E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkum

  1. Vizualizace ve výuce chemie, tvorba animací a jejich ověřování (program AdobeAnimate CC, AdobeFlash CS)
  2. Mobilní aplikace v chemickém vzdělávání
  3. Analýza přijímací zkoušky z chemie - statistické zpracování dat 
  4. Aktivizační metody ve výuce chemie (různé hry včetně únikových her a další aktivizační metody) 
  5. Badatelsky orientovaná výuka - tvorba úloh a jejich ověřování ve školní praxi 
  6. Rozvoj přírodovědné gramotnosti u dětí předškolního a mladšího školního věku 
  7. Mezioborové přesahy 
  8. Didaktický výzkum - statistické zpravování dat (porovnání dat z dotazníkového šetření, didaktických testů, zjišťování efektivnosti výukových metod atd.) 

Akce dokumentů