E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNovinky v přístrojovém vybavení Katedry biochemie PřF UK

V průběhu roku 2013 se z prostředků získaných v rámci projektu FRVŠ 669/2013 „Inovace přístrojového vybavení laboratoře Pokročilého praktika Katedry biochemie“ podařilo získat několik nových moderních přístrojů. Z celkové dotace ve výši 1,85 mil. Kč (z toho 1,75 mil. FRVŠ a 100 tis. chemická sekce PřF) byl zakoupen UV-Vis spektrofotometr Cary 60, FPLC kapalinový chromatograf ÄKTAprime Plus a stanice rezonance povrchového plazmonu PLASMON-4. Získané přístroje budou využity jak v rámci nových úloh připravených pro všechny praktické kurzy, které v laboratoři pokročilého praktika probíhají, tak i během vypracovávání odborných studentských prací.

Vzhledem k tomu, že stanice rezonance povrchového plazmonu (SPR, surface plasmon rezonance) představuje jediný přístroj svého typu dostupný na půdě PřF UK, těšíme se i na případnou spolupráci s dalšími pracovišti fakulty, které by o možnost měření na tomto přístroji měly zájem..

Cary 60 (Agilent) je moderní rychlý UV-Vis spektrofotometr s xenonovou zábleskovou lampou o rozsahu vlnových délek 190 – 1100 nm. Obsahuje 2 diodové detektory umožňující simultánní měření měrného a referenčního paprsku (dvoupaprskový spektrofotometr). Nabízí možnost měření s otevřenými dvířky spektrofotometru bez ovlivnění výsledku, jednokyvetový netemperovaný držák, fixní šířku štěrbiny 1,5 nm a fotometrický rozsah ± 4 A.

Kapalinový chromatograf ÄKTAprime Plus (GE Healthcare) .umožňuje provádět takřka všechny myslitelné nízkotlaké techniky purifikace proteinů, a to navíc skrze dobře ovládatelné počítačové rozhraní a s pomocí integrovaného sběrače frakcí. Tím, že systém má kromě nástřikového ventilu i integrovaný ventil pro volbu pufru (8 poloh), lze s ním provádět i složitější purifikační metody automaticky, včetně dvoukolonové purifikace - například kombinace chelatační IMAC chromatografie a gelové filtrace pro rekombinantní proteiny značené histidinovou kotvou či kombinace iontově výměnné chromatografie s následným odsolením gelovou filtrací.

SPR stanice PLASMON-4, vyvinutá týmem doc. Ing. Jiřího Homoly, DSc. z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, je co do citlivosti (3.10-7 RI) a spotřeby experimentálního materiálu plně srovnatelná s jinými komerčními SPR systémy (např. BiaCore, ad.).. Zahrnuje polychromatický zdroj záření, přesnou peristaltickou pumpu, 4-kanálovou mikrofluidní průtokovou celu s velmi přesnou teplotní stabilizací (0,02°C) a 4-kanálový spektrograf. Více než příznivě vychází i cenové srovnání pro SPR měřící čipy, které jsou také připravovány týmem doc. Homoly. Zlatou vrstvu na jejich povrchu lze nechat opětovně napařit a použitý substrát (podložku z BK7 optického skla) lze tak dokonce recyklovat. Díky tomu, že se tato vědecká skupina velmi aktivně a dlouhodobě věnuje rozvoji SPR metody na světové úrovni, je zde zcela nadstandardním způsobem zajištěna technická pomoc a podpora a také možnost využití rozsáhlých zkušeností odborníků pro různé aplikace optických biosenzorů.

Více informací o metodách je k dispozici zde .

Publikováno: Úterý 31.12.2013 14:10

Akce dokumentů