E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMagisterské studium

Magisterský studijní program Biochemie

Přehledy přednášek, seminářů a cvičení dvouletého magisterského studijního programu Biochemie (studijní plány) jsou uvedeny v Seznamu přednášek Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Aktuální přehled Povinných předmětů je k dispozici prostřednictvím Studijního informačního systému.

Studium je zakončeno Státní zkouškou a obhajobou diplomové práce. Např. v letech 2003-2006 úspěšně ukončilo studium Státní zkouškou a obhajobou diplomové práce 167 absolventů (Mgr.) Počet školených a obhájených diplomových prací studentů oboru biochemie na katedře biochemie se v jednotlivých letech pohybuje mezi 35-60 studenty.
Úspěšnost uplatnění absolventů oboru biochemie v doktorském studiu na PřF UK a fakultách jiných (většinou Lékařské fakulty) i jako pracovníků jiných institucí a podniků signalizuje kvalitu absolventů.

Katedra biochemie je rovněž aktivně zapojena do školení diplomantů magisterského studijního programu Klinická a toxikologická analýza (KATA). Z prvých absolventů magisterské formy studia tohoto oboru v roce 2005 bylo pod vedením pracovníků katedry biochemie obhájeno 9 diplomových prací.

Pokyny k formálnímu zpracování diplomové práce na katedře biochemie naleznete v sekci Ke stažení nebo  >> zde <<.

Termíny konání Obhajob a Státních závěrečných zkoušek naleznete v sekci Obhajoby a státní zkoušky.

Přečtěte si také:

Akce dokumentů