E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýuka

Aktuálně vyučované předměty:

Pregraduální studium

MC280P82 Cvičení z obecné chemie

MC280C12 Experimentální výuka chemie na SŠ - organická chemie a biochemie

MC280E05 Experimenty ve výuce chemie II

MC280P10 Didaktika organické chemie

MC280P08 Didaktika biochemie

MC280P63A Aktivizační metody a formy práce ve výuce chemie

Doplňkové pedagogické studium

MDPSCH003 Didaktika organické chemie - DPS

MDPSCH004 Didaktika biochemie - DPS

MDPSCH016 Didaktika chemie II - DPS

MDPSCH019 Mikrovyučování II - DPS

Postgraduální studium

MPGS0129 Kvantitativní postupy v didaktickém výzkumu

Akce dokumentů