E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEnzymová aktivita plísňových nitrilas není strukturně vázaná na tvorbu heterogenních trubic

Českým vědcům z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ústavů Akademie Věd ČR se ve spolupráci s italskými kolegy z University L’Aquilla podařilo prokázat, že enzymaticky aktivní formy plísňových nitrilas nemusí být nezbytně fixovány na dlouhé a heterogenní trubice, do nichž se uspořádávají podjednotky tohoto enzymu. V práci, která vyšla v prestižním časopise BMC Biotechnology (BMC Biotechnology 2011 11:2).

K. Bezouška, O. Plíhal, O. Vaněk, A.B.Veselá (Přírodovědecká fakulta UK Praha) O. Kaplan, O. Benada, O. Šveda, A. Rinágelová, K. Slámová, J. Felsberg, M. Kotík, V. Křen. L. Martínková (Mikrobiologický ústav AV ČR) R. Ettrich, N. Kulik (Ústav strukturní biologie AV ČR), Jarmila Dušková, Jan Dohnálek (Ústav makromolekulární chemie AV ČR), A. Malandra, M. Cantarella (University L’Aquilla, Itálie)

Českým vědcům z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ústavů Akademie Věd ČR se ve spolupráci s italskými kolegy z University L’Aquilla podařilo prokázat, že enzymaticky aktivní formy plísňových nitrilas nemusí být nezbytně fixovány na dlouhé a heterogenní trubice, do nichž se uspořádávají podjednotky tohoto enzymu. V práci, která vyšla v prestižním časopise BMC Biotechnology (BMC Biotechnology 2011 11:2) bylo s použitím mnoha technik strukturního výzkumu proteinů prokázáno, že úplná denaturace enzymových podjednotek nitrilasy následovaná zpětným sbalením prováděným za přesně definovaných podmínek nalezených pomocí komerčně dostupných iFOLD kitů může vyústit v tvorbu strukturně definovaných kruhových podjednotek, které jsou na rozdíl of přirozeně se tvořících a velmi heterogenních trubic mnohem vhodnější pro následný přesný strukturní výzkum.

Enzymová aktivita plísňových nitrilas není strukturně vázaná na tvorbu heterogenních trubic - velký
.

Obrázek ukazuje detaily vazebného místa pro substrát nitrilasy vyskytující se ve formě definovaných oligomerů. Molekula substrátu (aromatický nitril benzonitril) je znázorněnou fialově. Katalytická triáda je reprezentovaná kyselinou glutamovou 48, lysinem 130, a cysteinem 165. Mezi lysinem 130 a dusíkovým atomem benzonitrilu dochází k tvorbě vodíkového můstku (znázorněn čárkovane).

 

Publikováno: Pondělí 11.04.2011 00:00

Akce dokumentů