E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČlenství v organizacích

Stručný přehled aktivního působení akademických pracovníků katedry biochemie v tuzemských a zahraničních společnostech a organizacích

 

Společné projekty se zahraničními organizacemi výzkumu a vývoje:

- German Cancer Research Center, Heidelberg, Germany (prof. Stiborová)
- King’s College London, UK (prof. Stiborová)
- EU grant "Rational approaches towards understanding and overcoming HIV protease inhibitor resistance" QLRT-2000-02360 (doc. Konvalinka)

Působení v tuzemských a zahraničních společnostech a organizacích:

- Xenobiochemická sekce České a slovenské společnosti pro biochemii a molekulární biologii (prof. Stiborová – předsedkyně)
- Česká a slovenská společnost pro biochemii a molekulární biologii (prof. Stiborová, prof. Hudeček, doc. Ryšlavá, doc. Konvalinka)
- Česká společnost chemická (prof. Stiborová, doc. Konvalinka, doc. Ryšlavá)
- Evropská akademie věd, umění a literatury (Francie) (prof. Stiborová – členka korespondentka)
- Institut for Science and Health (USA) (prof. Stiborová – členka vědecké rady)
- Česká učená společnost (doc. Konvalinka)
- Expertní činnost pro EU v rámci projektů COST (doc. Konvalinka, prof. Stiborová)
- Expertní činnost pro Research Management Group, MA (USA) (prof. Stiborová)
- Expertní činnost  pro Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung, Rakousko (prof. Stiborová)
- Expertní činnost  pro grantové agentury GAUK, GAČR, FRVŠ, IGA MZ ČR, projekty MŠMT ČR a MŽP ČR (prof. Entlicher, prof. Stiborová, prof. Hudeček, prof. Hodek, doc. Konvalinka, doc. Ryšlavá, doc. Šulc)

Organizace mezinárodních konferencí:

- Cytochrome P450, 29. 6. – 3. 7. 2003, Praha, ČR (prof. Hudeček, prof. Hodek, prof. Stiborová)
- From genes to Molecular Epidemiology, 2.7. – 5.7. 2006, Praha, ČR (prof. Stiborová)
- Workshop on Biomarker of Exposure and Cancer Risk: DNA Damage and DNA Adduct Detection & 6th GUM-32P-Postlabelling Workshop”. 29. - 30.9.2006, Heidelberg, Germany (prof. Stiborová)

- 17th International Mass Spectrometry Conference, 27.8-1.9. 2006, Praha, ČR (doc. Šulc, dr. Novák, dr. Man, dr. Kavan, dr. Pompach)

- 2nd European Variety in Chemistry Education (Eurovariety 2007) 27. - 30. 6. 2007, Praha (doc. Martínek)

- Current Trends in Chemical Curricula (CTCC) (Současné trendy ve výuce chemie 2008), 24. - 26. 9. 2008 Praha (doc. Martínek)

Modern Electroanalytical Methods 2009 (Moderní elektroanalytické metody 2009), 9. - 13. 12. 2009 Praha (doc. Martínek)

- 34th FEBS Congress - 4. - 9. 2009 Praha (doc. Konvalinka, prof. Stiborová)

- 16. Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference TOXCON 2011 - 17. - 20. 20011 Praha (prof. Stiborová, prof. Hudeček, prof. Hodek, doc. Martínek)

- XXIII. biochemický sjezd - 26. – 29. srpna 2012, Brno, ČR (Prof. Stiborová)

Akce dokumentů