E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalářské studium

Bakalářský studijní program Biochemie (tříletý studijní program)

 

Vyhláška k jarnímu a podzimnímu termínu SZZK pro studenty 3. ročníku bakalářského studia Biochemie.

Přehled přednášek, seminářů a cvičení tříletého bakalářského studijního programu Biochemie (studijní plán) je uveden v Seznamu přednášek Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Aktuální přehled Povinných předmětů je k dispozici prostřednictvím Studijního informačního systému.

Studijní plán je koncipován multidisciplinárně, začleňující chemické, biologické, matematické, fyzikální a biomedicínské discipliny. Nově byly v minulých akademických  letech pracovníky katedry biochemie připraveny a začleněny do studijního plánu 4 povinné přednášky zohledňující interdisciplinaritu studijního programu (Biochemie II, Biochemie jako teoretický základ biomedicíny, Aplikovaná biochemie, Management biochemie), 3 výběrové přednášky (včetně začlenění zahraničního lektora do těchto přednášek), 1 praktické laboratorní cvičení pro studenty oboru biochemie a rozšířen byl rozsah základní přednášky Biochemie pro studenty biochemie a dalších chemických oborů. V akademickém roce 2005/2006 poprvé ukončilo studium bakalářského studijního programu Biochemie Státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce 27 studentů. V následujících letech počty studentů rostly.

Pokyny k formálnímu zpracování bakalářské práce na katedře biochemie naleznete v sekci Ke stažení nebo >> zde <<.

Termíny konání Obhajob naleznete v sekci Obhajoby a státní zkoušky.

Přečtěte si také:

Akce dokumentů