E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProf. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. - † 13. 2. 2020

 

S velkým zármutkem oznamujeme všem přátelům, kolegům a známým, že nás ve věku 70 let opustila naše milá paní prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.

Zůstane natrvalo s námi v našich srdcích a vzpomínkách. Rozloučení proběhne 20. února v 10:15 v obřadní síni krematoria Praha-Motol.

Za katedru biochemie, prof. Petr Hodek

 

Kondolenční kniha je k dispozici na sekretariátu katedry (místnost 205).

            

 

 

         

 

 

 

Publikováno: Pondělí 17.02.2020 11:20

Akce dokumentů