E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSlužby poskytované katedrou biochemie

Katedra biochemie využívá a spravuje některé unikátní přístroje, níže jsou uvedeny jejich parametry a detailní informace.

  • Sekvenování proteinů – stanovení N-terminální sekvence proteinů a peptidů metodou automatického Edmanova odbourávání na sekvenátoru proteinů PROCISE 491 firmy Applied Biosystems
  • Sedimentační analýza – stanovení sedimentačního koeficientu a molární hmotnosti makromolekul metodou sedimentační rychlosti resp. sedimentační rovnováhy pomocí analytické ultracentrifugy ProteomLab XL-I firmy Beckman Coulter  -   článek o analytické ultracentrifugaci, který vyšel ve zkrácené podobě v Chemických listech, si můžete v jeho plné verzi stáhnout zde.
  • Rekombinantní exprese proteinů – rekombinantní exprese proteinů v bakteriálním expresním systému E. coli či v eukaryotickém expresním systému lidské buněčné linie HEK293 s možností definované N-glykosylace připravených proteinů pro účely např. strukturní biologie, mj. s použitím velkokapacitní CO2 třepačky MultitronCell (Infors HT) či spinnerů a rollerů firmy Integra a dalšího vybavení v rámci místnosti pro práci s tkáňovými kulturami Katedry biochemie.

 

V případě zájmu o využití našich služeb či spolupráci prosím kontaktujte osoby uvedené u konkrétního přístroje.

Akce dokumentů