E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoř molekulární karcinogenese a vývoje léčiv

Laboratoř molekulární karcinogenese a vývoje léčiv (vedoucí - prof. Stiborová)

Výzkumné skupiny:

    • Biochemie molekulární karcinogenese, genotoxicity a enzymů determinujících vývoj a redukci procesů maligní transformace (vedoucí - prof. Stiborová)
    • Struktura klíčových enzymů biotransformace (vedoucí - prof. Hodek)
    • Spektrální metody v karcinogenezi (vedoucí - prof. Hudeček)
    • Struktura a funkce senzorových proteinů (vedoucí - dr. Martínková)

Členové týmů: Stiborová, Hudeček, Hodek, Šulc, Martínek, Martínková, Bořek-Dohalská, Svášková, Dračínská, Poljaková, Novák, Černá, Moserová, Jeřábek

PhD studenti: Levová, Ječmen, Indra, Bárta, Groh, Šnajdrová, Koberová, Vranová, Kubíčková, Stráňava, Milichovský

Probíhající projekty

Prof. Petr Hodek - Spoluřešitel

GA ČR, P303/12/G163

doba trvání:  2012-2018

název: Centrum interakcí potravních doplňků s léčivy a nutrigenetiky

spoluřešitel

Prof. Marie Stiborová - Hl. řešitel

GA ČR, P301/10/0356

Doba trvání: 2010-2015

Název: Studie participace specifických mechanismů poškození DNA na cytoxicitě cytostatik vůči lidským chemosensitivním a chemoresistentním neuroblastomům

GA ČR, P303/09/0472

Doba trvání: 2009-2013

Název: Studium participace biotransformačních enzymů na vývoji ledvinného selhání a nádorů močových cest vyvolaných aristolochovou kyselinou

GA ČR, P503/11/0163

Doba trvání: 2011-2013

Název: Enzymy a mechanismy mikrobní degradace nitroaromatických sloučenin

Mgr. Tomáš Groh

GA UK, 6357/2012

Doba trvání: 2012-2014

Název: Mechanismus zvýšené účinnosti inhibitorů HDAC v hypoxii

Mgr. Radek Indra

GA UK, 6407/2012

Doba trvání: 2012-2014

Název: Identifikace cytochromů P450 metabolizujících karcinogenní benzo(a)pyren in vitro a in vivo

Mgr. František Bárta

GAUK, 570513/2012

Doba trvání: 2013-2015

Název: Studium etiologie Balkánské endemické nefropatie

Akce dokumentů