E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikační přírůstky pracovníků katedry biochemie v roce 2011

Pracovníci katedry dosud v letošním roce úspěšně publikovali 37 prací. Celkový součet impaktních faktorů těchto prací je 112,8.

Pracovníci katedry v roce 2011 úspěšně podali 38 publikací, ty jsou buď zveřejněné, nebo přijaté do tisku. Celkový součet impaktních faktorů těchto prací je 117.

 1. Mizerovská J., Dračínská H., Frei E., Schmeiser H.H., Arlt V.M.., Stiborová M.:  Induction of biotransformation enzymes by the carcinogenic air pollutant 3-nitrobenzanthrone in liver, kidney and lung after intratracheal instillation in rats. Mutat. Res., 720, 34-41 (2011). IF2010 = 2.937.
 2. Hendrychová T., Anzenbacherová E., Hudeček J, Skopalík J., Lange R., Hildebrandt P., Otyepka M., Anzenbacher P. Flexibility of human cytochrome P450 enzymes: molecular dynamics and spectroscopy reveal important function-related variations. Biochim. Biophys. Acta, 1814 (1), 58-68 (2011). IF2010 = 2.733.
 3. Stiborová M., Rupertová M., Frei E.: Cytochrome P450- and peroxidase-mediated oxidation of anticancer alkaloid ellipticine dictates its anti-tumor efficiency. Biochim. Biophys. Acta, 1814 (1), 175-185 (2011). IF2010 = 2.733.
 4. Levová K., Moserová M., Kotrbová V., Šulc M., Henderson C.J., Wolf C.R., Phillips D.H., Frei E., Schmeiser H.H., Mareš J., Arlt V.M., Stiborová M.: Role of cytochromes P450 1A1/2 in detoxication and activation of carcinogenic aristolochic acid I: studies with the hepatic NADPH:cytochrome P450 reductase null (HRN) mouse model. Toxicol. Sci,, 121, 43-56 (2011). IF2010 = 5.093.
 5. Kosina P., Vacek J., Papouškova B., Stiborová M., Stýskala J., Cankař P., Vrublová E., Vostálová J., Šimánek V., Ulrichová J..: Identification of benzo[c]phenanthridine metabolites in human hepatocytes by liquid chromatography with electrospray ion-trap and quadrupole time-of-flight mass spectrometry J. Chromatography B, 879, 1077-1085 (2011).  IF2010 = 2.971.
 6. Stiborová M., Poljaková J., Martínková E., Bořek-Dohalská L., Eckschlager T., Kizek R., Frei E.: Ellipticine cytotoxicity to cancer cell lines – a comparative study, Interdisc. Toxicol., 4, 98-105 (2011).
 7. Stiborová M., Mareš J., Frei E., Arlt V.M., Martínek V., Schmeiser H.H.:  The human carcinogen aristolochic acid I is activated to form DNA adducts by human NAD(P)H:quinone oxidoreductase without the contribution of acetyltransferases or sulfotransferases. Environ. Mol. Mutagen., 52, 448-459 (2011).  IF2010 = 3.493.
 8. Hudcová T., Halecky M., Kozliak E., Stiborova M., Paca J.: Aerobic degradation of 2,4-dinitrotoluene by individual bacterial strains and mixed population in submerged cultures. J. Hazard. Mater., 192, 605-613 (2011).  IF2010 = 3.723.
 9. Krizkova S., Zitka O., Masarik M., Adam V., Stiborova M., Eckschlager T., Hubalek J., Kizek R.: Clinical importance of matrix metalloproteinases. Bratisl. Med. Listy. 112, 435-440. IF2010 = 0.345.
 10. Paca J., Halecky M., Hudcová T., Paca J. Jr, Stiborova M., Kozliak E.: Factors influencing the aerobic biodegradation of 2,4-dinitrotoluene in continuous packed bed reactors. J. Environ. Sci. Health A Tox. Hazard. Subst. Environ., 46, 1328-1337. IF2010 = 1.101.
 11. Kotrbová V., Mrázová B., Moserová M., Martínek V., Hodek P., Hudeček J., Frei E., Stiborová M.: Cytochrome b5 shifts oxidation of the anticancer drug ellipticine by cytochromes P450 1A1 and 1A2 from its detoxication to activation, thereby modulating its pharmacological efficacy. Biochem. Pharmacol., 82, 669-680 (2011). IF2010 = 4.889.
 12. Arlt V.M., Levová K., Bárta F., Shi Z., Frei E., Schmeiser H.H., Nebert D.W., Phillips D.H., Stiborová M.: Role of CYP1A1 and CYP1A2 in bioactivation versus detoxication of the renal carcinogen aristolochic acid I: studies in Cyp1a(-/-) knockout mice. Chem. Res. Toxicol., 24, 1710-1719 (2011). IF2010 = 4.148.
 13. Krizkova S., Zitka O., Adam V., Masarik M., Stiborova M., Eckschlager T., Babula P., Chavis G.J., Hubalek J., Kizek R.: Assays for determination of matrix metalloproteinases and their activity. TRAC-Trends in Analytical Chemistry, in press. IF2010 = 6.602.
 14. Stiborová M., Mareš J., Levová K., Pavlíčková J., Bárta F., Hodek P., Frei E., Schmeiser H.H.: Role of cytochromes P450 in metabolism of carcinogenic aristolochic acid I: evidence of their contribution to aristolochic acid I detoxication and activation in rat liver. Neuro Endocrinol. Lett., in press. IF2010 = 1.621.
 15. Hodek P., Křížková J., Frei E., Singh R., Arlt V.M., Stiborová M.: Impact of beta-naphthoflavone on genotoxicity of food-derived carcinogens. Neuro Endocrinol. Lett., in press. IF2010 = 1.621.
 16. Turek M., Vilímková L., Kremláčková V., Páca J. Jr, Halecký M., Páca J., Stiborová M.: Isolation and partial characterization of extracellular NADPH-dependent phenol hydroxylase oxidizing phenol to catechol in Comamonas testosteroni., Neuro Endocrinol. Lett., in press. IF2010 = 1.621.
 17. Poljakova J., Hrebackova J., Dvořákova M., Moserova M., Eckschlager T., Hrabeta J., Göttlicherova M., Kopejtkova B., Frei E., Kizek R., Stiborova M.: Anticancer agent ellipticine combined with histone deacetylase inhibitors, valproic acid and trichostatin A, is an effective DNA damage strategy in human neuroblastoma. Neuro Endocrinol. Lett., in press. IF2010 = 1.621.
 18. Martínek V., Kubickova B., Arlt V.M., Frei E., Schmeiser H.H., Hudecek J., Stiborova M.: Comparison of activation of aristolochic acid I and II with NADPH:quinone oxidoreductase, sulphotransferases and N-acetyltranferases. Neuro Endocrinol. Lett., in press. IF2010 = 1.621.
 19. Naiman K., Martínková M., Schmeiser H.H., Frei E., Stiborová M.: Human cytochromes P450 metabolize N-(2-methoxyphenyl)hydroxylamine, a metabolite of carcinogenic o-anisidine and o-nitroanisole, thereby dictating its genotoxicity.  Mutat. Res., 726, 160-168 (2011). IF2010 = 2.937.
 20. Kizek R., Adam V., Hrabeta J., Eckschlager T., Smutny S., Burda J.V., Frei E., Stiborová M.:  Anthracyclines and ellipticines as DNA-damaging anticancer drugs; recent advances. Pharmacol. Ther., doi:10.1016/j.pharmthera.2011.07.006. IF2010 = 8.694.
 21. Gumulec J., Masarik M., Krizkova S., Adam V., Hubalek J., Hrabeta J., Eckschlager T., Stiborová M., Kizek R.: Insight to physiology and pathology of Zinc(II) ions and their actions in breast and prostate carcinoma. Curr. Med. Chem., [Epub ahead of print]. PMID: 22050752.  IF2010 = 4.630.
 22. Arlt V.M., Singh R., Stiborová M., Gamboa da Costa G., Frei E., Evans J., Farmer P.B.,  Wolf R.,  Henderson C.J., Phillips D.H.: Effect of hepatic cytochrome P450 enzyme activity deficiency on 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine (PhIP)-DNA adduct formation in Reductase Inducible Cre (RIC) mice. Drug. Metab. Dispos., [Epub ahead of print]. PMID: 21940903. IF2010= 3.716.
 23. Procházka P., Libra A., Zemanová Z., Hřebačková J., Poljaková J., Hraběta J., Bunček M., Stiborová M., Eckschlager T.: Genetic and expression study of ellipticine resistant human neuroblastoma cells. Cancer Sci., [Epub ahead of print]. PMID: 22040216. IF2010 = 3.846.
 24. Stiborová M., Levová K., Bárta F., Shi Z., Frei E., Schmeiser H.H., Nebert D.W., Phillips D.H., Arlt V.M.: Bioactivation versus detoxication of the urothelial carcinogen aristolochic acid I by human cytochrome P450 1A1 and 1A2, Toxicol. Sci,, [Epub ahead of print]. PMID: 22086975. IF2010 = 5.093.
 25. Kaplan O., Bezouška K., Malandra A., Veselá A.B., Petříčková A., Felsberg J., Rinágelová A., Křen V., Martínková L. 2011. Biotechnol. Lett. 33, 309-312. Genome mining for the discovery of new nitrilases in filamentous fungi. IF2010 = 1.676.
 26. Kaplan O., Bezouška K., Plíhal O., Ettrich R., Kulik N., Vaněk O., Kavan D., Benada O., Malandra A., Šveda O., Veselá A.B., Rinágelová A., Slámová K., Cantarella M., Felsberg J., Dušková J., Dohnálek J., Kotík M., Křen V., Martínková L. 2011. BMC Biotechnol. 11, 2. Heterologous expression, purification and characterization of nitrilase from Aspergillus niger K10. IF2010 = 2.723
 27. Rozbeský D., Kavan D., Chmelík J., Novák P., Vaněk O., Bezouška K. 2011. Protein Expr. Purif. 77, 178-184. High-level expression of soluble form of mouse natural killer cell receptor NKR-P1C(B6) in Escherichia coli. IF2010 = 1.849.
 28. Vaněk O., Brynda J., Hofbauerová K., Kukačka Z., Pachl P., Bezouška K., Řezáčová P. 2011. Acta Cryst. F67, 498-503. Crystallization and diffraction analysis of b-N-acetylhexosaminidase from Aspergillus oryzae. IF2010 = 0.551
 29. Sovová Z., Kopecký V. Jr., Pazderka T., Hofbauerová K., Rozbeský D., Vaněk O., Bezouška K., Ettrich R. 2011. J. Mol. Model 17, 1353-1370. Structural analysis of natural killer cell receptor protein 1 (NKR-P1) extracellular domains suggests a conserved long loop region involved in ligand specificity. IF2010 = 2.330.
 30. Ryšlavá H., Kalendová A., Doubnerová V., Skočdopol P., Hodková A., Kukačka Z., Slámová K., Bojarová P., Pompach P., Kumar V., Kulik N., Ettrich R., Křen V., Bezouška K. 2011. FEBS J. 278, 2469-2484. Evolution of fungal b-N-acetylhexosaminidases understood through an enzymatic characterization combined with molecular modeling. IF2010 = 3.129
 31. Drozdová A., Bojarová P., Křenek, K., Weignerová L., Henssen B., Elling L., Christensen H., Jensen H., Pelantová H., Kuzma M., Bezouška K., Krupová M., Adámek D., Slámová K., Křen V. 2011. Carbohydr. Res. 346, 1599-1609. Enzymatic synthesis of dimeric glycomimetic ligands of NK cell activation receptors. IF2010 = 2.166
 32. Kolenko P., Rozbeský D., Vaněk O., Kopecký V.Jr., Hofbauerová K., Novák P., Pompach P., Hašek J., Skálová T., Bezouška K., Dohnálek J. 2011. J. Struct. Biol. 175, 434-441. Molecular structure of mouse activating NKR-P1 receptors. IF2010 = 3.925
 33. Bojarová P., Slámová K., Křenek K., Gažák R., Kulik N., Ettrich R., Pelantová H., Kuzma M., Riva S., Adámek D., Bezouška K., Křen V. 2011. Adv. Synth. Catal. 353, 2409-2420. Charged hexosaminides as ligands of NK cell activation receptors – concerted chemoenzymatic synthesis. IF2010 = 5.447
 34. Mrázek H., Benada O., Man P., Vaněk O., Křen V., Bezouška K., Weignerová L. 2011 Protein Expr. Purif. 81, 106-114. Facile production of Aspergillus niger a-N-acetylgalactosaminidase in yeast: dual activity and equal properties coupled with distinct quarternary structure. IF2010 = 1.849
 35. Pechar M., Pola R., Laga R., Ulbrich K., Bednářová L., Maloň P., Seiglová I., Král V., Fábry M., Vaněk O. (2011) Biomacromolecules 12, 3645-3655. Coiled coil peptides as universal linkers for the attachment of recombinant proteins to polymeric therapeutics. IF2010 = 5.579
 36. Petříčková A., Veselá A.B., Kaplan O., Kubáč D., Uhnáková B., Malandra A., Felsberg J., Rinágelová A., Weyrauch P., Křen V., Bezouška K., Martínková L. 2011. Appl. Microbiol. Biotechnol., corrected proof DOI 10.1007/s00253-011-3525-7. Purification and characterization of heterologously expressed nitrilases from filamentous fungi. IF2010 = 3.264
 37. Kolenko P., Rozbeský D., Vaněk O., Bezouška K., Hašek J., Dohnálek J. 2011. Acta Crystallogr. F68, in press. Crystal structure of the H107R variant of the extracellular domain of mouse NKR-P1A at 2.3 A resolution. IF2010 = 0.551
 38. Šulc, M., Fadrhonsová, I., Jelínková, M., Chudomelová, M., Felsberg, J., Olšovská, J. Determination of sibiromycin and its natural derivatives
  using new analytical and structural approaches Journal of Chromatography A 1218, 83-91(2011) IF2010 = 4.194

 

Výběr nejvýznamnějších publikací katedry za minulé roky i úplné přehledy publikační činnosti katedry biochemie jsou k uvedeny v sekci Publikace.

Publikováno: Sobota 31.12.2011 20:00

Akce dokumentů