E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRozřešena první trojrozměrná struktura imunitního receptoru NKR-P1 rodiny

Českým vědcům z přírodovědecké a matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a AV ČR se společným úsilím podařilo jako prvým rozřešit trojrozměrnou strukturu imunitního receptoru NKR-P1, molekuly, která velmi dlouho odolávala pokusům o expresi a strukturní charakterizaci. Nové poznatky významným způsobem přispějí k lepšímu pochopení receptorových systémů přirozených zabíječských buněk, o nichž se zdá, že jsou významně složitější než u jiných buněk imunitního systému.

Daniel Rozbeský, Ondřej Vaněk, Petr Novák, Petr Pompach, Karel Bezouška (UK PřF), Kateřina Hofbauerová, Vladimír Kopecký Jr. (UK MFF), Žofie Sovová, Tomáš Pazderka, Rudiger Ettrich (JU), Petr Kolenko, Jindřich Hašek, Tereza Skálová, Jan Dohnálek (ÚMCh AV ČR), Daniel Rozbeský, Ondřej Vaněk, Kateřina Hofbauerová, Petr Novák, Petr Pompach (MBÚ AV ČR)

Rozřešení trojrozměrné struktury imunitních receptorů NKR-P1 rodiny dlouho odolávalo úsilí mnoha světových laboratoří, ačkoliv se proteiny této rodiny ukazují jako stále důležitější molekuly v protinádorové imunitě stejně jako při reakci buněk imunitního systému na genotoxický stres, a při regulaci hypertenze a osteogeneze. Čeští vědci využili možností současných expresních technologií, a vyvinuli unikátní patentovanou metodu přípravy receptoru NKR-P1A myších zabíječských buněk. S využitím těchto technologií se podařilo získat dostatečná množství proteinu pro strukturní studie, experimentální přístupy byly kombinovány s  teoretickým molekulárním modelováním. Unikátním rysem rozřešené trojrozměrné struktury jsou proteinové smyčky (viz. obrázek), které mohou být fyziologicky odpovědné za specifitu interakce receptoru s cílovými ligandy. Výsledky této studie jsou předmětem českého patentu uděleného ÚPV v únoru t. r. (1), a dvou publikací v prestižních časopisech Journal of Structural Biology a Journal of Molecular Modeling (2 a 3).

.

 

 

  1. Rozbeský D., Vaněk O., Žůrek V., Bezouška K. 2011. CZ 302311. Rozpustné formy myších receptorů přirozených zabíječských buněk NKR-P1A a způsob její rekombinantní přípravy. Věstník UPV ČR č.8/2011 ze dne 23.2.2011.
  2. Kolenko P., Rozbeský D. a spol. 2011. Molecular architecture of mouse activating NKR-P1 receptors. J. Struct. Biol. 175, 434-441.
  3. Sovová Ž. a spol. 2011 Structural analysis of natural killer cell receptor protein 1 (NKR-P1) extracellular domains suggests a conserved long loop region involved in ligand specificity. J. Mol. Model. 17, 1353-1370.

Publikováno: Čtvrtek 06.10.2011 21:50

Akce dokumentů