E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenídoc. RNDr. Milada Teplá, Ph.D.

Adresa pracoviště   Katedra učitelství a didaktiky chemie Hlavova 8, suterén, dveře 024A

 

E-mail   milada.teplanatur.cuni.cz
Telefon   (+420) 221 951 343
Konzultační hodiny   Konzultační hodiny po předchozí domluvě.
Výuka    
Výzkum  
 • Vizualizace ve výuce chemie, tvorba animací a jejich ověřování (program AdobeAnimate CC, AdobeFlash CS)
 • Mobilní aplikace v chemickém vzdělávání
 • Analýza přijímací zkoušky z chemie - statistické zpracování dat 
 • Aktivizační metody ve výuce chemie (různé hry včetně únikových her a další aktivizační metody) 
 • Badatelsky orientovaná výuka - tvorba úloh a jejich ověřování ve školní praxi 
 • Rozvoj přírodovědné gramotnosti u dětí předškolního a mladšího školního věku 
 • Mezioborové přesahy 
 • Didaktický výzkum - statistické zpravování dat (porovnání dat z dotazníkového šetření, didaktických testů, zjišťování efektivnosti výukových metod atd.) 
 
Webové stránky  

www.studiumbiochemie.cz - pro učitele SŠ a jejich žáky

didaktikabiochemie.natur.cuni.cz - pro studenty didaktik KUDCH

Publikace

2023

 1. Šrámek, M., & Teplá, M. (2023). Vlastnosti úloh z organické chemie a biochemie vyplývající z položkové analýzy oborového testu z chemie v rámci přijímacího řízení na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Scientia in Educatione, 13(2), 51-63. https://doi.org/10.14712/18047106.2219
 2. TEPLÁ, Milada - DISTLER, Petr. The Influence of Inquiry-based Science Education on Students. Journal of Science Education. (v recenzním řízení).
 3. TEPLÁ, Milada - ŠARBOCH, David - RAJSIGLOVÁ, Ina .Jak učit biochemii? Mezipředmětově a s podporou dynamické vizualizace! Chemické listy (v recenzním řízení).
 4. TEPLÁ, Milada - ŠRÁMEK, Martin. Tipy a rady při sestavování testových úloh z chemie. Chemické listy. (v recenzním řízení).
 5. TEPLÁ, Milada - DISTLER, Petr. Education Activities in Chemistry with the Support of the Beaker Application.Project-based Education and other Activating Strategies and Issues in Science Education XX.(recenzní řízení).
 6. TEPLÝ, Pavel - ŠMEJKAL, Petr - TEPLÁ, Milada - JANOUŠKOVÁ, Svatava. How do high school students use the periodic table of elements: Preliminary eye tracking study.Project-based Education and other Activating Strategies and Issues in Science Education XX.(recenzní řízení).
 7. TEPLÁ, Milada - ŠRÁMEK, Martin. The Predictors of Academic Success of Students in the Study Programme Chemistry Oriented at Education Based on Results of Admission Procedure and Success in Compulsory Subjects in the First Year. DidSci + 2021 (v recenzním řízení)
 8. ŠARBOCH, David- TEPLÁ, Milada. Nucleic Acids – Educational Animations And Their Use In Practice. DidSci + 2021 (v recenzním řízení)

2022

 1. TEPLÁ, Milada - TEPLÝ, Pavel - ŠMEJKAL, Petr. The role of 3D models and animations in developing students' motivation and knowledge level in natural subjects. International Journal of STEM Education;9, 65 (2022).https://doi.org/10.1186/s40594-022-00382-8 Článek dostupný na: https://rdcu.be/cXLvo
 2. DISTLER, Petr - TEPLÁ, Milada - TEPLÝ, Pavel - ŠKODA, Jiří. Efektivní využití uvolněných úloh z PISA testování na rozvoj vyšších kognitivních úrovní a přírodovědné gramotnosti žáků ve výuce chemie. Chemické listy116, 700-704. ISSN 0009-2770.https://doi.org/10.54779/chl20220700
 3. TEPLÁ, Milada - DISTLER, Petr a ŠMEJKAL, Petr. 2021. Přehled a využití mobilních aplikací ve výuce chemie. ChemZi. 17(2021), číslo 2, 299-302. ISSN 1336-7242. (Přetisk na žádost časopisu ChemZi z časopisu Chemické listy)
 4. TEPLÁ, Milada- ŠRÁMEK, Martin. Vlastnosti úloh z obecné chemie vyplývající z analýzy přijímacího řízení na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Scientia in Educatione12(2), 32-40. https://doi.org/10.14712/18047106.2068
 5. ŠRÁMEK, Martin - TEPLÁ, Milada. The Qualities of Tasks in Inorganic Chemistry Based on the Analysis of Entrance Procedure at the Faculty of Science, Charles University. In: RUSEK, Martin - TÓTHOVÁ, Martina. PROJECT-BASED EDUCATION AND OTHER ACTIVATING STRATEGIES IN SCIENCE EDUCATION XIX. Conference proceedings. 1 vyd. Praha: Charles University – Faculty of Education, Department of Chemistry and Chemistry Education, 2022, s. 134-144. ISBN 2695-0626.
 6. ŠARBOCH, David - TEPLÁ, Milada. The role of the interactive animations in Science education and their impact on the students’ motivation and knowledge. In: RUSEK, Martin - TÓTHOVÁ. PROJECT-BASED EDUCATION AND OTHER ACTIVATING STRATEGIES IN SCIENCE EDUCATION XIX. Conference proceedings. 1 vyd. Praha: Charles University – Faculty of Education, Department of Chemistry and Chemistry Education, 2022, s. 145-154. ISBN 2695-0626.

2021

 1. DISTLER, Petr -TEPLÁ, Milada - ŠMEJKAL, Petr - TEPLÝ, Pavel. Radiační havárie a možnosti jejího pojetí ve výuce chemie s důrazem na environmentální a mediální výchovu. Chemické listy. 2021, 115 (10), 534-537. ISSN 0009-2770.

 2. TEPLÁ, Milada - TEPLÝ, Pavel - DISTLER, Petr...et al. Vzdělávací 3D modely Corinth a jejich využití ve výuce chemie a ostatních přírodovědných předmětů. Chemické listy. 2021, 115 (7), 383-386. ISSN 0009-2770.

 3. Teplá, M., Distler, P. a Šmejkal, P. 2021. Přehled a využití mobilních aplikací ve výuce chemie. Chemické listy. 115, 12 (pro. 2021), 679-684. ISSN 0009-2770.

 4. TEPLÁ, Milada - ŠMEJKAL, Petr - ŠRÁMEK, Martin - ŠARBOCH, David - TEPLÝ, Pavel. The influence of 3D models and animations on students’ motivation in chemistry and biology – The results of the pilot study. In: RUSEK, Martin - TÓTHOVÁ, Martina - VOJÍŘ, Karel. PROJECT-BASED EDUCATION AND OTHER ACTIVATING STRATEGIES IN SCIENCE EDUCATION XVIII. Conference proceedings. 1 vyd. Praha: Charles University – Faculty of Education, Department of Chemistry and Chemistry Education, 2021, s. 180-188. ISBN 2695-0626.
 5. ŠRÁMEK, Martin - TEPLÁ, Milada. "Problematické" partie středoškolské chemie vyplývající z analýzy přijímacího řízení na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. In: MACHKOVÁ, Veronika. 16th International seminar for PhD students of chemistry didacticsand related doctoral study programs. PROCEEDINGS. 1 vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2021, s. 101-108. ISBN 978-80-7435-827-2.

2020

 1. JANOUŠKOVÁ, Svatava - TEPLÝ, Pavel - FATKA, David - TEPLÁ, Milada, - CAJTHAML, Tomáš; HÁK, Tomáš: Microplastics - how and what do university students know about the emerging environmental sustainability issue?. Sustainability. 2020, 12 (21), 9220. ISSN 2071-1050. DOI 10.3390/su12219220.
 2. TEPLÁ, Milada - SLOUPOVÁ, Hana - ŠRÁMEK, Martin ...et al. The Influence of Inquiry activity -electrolysis of aqueous salt solutions -on High-School Students' Motivation and Performance. In: RUSEK, Martin - TÓTHOVÁ, Martina - VOJÍŘ, Karel. PROJECT-BASED EDUCATION AND OTHER ACTIVATING STRATEGIES IN SCIENCE EDUCATIONXVII.Conference proceedings. 1 vyd. Praha: Charles University –Faculty of EducationDepartment of Chemistryand Chemistry Education, 2020, s. 180-188. ISBN 978-80-7603-155-5.
 3. ŠARBOCH, David - TEPLÁ, Milada - ŠRÁMEK, Martin ...et al. The Influence of Interdisciplinary Interactive Animations on High-School Students' Motivation and Performance. In: RUSEK, Martin - TÓTHOVÁ, Martina - VOJÍŘ, Karel. PROJECT-BASED EDUCATION AND OTHER ACTIVATING STRATEGIES IN SCIENCE EDUCATIONXVII.Conference proceedings. 1 vyd. Praha: Charles University –Faculty of EducationDepartment of Chemistryand Chemistry Education, 2020, s. 189-198. ISBN 978-80-7603-155-5.
 4. ŠARBOCH, David - TEPLÁ, Milada. Tvorba interaktivních animací a jejich použití v praxi. Eruditio-Educatio. 2020, 15 (1), 111-120. ISSN 1336-8893. DOI 10.36007/eruedu.2020.1.111-119.
 5. ŠRÁMEK, Martin - TEPLÁ, Milada ...et al. Prediktory akademického úspěchu. In: VARGOVÁ, Andrea - SZARKA, Katarína. 15. Medzinárodná konferencija študentov doktorandského štúdia v oblasti teórie prírodovedného vzdelavania (Zborník príspevkov). 1 vyd. Komárno: J. Selye University, Komárno, Slovak Republic, 2020, s. 96-100. ISBN 978-80-8122-349-5. 

2019

 1. STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, Eva - TEPLÁ, Milada - JANOUŠKOVÁ, Svatava. A Comparative Analysis of the Chemistry Curricula for Lower Secondary Education in theCzech Republic, Poland, Slovenia and Estonia. Scientia in educatione. 2019, 10 (3), 50-71. ISSN 1804-7106. DOI 10.14712/18047106.1293.
 2. STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, Eva, JANOUŠKOVÁ, Svatava, TEPLÁ, MiladaA comparative analysis of chemistry curriculum - a possible tool for education reform. Tuscany, Italy 2019. Abstract Booklet, Tuscany, Italy, Monash Prato Centre, Tuscany, Italy, 57-57.
 3. TEPLÁ, Milada, ŠRÁMEK, Martin, ŠARBOCH, David. P5 The infulence of Corinth application on students' motivation and their level of knowledge of natural sciences. Tuscany, Italy 2019. Abstract Booklet. Tuscany, Italy: Monash Prato Centre, Tuscany, Italy, 2019, s. 71-71.
 4. TEPLÁ, Milada, ČERMÁKOVÁ, Vendula. Dýchací řetězec jako mezioborové téma ve výuce přírodovědných předmětů. In: ČTRNÁCTOVÁ, Hana, NESMĚRÁK, Karel, TEPLÁ, Milada (ed.). DidSci Plus – Research in Didactics of Science PLUS Proceedings of the International Conference. 1. vyd. Praha: Charles University – Faculty of Science, 2019, s. 489-498. ISBN 978-80-7444-065-6.
 5. TEPLÁ, Milada, ANDRLOVÁ, Dominika, JANOUŠKOVÁ, Svatava. Problems of Science Eucation at the Preschool and Primary Schools. Trnava, Slovensko 2019.
 6. ŠARBOCH, David, TEPLÁ, Milada. Digestion in human body in Science education - results of a questionnaire. In: RUSEK, Martin, VOJÍŘ, Karel (ed.). PROJECT-BASED EDUCATION AND OTHER ACTIVATING STRATEGIES IN SCIENCE EDUCATION XVI.. 1. vyd. Praha: Charles University – Faculty of Education Department of Chemistry and Chemistry Education, 2019, s. 120-129. ISBN 978-80-7603-066-4.
 7. TEPLÁ, Milada, Mezuliániková, Diana. Vzdělávací materiály k tématu podpůrné prostředky ve sportu a jejich působení na lidský organismus pro žáky středních škol. In: ČTRNÁCTOVÁ, Hana, NESMĚRÁK, Karel, TEPLÁ, Milada (ed.). DidSci Plus – Research in Didactics of Science PLUS Proceedings of the International Conference. 1. vyd. Praha: Charles University – Faculty of Science, 2019, s. 499-508. ISBN 978-80-7444-065-6.
 8. ŠARBOCH, David - TEPLÁ, Milada. Creation of interactive animations and their use in practice. In: SZARKA, Katarína - VARGOVÁ, Andrea - BUCSEKOVÁ, Ildikó - JUHÁSZ, György. 15th International Conference of Doctoral Studies in the Field of Education of Natural Sciences. 1 vyd. Komárno: J. Selye University, Komárno, Slovak Republic 2019, 2019, s. 36-36. ISBN 978-80-8122-311-2.
 9. ŠRÁMEK, Martin - TEPLÁ, Milada. The predictors of the academic success. In: SZARKA, Katarína - VARGOVÁ, Andrea - BUCSEKOVÁ, Ildikó - JUHÁSZ, György. 15th International Conference of Doctoral Studies in the Field of Education of Natural Sciences. 1 vyd. Komárno: J. Selye University, Komárno, Slovak Republic, 2019, s. 38-38. ISBN 978-80-8122-311-2.
 10. ČTRNÁCTOVÁ, Hana - JANOUŠKOVÁ, Svatava - STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, Eva - TEPLÁ, Milada et al. Evolution and Perspectives of Science Curriculum in the Czech Republic. In: International Conference on New Perspectives in Science Education. 1 vyd. Florence, Italy: FILODIRITTO PUBLISHER, INFOROMATICA SRL, VIA CASTIGLIONE, 81, BOLOGNA, 40124, ITALY, 2019, s. 451-456. ISBN 978-88-85813-56-4.
 11. TEPLÁ, Milada - ČERMÁKOVÁ, Vendula. Dýchání v chemii a biologii mezipředmětově a interaktivně. e-Mole: Časopis o výuce nejen s digitálními technologiemi [online]. 2019, 2019 (3), ISSN 2336-5714.

2018

 1. TEPLÁ, Milada, VÖLKLOVÁ, Veronika, SLOUPOVÁ, Hana. Badatelsky orientovaná výuka ve školní praxi. In: ČTRNÁCTOVÁ, Hana, NESMĚRÁK, Karel, TEPLÁ, Milada (ed.). DidSci Plus – Research in Didactics of Science PLUS. 1. vyd. Praha: Charles University, Faculty of Science, 2018, 2018, s. 413-421. ISBN 978-80-7444-065-6.
 2. ČTRNÁCTOVÁ, Hana, ŠMEJKAL, Petr, TEPLÁ, Milada, STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, Eva. Focusing and Creating of IBSE Chemical Activities. Science Teaching in the XXI Century. 1. vyd. Kraków: Pedagogical University of Crakow, 2018, s. 7-21. ISBN 978-83-8084-062-1.
 3. IVAN, Matúš, ŠULCOVÁ, Renata, TEPLÁ, Milada. Students' Ability to Apply Mathematical Skills in Chemical Tasks. In: RUSEK, Martin, VOJÍŘ, Karel (ed.). Project-based Education in Science Education: Empirical Texts XV.. 1. vyd. Praha: Pedagogická fakulta, UK v Praze, 2018, s. 101-109. ISBN 978-80-7290-980-3.
 4. ČTRNÁCTOVÁ, Hana, GANAJOVÁ, Mária, STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, Eva, TEPLÁ, Milada. Verification of IBSE Chemical Activities and their Use in Teachers' Training. Science Teaching in the XXI Century. 1. vyd. Kraków: Pedagogical University of Crakow, 2018, s. 22-34. ISBN 978-83-7271-882-2.

2017

 1. TEPLÁ, Milada. Aplikace Corinth Classroom a její využití ve výuce chemie. Řízení ve školství časopis nejen pro ředitele. 2017, roč. Neuveden, č. 6, s. 43-53. ISSN 2336-7768
 2. TEPLÁ, Milada, ŠULCOVÁ, Renata. Současné prostředky pro výuku Didaktiky organické chemie a Didaktiky biochemie na PřF UK. In: KRIČFALUŠI, Dana, MUCHA, Martin (ed.). Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská Univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2017, s. 150-160. ISBN 978-80-7464-942-4.

2016

 1. TŘEŠTÍKOVÁ, Tereza, KLÍMOVÁ, Helena, TEPLÁ, Milada. New Approach to the Lipids in Secondary Schools. American Journal of Educational Research. 2016, roč. 4, č. 1, s. 33-39. ISSN 2327-6150. DOI 10.12691/education-4-1-7.
 2. TEPLÁ, Milada, STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, Eva, ČTRNÁCTOVÁ, Hana. Courses on teaching with mysteries incorporated in the Czech republic. In: EILKS, Ingo, MARKIC, Silvija, RALLE, Bernd (ed.). Science Education Research and Practical Work. Aachen: Shaker Verlag, 2016, s. 253-258. ISBN 0-000-00000-0.
 3. HYBELBAUEROVÁ, Simona, TEPLÁ, Milada, STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, Eva, KARLÍNOVÁ, Markéta, ČTRNÁCTOVÁ, Hana. Teachers Training Programme wtih Methodology of TEMI in the Czech Republic. In: DA CUNHA MARTINS COSTA, Manuel Filipe Pereira (ed.). Hands-on The Heart of Science Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, 2016, s. 143-147. ISBN 978-84-8158-714-2.
 4. ČTRNÁCTOVÁ, Hana, TEPLÁ, Milada, ČTRNÁCTOVÁ, Lenka. Teaching with Mysteries Incorporated in the Czech Republic. Chemistry in action. 2016, roč. Neuveden, č. 107, s. 13-17. ISSN 0332-2637
 5. PRAŽIENKA, Miroslav, TEPLÝ, Pavel, ŠMEJKAL, Petr, TEPLÁ, Milada, ČTRNÁCTOVÁ, Hana. The Murder of Jeweler Beketov - Teaching electropotentional series with TEMI. In: EILKS, Ingo, MARKIC, Silvija, RALLE, Bernd (ed.). Science Education Research and Practical Work. Aachen: Shaker Verlag, 2016, s. 259-264. ISBN 978-84-404-7738-5.

2015

 1. TEPLÁ, Milada, KLÍMOVÁ, Helena. Using Adobe Flash Animations of Electron Transport Chain to Teach and Learn Biochemistry. Biochemistry and Molecular Biology Education. 2015, roč. 43, č. 4, s. 294-299. ISSN 1470-8175. DOI 10.1002/bmb.20867.
 2. ČTRNÁCTOVÁ, Hana, TEPLÁ, Milada, ČTRNÁCTOVÁ, Lenka. Badatelská výuka chemie se zahrnutím záhad. In: CÍDLOVÁ, Hana (ed.). DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 15-21. ISBN 978-80-210-7954-0.
 3. ČTRNÁCTOVÁ, Hana, TEPLÁ, Milada, ČTRNÁCTOVÁ, Lenka, ŠMEJKAL, Petr. IBSE as an Important Part of Chemistry Teachers' Education. In: HOLBROOK, MOONIKA TEPP, Jack, RANNIKMӒE, Miia, TEPPO, Moonika (ed.). Chemistry Education for Responsible Citizenship and Employability (6th Eurovariety in Chemistry Education 2015). 1. vyd. Tartu, Estonia, 2015: University Press of Estonia,, 2015, s. 72-73. ISBN 978-9949-9654-2-7.

2014

 1. TEPLÁ, Milada, KLÍMOVÁ, Helena. Photosynthesis in Dynamic Animations. Journal of Chemical Education. 2014, roč. 91, č. 1, s. 149-150. ISSN 0021-9584. DOI 10.1021/ed300213h.
 2. TEPLÁ, Milada, KLÍMOVÁ, Helena. Informace o vzdělávacím portálu www.studiumbiochemie.cz. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2014, roč. 2014, č. 4, s. 169-170. ISSN 1210-3349
 3. TEPLÁ, Milada, KLÍMOVÁ, Helena. Dýchací řetězec: nové vzdělávací pomůcky pro výuku biochemie na SŠ. In: BÍLEK, Martin (ed.). Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie / Přírodovědné a technologické vzdělávání pro XXI. století. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2014, s. 178-184. ISBN 978-80-7435-417-5.
 4. TEPLÁ, Milada, KLÍMOVÁ, Helena. Tvorba webového portálu www.studiumbiochemie.cz. In: BÍLEK, Martin (ed.). Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie / Přírodovědné a technologické vzdělávání pro XXI. století. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2014, s. 404-410. ISBN 978-80-7435-417-5.

2012

 1. TEPLÁ, Milada, KLÍMOVÁ, Helena, MARTÍNEK, Václav, ŠULCOVÁ, Renata, TEPLÝ, Pavel, ROHOVEC, Jan, MATOUŠKOVÁ, Šárka, HOUSER, František, URBANOVÁ, Klára, HÁJKOVÁ, Zdeňka, ŠTEFKOVÁ, Ivona, KONEČNÝ, Martin, ŠMEJKAL, Petr, ZASPALOVÁ, Jana, HRUBÝ, Martin. Chemie: Aktivně, aktuálně a s aplikacemi. 1. vyd. Praha: Nakladatelství P3K s. r. o., 2012, 80 s. ISBN 978-80-87186-95-4.
 2. ČTRNÁCTOVÁ, Hana, ČÍŽKOVÁ, Věra, DVOŘÁK, Leoš, HOLCOVÁ, Katarína, KACHLÍK, Václav, KOLKOVÁ, Jiřina, ROBOVÁ, Jarmila, ŘEZNÍČKOVÁ, Dana, TEPLÁ, MiladaPřírodní vědy a matematika: aktivně, aktuálně a s aplikacemi. 1. vyd. Praha: Nakladatelství P3K s. r. o., 2012, 59 s. ISBN 978-80-87186-66-4.
 3. ČÍŽKOVÁ, Věra, ČTRNÁCTOVÁ, Hana, DVOŘÁK, Leoš, ROBOVÁ, Jarmila, ŘEZNÍČKOVÁ, Dana, SVOBODA, Emanuel, URBANOVÁ, Klára, ZÁKOSTELNÁ, Barbora, TEPLÁ, MiladaPřírodní vědy a matematika na středních školách počátkem 21. století. 1. vyd. Praha: Nakladatelství P3K s. r. o., 2012, 50 s. ISBN 978-80-87186-71-8.
 4. TEPLÁ, Milada, KLÍMOVÁ, Helena, ŠULCOVÁ, Renata, ČERMÁKOVÁ, Anna., HROBAŘOVÁ, Eva., LAUBEOVÁ, Alena., KOZLOVSKÁ, Lenka., LAJBLOVÁ, Štěpánka., NOVOTNÁ, Michaela., STREJČKOVÁ, Michaela., STRNADOVÁ, Hana., UHERČÍKOVÁ, Gabriela., VOSTŘELOVÁ, Olga., VYŠÍNSKÁ, Zuzana. Lidský organismus a zdravý životní styl. 1. vyd. Praha: Nakladatelství P3K s. r. o., 2012, 60 s. ISBN 978-80-87186-68-8.
 5. ŠULCOVÁ, Renata, TEPLÁ, Milada. Materiály pro podporu výuky se zaměřením na lidský organismus a zdravý životní styl nejen v chemii. In: REGULI, Ján (ed.). Aktuálne trendy ve vyučovaní prírodných vied. 1. vyd. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2012, s. 263-268. ISBN 978-80-8082-541-6.

2011

 1. TEPLÁ, Milada, KLÍMOVÁ, Helena. Biochemistry Games: AZ-Quiz and Jeopardy!. Journal of Chemical Education. 2011, roč. 88, č. 4, s. 432-433. ISSN 0021-9584. DOI 10.1021/ed100231r.
 2. TEPLÁ, Milada, KLÍMOVÁ, Helena. Obsah učiva biochemie a používání počítačové technologie na středních školách v ČR - výsledky dotazníkového šetření. Media4u Magazine. 2011, roč. 8, č. X3, s. 122-128. ISSN 1214-9187.
 3. TEPLÁ, Milada, ŠULCOVÁ, Renata. Modelování biochemických pochodů pomocí prezentací. In: VEŘMIŘOVSKÝ, Jan (ed.). Výuka chemie a informační technologie. 1. vyd. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2011, s. 73-79. ISBN 978-80-7435-111-2.

2009

 1. BÖHMOVÁ, Hana, TEPLÁ, Milada. Chemistry for Gifted and Talented – On-line Course on TALNET. Problems of Education in the 21st Century. 2009, roč. 2009, č. 11, s. 14-20. ISSN 1822-7864
 2. TEPLÁ, Milada, KLÍMOVÁ, Helena. Simulace fotosyntetických pochodů prostřednictvím programu Macromedia flash. In: KMEŤOVÁ, Jarmila, LICHVÁROVÁ, Mária (ed.). Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie II. 1. vyd. Banská Bystrica, SR: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 2009, s. 81-84. ISBN 978-80-8083-751-8.
 3. TEPLÁ, Milada, KLÍMOVÁ, Helena, KUČEROVÁ, Olga, STEINBAUEROVÁ, Anna. Animační program Adobe Flash a jeho význam ve výuce chemie. In: BÍLEK, Martin (ed.). Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX. (2. část: Přehledové studie a krátké informace). 1. vyd. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2009, s. 372-376. ISBN 978-80-7041-839-0.
 4. KUČEROVÁ, Olga, TEPLÁ, MiladaEnzymy, vitaminy a hormony: Výukový program vytvořený v programu Macromedia Flash. 1. vyd. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2009, 15 s. ISBN 978-80-86561-36-3.
 5. BÖHMOVÁ, Hana, TEPLÁ, Milada. On-line výuka chemie pro talentované studenty. In: Alternativní metody výuky 2009. 1. vyd. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2009, s. 7-7. ISBN 978-80-7041-515-3.

2008

 1. ROŠTEJNSKÁ, Milada, KLÍMOVÁ, Helena. Biochemické procesy v lidském organismu - výukový program vytvořený v programu Microsoft PowerPoint. 1. vyd. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2008, 40 s. ISBN 978-80-86561-84-4.
 2. ROŠTEJNSKÁ, M.Biochemie ve středoškolském vzdělávání (disertační práce). Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2008. 108 s.
 3. ROŠTEJNSKÁ, Milada, KLÍMOVÁ, Helena. Fotosyntéza v dynamických animacích. In: Current Trends in Chemical Curricula. 1. vyd. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2008, s. 73-76. ISBB 978-80-86561-60-8.
 4. ROŠTEJNSKÁ, Milada, KLÍMOVÁ, Helena. Fotosyntéza v dynamických animacích - výukový program vytvořený v programu Macromedia Flash. 1. vyd. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2008, 24 s. ISBN 978-80-86561-55-4.
 5. ROŠTEJNSKÁ, Milada, KLÍMOVÁ, Helena. Vizualizace biochemických procesů prostřednictvím programu Macromedia Flash. In: Alternativní metody ve výuce 2008. 1. vyd. Praha: GAUDEAMUS, Univerzita Hradec Králové, 2008, s. 36-36. ISBB 978-80-7041-454-5.

2007

 1. ROŠTEJNSKÁ, Milada, KLÍMOVÁ, Helena. Computer Modeling of Biochemical Processes by Powerpoint.. In: Roczniki Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Annals of PolishChemical Society. 1. vyd. Gdansk: Polish Chemical Society, 2007, s. 479-482. ISBB 978-83-922424-7-5.
 2. ROŠTEJNSKÁ, Milada, KLÍMOVÁ, Helena. Zpracování chemických procesů v aplikaci PowerPoint. In: Alternativní metody výuky 2007. 1. vyd. Hradec Králové: GAUDEAMUS, Univerzita Hradec Králové, 2007, s. 34-34. ISBB 978-80-7041-129-2.
 3. PISKOVÁ, Dana, ROŠTEJNSKÁ, Milada, ŠULCOVÁ, Renata. Experimenty, projektová výuka a ICT ve vzdělávání. In: Inovačné trendy v prírodovednom vzdelávaní. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita, 2007, s. 18-21. ISBB 978-80-8082-130-2.
 4. ČIPERA, Jan, KLÍMOVÁ, Helena, CHLUBNA, Petr, DVOŘÁK, Michal, KAMLAR, Martin, ROŠTEJNSKÁ, Milada, TEPLÝ, Pavel. Chemistry Education - Computers - ICT. In: Proceedings of the 2nd European Variety in Chemistry Education. 1. vyd. Praha: Charles University, Faculty os Science, 2007, s. 221-225. ISBN 978-80-86561-85-1.
 5. ČIPERA, Jan, KLÍMOVÁ, Helena, CHLUBNA, Petr, DVOŘÁK, Michal, KAMLAR, Martin, ROŠTEJNSKÁ, Milada, TEPLÝ, Pavel. Použití flexibilních programů v procesu osvojování chemického učiva. In: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. 1. vyd. Bratislava: ŠEVT a. s., 2007, s. 389-392. ISBB 978-80-88707-90-5.

2006

 1. ROŠTEJNSKÁ, Milada, KLÍMOVÁ, Helena. Computer Modeling of Biochemical Processes by PowerPoint. In: XLIX Zjazd Polskiego Towazystwa chemicznego i stowarzyszenia inzynierow i technikow przemyslu chemicznego. 1. vyd. Gdansk: Zaklad Poligraii Politechniki Gdanskiej, 2006, s. 279-279. ISBB 83-922424-4-0.
 2. ROŠTEJNSKÁ, Milada, KLÍMOVÁ, Helena. Vytváření nových didaktických pomůcek pro výuku na SŠ. In: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská Univerzita: Přírodovědecká Fakulta, 2006, s. 214-217. ISBB 80-7368-244-3.
 3. ŠULCOVÁ, Renata, ROŠTEJNSKÁ, Milada, PISKOVÁ, Dana. Učitel chemie, projekty a školní experimenty. In: Soudobé trendy v chemickém vzdělávání. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006, s. 160-164. ISBB 80-7041-560-6.

2005

 1. ROŠTEJNSKÁ, Milada, KLÍMOVÁ, Helena. Zpracování vybraných témat z biochemie. In: Aktuální otázky výuky chemie/Current questions of chemistry education. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2005, s. 351-356. ISBB 80-7041-511-8.
 2. ROŠTEJNSKÁ, Milada. Vytváření nových didaktických pomůcek pro výuku biochemie na SŠ. In: Vzdělávání v chemii - Mezinárodní seminář doktorského studia. 1. vyd. Praha: UK v Praze, PřF, KUDCh, 2005, s. 30-31. ISBB 80-86561-23-2.
 3. ROŠTEJNSKÁ, Milada. Středoškolská biochemie. In: Vzdělávání v chemii - Mezinárodní seminář doktorského studia. 1. vyd. Praha: UK v Praze, PřF, KUDCh, 2005, s. 39-39. ISBB 80-86561-23-2.
 4. ŠULCOVÁ, Renata, ROŠTEJNSKÁ, Milada. Multimediální formy studia v přípravě učitelů. In: BÍLEK, Martin (ed.). Aktuální otázky výuky chemie XV.. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, s. 338-343. ISBB 80-7041-511-8.

2004

 1. ROŠTEJNSKÁ, Milada, ŠULCOVÁ, Renata. Modelování biochemických pochodů pomocí prezentací. In: Modelování ve výuce chemie. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, s. 128-135. ISBB 80-7041-463-4.
 2. ROŠTEJNSKÁ, Milada. Využití PowerPointových prezentací ve výuce biochemie na středních školách. In: Zborník príspevkov, 1. zväzok (Biologická, didaktická a environmentální sekcia). 1. vyd. Bratislava: Edičné centrum FMFI UK, 2004, s. 124-126. ISBB 80-89186-00-9.

 

 

 

Akce dokumentů