E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCo se u parfémů může skrývat pod rouškou obchodního tajemství?

Parfémy jsou komplexní směsi látek rozpuštěných v alkoholu či jiných nosičích, a uživateli a osobám v blízkosti poskytují různorodé čichové vjemy. Vonný profil parfému a jeho vývoj v čase závisí nejen na přítomných aromatických složkách, ale také na jejich interakci s molekulami na povrchu kůže uživatele, jejím pH, vlhkosti a teplotě. To, že také složky parfémů mohou ovlivňovat funkci enzymů uživatele, popsali členové Laboratoře molekulární karcinogenese a vývoje léčiv a Laboratoře struktury a funkce biomolekul v novém článku v recenzovaném časopise Cosmetics.

V práci autoři na 10 náhodně vybraných parfémech ukázali, že všechny mají v různé míře negativní vliv na přeměnu mužského pohlavního hormonu testosteronu na ženský pohlavní hormon 17β-estradiol, některé jejich složky tedy spadají do kategorie tzv. endokrinních disruptorů (látek narušujících hormonální systém). Uživatelé se však o přítomnosti těchto látek nemusí ani po pečlivém pročtení složení parfému dozvědět, protože některé obsažené sloučeniny jsou zpravidla zahaleny rouškou obchodního tajemství. Pokud je navíc kůže po aplikaci parfému vystavena slunečnímu záření, mohou fotochemickou reakcí vznikat (a jak autoři ukázali, tak i vznikají) další sloučeniny s vyšším inhibičním účinkem na přeměnu testosteronu. Pro parfém zodpovědný za největší míru inhibice sledované reakce autoři v práci také ověřili, že inhibovaným enzymem je zástupce z rodiny cytochromů P450 - aromatasa - nikoliv druhý z enzymů nezbytných pro katalýzu - NADPH:cytochrom P450 oxidoreduktasa. Celkově výsledky vyvolávají otázku, zda je současný způsob posuzování rizik spojených s opakovanou expozicí člověka směsím složek v přípravcích osobní hygieny dostatečný.

 

 

Publikováno: Středa 03.04.2024 10:00

Akce dokumentů