E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení„OTEVŘENÁ KATEDRA BIOCHEMIE“ - středa 24. 11. 2021 od 12.00 do 18.00

„OTEVŘENÁ KATEDRA BIOCHEMIE“ - středa 24. 11. 2021 od 12.00 do 18.00

Vážené studentky a vážení studenti Biochemie,

dovolujeme si Vás pozvat na "Otevřenou katedru Biochemie", která se uskuteční ve středu 24. 11. 2021 od 12 do 18 hodin (Pokud nám to epidemická situace dovolí - prosím sledujte aktuální pokynu krizového štábu PřF UK na webové stránce www.natur.cuni.cz. Bohužel loni jsme tuto akci uspořádat nemohli.).

Akce je primárně určena studentům druhého ročníku bakalářského studia, kteří si chtějí udělat představu o výzkumných projektech, které jsou pracovníky katedry Biochemie aktuálně pěstovány. Nicméně jsou srdečně vítání i zájemci z ročníku prvního, případně ročníku třetího (kde však již předpokládáme, že studenti mají svá témata bakalářské práce vybrána, neboť se právě v této době vypisují témata bakalářských prací (BP) do SISu - přehledně jsou všechna letošní témata BP uvedena na nástěnce katedry Biochemie a v příloze tohoto mailu). Vítání jsou samozřejmě i studenti navazující magisterského studia - zvláště Ti, kteří studovali v bakalářském studiu na jiné fakultě nebo dokonce jiné vysoké škole a témata řešená na katedře je zajímají (pro přehlednost v příloze naleznete také témata diplomových prací (DP) pro tento akademický rok).

Zde je přehled výzkumných skupin, které plně nebo z větší částí působí na katedře Biochemie (katedra samozřejmě spolupracuje i s řadou dalších členů, kteří fyzicky na katedře nepůsobí resp. s řadou externích spolupracovníků a kolegů - https://www.natur.cuni.cz/ chemie/biochem/lide - s těmi je třeba se na konzultaci domluvit individuálně).

Pokud Vám uvedený termín nevyhovuje, a přesto Vás některá témata výzkumu na katedře zaujala, neváhejte dané pedagogy kontaktovat mailem (ten naleznete na https://www.natur.cuni.cz/chemie/biochem/lide) - více informací o jednotlivých týmech také naleznete na https://www.natur.cuni.cz/chemie/biochem/vyzkumne-tymy)

Těšíme se s Vámi na viděnou (nejen během dnů) "Otevřené katedry Biochemie"! Věříme, že se úspěšně zapojíte do chodu naší katedry a stanete se tedy její nepostradatelnou součástí.

Srdečně zdraví

doc. Markéta Martínková
garantka bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Biochemie

prof. Petr Hodek
vedoucí katedry Biochemie

Publikováno: Pondělí 22.11.2021 09:00

Akce dokumentů