E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJana Hajšlová

Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

.Vystudovala Fakultu potravinářské a biochemické technologie,získala také kandidátský titul technických věd v oboru chemie a technologie poživatin. V roce 1990 habilitovala v oboru chemie a analýza potravin na VŠCHT. Účastnila se mnoha zahraničních studijních pobytů např. National Food Administration, Uppsala, Švédsko, Central Science Laboratory, MAFF, Norwich, Velká Británie, Institute of Food Research, Norwich, U.K. a další.

V roce 1997 získala profesorský titul v oboru chemie a analýza potravin na VŠCHT. Její výzkum se zaměřuje na environmentální kontaminanty v potravních řetězcích - výskyt, metabolismus, bioakumulace, eliminace, degradace,expoziční markery, osud organických kontaminantů při technologickém / kulinárním zpracování kontaminovaných potravinářských surovin a vývoj a validace moderních analytických metod pro stopovou analýzu složek ovlivňujících kvalitu a bezpečnost potravin. V současné době je členka několika vědeckých a odborných společností např. členkou redakční rady - Journal of Food Additives and Contaminants.

Akce dokumentů