E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace k jarnímu termínu SZZk 2021

Aktuální informace k státním závěrečným zkouškám v roce 2021

Sdělení garantky oboru Doc. RNDr. Markéty Martínkové, Ph.D.:

BAKALAŘSKÁ BIOCHEMIE

1) Státní závěrečné zkoušky (SZZk) a obhajoby prací studijního programu bakalářské Biochemie se budou konat ve čtrnáctidenním období 31.5. - 13.6.2021 - spíše až druhý týden. Bývá to pondělí až středa postupně dle počtu přihlášených studentů, zpravidla abecedně dle příjmení. V den, kdy na Vás přijde řada (předem budete podle zveřejněného harmonogramu vědět přesný čas), dopoledne obhajujete svou BP a odpoledne v tentýž den skládáte SZZk, která je složena z 5 „chemií“, které jste měli během studia: anorganická chemie, analytická chemie, organická chemie, fyzikální chemie a hlavně biochemie. Okruhy jsem všem studentům posledních ročníků studijního programu bakalářské Biochemie zasílala v nedávné době (okruhy se překrývají se sylaby všech pěti základních přednášek "chemií"). Po jedné otázce z každého předmětu si budete losovat a pak budete mít půl hodiny na písemnou přípravu na všech pět otázek. Následně budete postupně zkoušeni ústně z každé "chemie" státnicovou komisí složenou z examinátorů pro jednotlivé chemické předměty.

2) Tištěnou verze práce odevzdáte nejpozději v pátek 21.5.2021, do 13:00 na sekretariát katedry biochemie (č. dveří 204), Hlavova 2030/8. Stejný termín platí i pro odevzdání elektronické verze práce do SIS.

3) Termín pro kontrolu splnění studijních povinností je pátek 21.5.2021 do 23:59. Do té doby je třeba mít splněno 180 kreditů a všechny povinné předměty a ze všech bloků povinně-volitelných předmětů příslušný počet předepsaných kreditů. Upozorňuji, že platí to i pro předměty LS. Řada vyučujících bude jistě nabízet předtermíny, aby se vše dalo stihnout. Osobně (Biomedicína) počítám s termínem hned po poslední přednášce tj. 12.5 a ještě alespoň jeden termín před 21.5. Bohužel odklad LS o dva týdny na chemické sekci harmonogram SZZk trochu narušil. Budeme proto usilovat o posunutí jarního termínu SZZk o několik týdnů, ale nemohu to slíbit.  V květnu budou stanoveny termíny pro podzimní termín SZZk. Počítám, že letos bude tento termín více naplněný, ale není stanoveno žádné kapacitní omezení. Termín kontroly splnění studijních povinností bude kolem poloviny srpna, stejně jako odevzdání BP a vlastní SZZk bývá na začátku září. Termíny jsem ještě pro letošek nestanovila.

 

MAGISTERSKÁ BIOCHEMIE 

1) Státní závěrečné zkoušky (SZZk) a obhajoby prací studijního programu magisterské Biochemie se budou konat ve čtrnáctidenním období 24. 5. - 6. 6. 2021 - spíše až druhý týden. Bývá to pondělí až středa postupně dle počtu přihlášených studentů, zpravidla abecedně dle příjmení. Většinou jeden den proběhnou obhajoby DP a druhý den dopoledne se píšou písemné testy (jen písemně, ne ústně) ze dvou částí SZZk, u každé si volíte jednu disciplínu ze dvou tematických okruhů. Z prvého tematického okruhu, Speciální chemické disciplíny, volíte mezi chemiemi 1. Analytická biochemie, 2. Organická chemie léčiv, 3. Chemická struktura a z druhého tematického okruhu, Aplikovaná biochemie, volíte mezi: 1. Klinická a analytická biochemie, 2. Enzymologie, 3. Biofyzikální chemie. Odpoledne pak pokračují ústní zkoušky. Nejprve si vylosujete otázky z Biochemie a Molekulární biochemie a po půlhodině písemné přípravy budete komisí zkoušeni ústně.

2) Tištěnou verze práce odevzdáte nejpozději v pátek 14. 5. 2021, do 13:00 na sekretariát katedry biochemie (č. dveří 204), Hlavova 2030/8. Stejný termín platí i pro odevzdání elektronické verze práce do SIS.

3) Termín pro kontrolu splnění studijních povinností je pátek 14. 5. 2021 do 23:59. Do té doby je třeba mít splněno 120 kreditů a všechny povinné předměty a ze všech bloků povinně-volitelných předmětů příslušný počet předepsaných kreditů. Upozorňuji, že to platí i pro předměty LS. Řada vyučujících bude nabízet předtermíny. Bohužel odklad LS o dva týdny na chemické sekci, harmonogram SZZK trochu narušil.  Budeme proto usilovat o posunutí jarního termínu SZZk o několik týdnů, ale nemohu to slíbit. V květnu budou stanoveny termíny pro podzimní termín. Počítám, že letos bude tento termín více naplněný (ale každý zájemce se dostane na řadu). Termín kontroly splnění studijních povinností bývá kolem poloviny srpna, stejně jako odevzdání DP. Vlastní SZZk očekávejte začátkem září. Termíny jsem ještě ale pro letošek nestanovila. 

 

K Vámi zvolenému termínu je nutno se přihlásit v rozmezí udaném harmonogramem daného akademického roku (https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/harmonogram-kalendar-studia).

K termínu dané SZZk (pro jarní termín 1. 3. - 15. 4. 2021) je nutno se přihlásit v SISu, a to ke všem částem SZZk: 

 

Pro Bakalářské studium:

SZ1-SZ6: MDIPL002 Bakalářská práce, MSZCB041 Analytická chemie, MSZCB042 Anorganická chemie, MSZCB043 Biochemie, MSZCB044 Fyzikální chemie, MSZCB045 Organická chemie.

Pro Navazující magisterské studium:

SZ1-SZ5 :MDIPL003 Diplomová práce, MSZCN011 Biochemie, MSZCN017 Molekulární biologie, MSZCN041 Speciální chemické disciplíny, MSZCN042 Aplikovaná biochemie.

Publikováno: Pondělí 08.03.2021 10:20

Akce dokumentů