dual Feed

Tato 3D tiskárna spadá do kategorie FDM. Materiálem pro tisk je plastové vlákno (filamentum), které se protlačuje tenkou tryskou ohřátou na vysokou teplotu. Roztavený plast se po vrstvách nanáší na tiskovou podložku. Vyrobené modely vynikají svou pevností.

Pro tisk se využívá materiál PLA, ale je možné využít i chemicky odolnější PET nebo dokonce flexibilní materiál. Díky konstrukci tiskové hlavy, která má jednu trysku, ale dva motory, je možné tisknout dvěma různými filamenty (a tím i barvami) najednou, případně vytvářet barevné gradienty.

Tiskový prostor 210×220×164 mm

CEL Robox

FDM 3D tiskárna v uspořádání se dvěma podavači vlákna a dvěma tryskami. Umožňuje tisk dvěma různými filamenty najednou. Díky tenčí trysce je možné tisknout detailnější modely, větší tryska pak umožňuje rychlejší tisk. Tato tiskárna zvládá pracovat i s hůře zpracovatelnými plasty jako je ABS nebo PC.

Tiskový prostor: 210×150×100 mm

Do budoucna počítáme s nákupem dalších typů tiskáren umožňujících například tisk velmi detailních objektů z mimořádně mechanicky odolného plastu, tisk z průhledného plastu nebo pořízení 3D skeneru.

Kontakt

RNDr. Luděk Míka, Ph.D.
Email   ludek.mika@natur.cuni.cz
Telefon: linka 1344 (s předvolbou +420 221 951 344)

KUDCh, PřF UK,
Hlavova 8
suterén, číslo dveří 024c

 

Galerie

 

 

3D periodická tabulka s naznačenými trendy

prostorový graf

 

 

krystalová struktura diamantu

molekula fullerenu

 

 

krystalická struktura zeolitu

model sekundární struktury proteinu

 

 

model části molekuly DNA

schránka dírkonošce

 

 

molekula cyklooktenu

povrch proteinu s vyznačeným nábojem

 

model nejtěsnějšího uspořádání koulí v prostoru

Akce dokumentů