E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRekombinantní exprese proteinů

 

Rekombinantní exprese proteinů v bakteriálním expresním systému E. coli či v eukaryotickém expresním systému lidské buněčné linie HEK293 s možností definované N-glykosylace připravených proteinů pro účely např. strukturní biologie, mj. s použitím velkokapacitní CO2 třepačky MultitronCell (Infors HT) či spinnerů a rollerů firmy Integra a dalšího vybavení v rámci místnosti pro práci s tkáňovými kulturami Katedry biochemie.

Podrobnější popis činnosti:

Rekombinantní exprese proteinů slouží k získání zpravidla většího množství často uměle definované sekvence libovolného proteinu (např. doména či extracelulární část receptoru, apod.), zpravidla v rozpustné, nativní formě, za účelem dalších experimentů a výzkumu daného připraveného proteinu či jeho struktury, funkce a interakcí. Exprese proteinů v bakterii E. coli je rychlá a levná a představuje standardní techniku. Exprese v lidské buněčné linii HEK293 je vhodná tam, kde exprese v bakteriálním systému selhává, kdy je zapotřebí získat protein včetně správných post-translačních modifikací, případně chceme-li studovat jeho funkci přímo v transfekované buněčné linii. Navíc umožňuje poměrně snadno získat v případě potřeby s definovanou homogenní N-glykosylací, což značně usnadňuje využití takto připravených rekombinantních proteinů např. ve strukturní biologii, potažmo proteinové krystalografii.

Dostupnost:

dle dohody

Cena za provedení činnosti:

dle dohody

Podrobnější specifikace:

Rekombinantní exprese proteinů v bakteriálním expresním systému E. coli či v eukaryotickém expresním systému lidské buněčné linie HEK293 s možností definované N-glykosylace připravených proteinů pro účely např. strukturní biologie, mj. s použitím velkokapacitní CO2 třepačky MultitronCell (Infors HT) či spinnerů a rollerů firmy Integra a dalšího vybavení v rámci místnosti pro práci s tkáňovými kulturami Katedry biochemie.

Kontaktní osoba:

RNDr. Ondřej Vaněk, PhD.  Tel. 221951272, 736165679 ondrej.vanek@natur.cuni.cz

Platba se provádí bankovním převodem ve prospěch  účtu, jehož nositelem je UK PřF. K úhradě většinou dochází z grantových projektů akademických zákazníků, položka „SLUŽBY“.

Akce dokumentů