E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVěda a výzkum

obr_bioch.jpg

Vědecko-výzkumná činnost katedry biochemie je realizována v několika strategických výzkumných směrech speciálně zaměřených na biochemii a inženýrství proteinů, glykoproteidů a glykolipidů, na molekulární modelování, molekulární působení protinádorových léčiv a vývoj jejich nových typů, enzymologii hemových enzymů (cytochromů P450 a peroxidas) v metabolismu léčiv, toxikantů a karcinogenů, na studium proteas lidských pathogenů. Tato badatelská činnost je realizována především ve vědeckých skupinách sdružených do laboratoří vedených prof. Stiborovou, prof. Hodkem, doc. Šulcem, doc. Konvalinkou a doc. Ryšlavou:

Laboratoř struktury a funkce biomolekul (vedoucí - doc. Šulc)

Výzkumné skupiny:

Členové týmů: Šulc, Novák, Man, Martínek, Martínková, Vaněk, Kavan, Chmelík, Hudeček, Jeřábek, Pompach

 

Laboratoř molekulární karcinogenese a vývoje léčiv (vedoucí - prof. Stiborová)

Výzkumné skupiny:

  • Biochemie molekulární karcinogenese, genotoxicity a enzymů determinujících vývoj a redukci procesů maligní transformace (vedoucí - prof. Stiborová)
  • Struktura klíčových enzymů biotransformace (vedoucí - prof. Hodek)
  • Spektrální metody v karcinogenezi (vedoucí - prof. Hudeček)
  • Struktura a funkce senzorových proteinů (vedoucí - doc. Martínková)

Členové týmů: Stiborová, Hudeček, Hodek, Martínková, Bořek-Dohalská, Dračínská, Poljaková, Moserová, Jeřábek, Indra

 

Laboratoř patogenese cystické fibrosy (vedoucí - prof. Hodek)

Výzkumné skupiny:

  • Molekulární podstata bakteriální adherence u CF (vedoucí - Mgr. Kubíčková)
  • Genetická reparace defektu CFTR (vedoucí - dr. Bořek-Dohalská)

Členové týmů: Hodek, Bořek-Dohalská, Kubíčková, Rychnová

 

Laboratoř biochemie rostlin (vedoucí - doc. Ryšlavá)

 

Členové týmů: Ryšlavá, Hýsková

 

 

Laboratoř proteas lidských pathogenů (vedoucí - doc. Konvalinka)

 

Členové týmu: Konvalinka, Ingr

 

Ostatní projekty na katedře


 

Rozvoj vědecko-výzkumných směrů pěstovaných katedrou biochemie ilustruje počet publikací členů katedry v renomovaných vědeckých  periodikách.

Stručný přehled aktivního působení akademických pracovníků katedry biochemie v tuzemských a zahraničních společnostech a organizacích:

Společné projekty se zahraničními organizacemi výzkumu a vývoje:

- German Cancer Research Center, Heidelberg, Germany (prof. Stiborová)
- King’s College London, UK (prof. Stiborová)
- EU grant "Rational approaches towards understanding and overcoming HIV protease inhibitor resistance" QLRT-2000-02360 (doc. Konvalinka)

Působení v tuzemských a zahraničních společnostech a organizacích:

- Xenobiochemická sekce České a slovenské společnosti pro biochemii a molekulární biologii (prof. Stiborová – předsedkyně)
- Česká a slovenská společnost pro biochemii a molekulární biologii (prof. Stiborová, prof. Hudeček, doc. Ryšlavá, doc. Konvalinka)
- Česká společnost chemická (prof. Stiborová, doc. Konvalinka, doc. Ryšlavá)
- Evropská akademie věd, umění a literatury (Francie) (prof. Stiborová – členka korespondentka)
- Institut for Science and Health (USA) (prof. Stiborová – členka vědecké rady)
- Česká učená společnost (doc. Konvalinka)
- Expertní činnost pro EU v rámci projektů COST (doc. Konvalinka, prof. Stiborová)
- Expertní činnost pro Research Management Group, MA (USA) (prof. Stiborová)
- Expertní činnost  pro Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung, Rakousko (prof. Stiborová)
- Expertní činnost  pro grantové agentury GAUK, GAČR, FRVŠ, IGA MZ ČR, projekty MŠMT ČR a MŽP ČR (prof. Entlicher, prof. Stiborová, prof. Hudeček, prof. Hodek, doc. Konvalinka, doc. Ryšlavá, doc. Šulc)

Organizace mezinárodních konferencí:

- Cytochrome P450, 29. 6. – 3. 7. 2003, Praha, ČR (prof. Hudeček, prof. Hodek, prof. Stiborová)
- From genes to Molecular Epidemiology, 2.7. – 5.7. 2006, Praha, ČR (prof. Stiborová)
- Workshop on Biomarker of Exposure and Cancer Risk: DNA Damage and DNA Adduct Detection & 6th GUM-32P-Postlabelling Workshop”. 29. - 30.9.2006, Heidelberg, Germany (prof. Stiborová)

- 17th International Mass Spectrometry Conference, 27.8-1.9. 2006, Praha, ČR (doc. Šulc, dr. Novák, dr. Man, dr. Kavan, dr. Pompach)

- 2nd European Variety in Chemistry Education (Eurovariety 2007) 27. - 30. 6. 2007, Praha (doc. Martínek)

- Current Trends in Chemical Curricula (CTCC) (Současné trendy ve výuce chemie 2008), 24. - 26. 9. 2008 Praha (doc. Martínek)

Modern Electroanalytical Methods 2009 (Moderní elektroanalytické metody 2009), 9. - 13. 12. 2009 Praha (doc. Martínek)

- 34th FEBS Congress - 4. - 9. 2009 Praha (doc. Konvalinka, prof. Stiborová)

- 16. Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference TOXCON 2011 - 17. - 20. 20011 Praha (prof. Stiborová, prof. Hudeček, prof. Hodek, doc. Martínek)

- XXIII. biochemický sjezd - 26. – 29. srpna 2012, Brno, ČR (Prof. Stiborová)


Současné zahraniční spolupráce

- German Cancer Research Center, Heidelberg, Germany (prof. Stiborová)
- King’s College London, UK (prof. Stiborová)
- University of Texas, Houston,  USA (prof. Stiborová, prof. Hodek, doc. Šulc)
- Technische Universität Berlin, Germany (prof. Hudeček)
- CNRS URA, Universite Louis Pastear, Strasbourg (prof. Entlicher, prof. Stiborová)
- Institute for Molecular Science, Okazaki, Japan (prof. Hudeček)
- National Institute of Molecular Studies Okazaki, Japan (prof. Hudeček)
- Hôpital Erasme, Brussels, Belgium (prof. Stiborová)
- Universität  Lübeck, Germany (doc. Konvalinka)
- Cancer Research UK Molecular Pharmacology Unit, Biomedical Research Centre, Dundee, UK (prof. Stiborová)
- University of Cincinnati Medical Center, Cincinnati, USA (Prof. Stiborová)
- Tohoku University Sendai, Japan (prof. Hudeček, doc. Martínková (roz. Mikšanová))
- Loyola University, Chicago, USA  (doc. Martínek)
- Saarland University, Saarbrücken, Germany (prof. Stiborová, prof. Hudeček, prof. Hodek)
- CEDETO/Uni Centro, Parana, Brazil (prof. Stiborová)
- Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden (doc. Konvalinka)
- ELSI, Tokyo Institute of Technology, Japan (Dr. Klára Hlouchová)

Akce dokumentů