E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
Obhajoby bakalářských prací a státní závěrečné zkoušky na katedře biochemie - jaro 2017
Termíny státních závěrečných zkoušek
Termíny obhajob bakalářských a magisterských závěrečných prací a ostatních částí státní závěrečné zkoušky na katedře biochemie pro rok 2017.
Pozvánka na přednášku: Predikce membránového komplexu cytochromu P450 1A2 s cytochromem b5
Laureátka ceny Studentský velemlok za rok 2013/14 je z katedry Biochemie
Enzymová aktivita plísňových nitrilas není strukturně vázaná na tvorbu heterogenních trubic
Českým vědcům z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ústavů Akademie Věd ČR se ve spolupráci s italskými kolegy z University L’Aquilla podařilo prokázat, že enzymaticky aktivní formy plísňových nitrilas nemusí být nezbytně fixovány na dlouhé a heterogenní trubice, do nichž se uspořádávají podjednotky tohoto enzymu. V práci, která vyšla v prestižním časopise BMC Biotechnology (BMC Biotechnology 2011 11:2).
Toxikologická konference v Praze
Pracovníci katedry biochemie organizují 16. Mezioborovou česko-slovenskou toxikologickou konferenci TOXCON 2011, která se bude konat v Praze ve dnech 17.-20. května 2011.
Publikační přírůstky pracovníků katedry biochemie v roce 2011
Pracovníci katedry dosud v letošním roce úspěšně publikovali 37 prací. Celkový součet impaktních faktorů těchto prací je 112,8.
Pozvánka na přednášku
Vyhlášky garanta ke SZZK z Biochemie
Kontakt a pomoc pro studenty + konzultační hodiny
Studente, potřebuješ radu či pomoc?
Objev nových plísňových nitrilas: genomová data cenější zlata
Českým vědcům z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Mikrobiologického ústavu AV ČR se ve spolupráci s italskými kolegy z University L’Aquilla podařilo nalézt v sekvenovaných genomech plísní geny pro nové dosud biochemicky nezkoumané nitrilasy, což jsou enzymy velmi ceněné v biotechnologickém průmyslu.
Nové směry v potenciaci účinku protinádorových léčiv
Jako jeden z typů cílené protinádorové terapie je studováno využití enzymové aktivace léčiv na farmakologicky účinnějších deriváty v průběhu jejich metabolismu v nádorové buňce. Tím je docíleno specifického účinku léčiva selektivně pouze v buňkách nádorů, zatímco buňky zdravých tkání pacientů zůstávají nepoškozené.
Novinky v přístrojovém vybavení Katedry biochemie PřF UK
Témata Bakalářských a Diplomových prací na katedře biochemie pro rok 2015/2016
Katedra biochemie slaví 60. výročí založení
Pozvánka na vědecko-pedagogického odpoledne konané u příležitosti 60. výročí založení katedry biochemie Přírodovědecké fakulty UK
Katedra biochemie slaví 60. výročí založení
Pozvánka na přednášku: Význam strukturní integrity molekuly insulinu pro její správnou biologickou funkci
Upoutávka na přednášku Methanol a ethanol – mýty a fakta na ČT
Pozvánka na přednášku - Structure and Function of Human Cytochromes P450 1A1 and 1A2
visiting prof. Grazyna D. Szklarz, Dep. of Basic Pharmaceutical Sciences, School of Pharmacy, West Virginia University, Morgantown, USA
Pozvánka na přednášku - Structure and Function of Human Cytochromes P450 1A1 and 1A2
visiting prof. Grazyna D. Szklarz, Dep. of Basic Pharmaceutical Sciences, School of Pharmacy, West Virginia University, Morgantown, USA
Pozvánka na přednášku: Covalent DNA adducts formed by carcinogens - a suitable tool to study biochemistry of carcinogenesis
Pozvánka na přednášku Heme-Based Globin-Coupled Oxygen Sensors
Prof. Toru Shimizu - Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, Tohoku University, Sendai, Japonsko
Toxikologická konference v Praze
Pracovníci katedry biochemie organizují 16. Mezioborovou česko-slovenskou toxikologickou konferenci TOXCON 2011, která se bude konat v Praze ve dnech 17.-20. května 2011.
Pozvánka na kurz - Molecular modeling
visiting prof. Grazyna D. Szklarz, Dep. of Basic Pharmaceutical Sciences, School of Pharmacy, West Virginia University, Morgantown, USA
Využití geneticky modifikovaných organismů i teoretických počítačových modelů vysvětlují diferencovaný vývoj nefropatií vyvolaných rostlinným alkaloidem aristolochovou kyselinou
Odhalení příčin chorob s dosud neznámými mechanismy jejich vzniku je klíčovou otázkou pro zlepšení léčby takových chorob. Z tohoto hlediska jsou v řadě laboratoří studovány i dva typy unikátních nefropatií provázené vývojem nádorů močových cest (nefropatie vyvolaná čínskými bylinami a balkánská endemická nefropatie). Po odhalení původce obou chorob, rostlinného alkaloidu aristolochové kyseliny, je nyní zkoumána záhada jejich diferencovaného vývoje v různých skupinách lidské populace. Klíčovou otázkou je poznání metabolismu chemického původce obou onemocnění, aristolochové kyseliny, a enzymů, které ji jak detoxikují na netoxické metabolity, ale i aktivují na reakční intermediáty modifikující DNA, a iniciují tak nádorové procesy.
Rozřešena první trojrozměrná struktura imunitního receptoru NKR-P1 rodiny
Českým vědcům z přírodovědecké a matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a AV ČR se společným úsilím podařilo jako prvým rozřešit trojrozměrnou strukturu imunitního receptoru NKR-P1, molekuly, která velmi dlouho odolávala pokusům o expresi a strukturní charakterizaci. Nové poznatky významným způsobem přispějí k lepšímu pochopení receptorových systémů přirozených zabíječských buněk, o nichž se zdá, že jsou významně složitější než u jiných buněk imunitního systému.
Obhajoby bakalářských prací a státní závěrečné zkoušky na katedře biochemie - jaro 2011
Program semináře katedry biochemie v letním semestru 2010/2011
Obhajoby diplomových prací a státní závěrečné zkoušky na katedře biochemie - jaro 2011
Publikační přírůstky pracovníků katedry biochemie
Objasnění molekulárních mechanismů regulace enzymové aktivity plísňových hexosaminidas
Českým vědcům z katedry biochemie přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s badateli z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a vědci z AV ČR a Spojených států se podařilo objasnit molekulární mechanismus regulace enzymové aktivity plísňových hexosaminidas. K regulaci enzymové aktivity této zajímavé skupiny extracelulárních glykosidas dochází na několika úrovních včetně genové exprese (jde o indukovatelné enzymy) a posttranslační modifikace (přítomnost propeptidu). Nejnovější výsledky však odhalily regulaci přímo na úrovni interakce substrátu s molekulou enzymu (sekundární vaz. místo pro substrát).
Pozvánka na přednášku: Alchemistické simulace vztahů mezi strukturou a funkcí DNA polymerasy β
schvalena_temata_DPBP_20150921_fin.pdf
schvalena_temata_BPDP_20150921_fin.pdf
schvalena_temata_BP_20150413.pdf
inzerat laborant_20150316.pdf
Martinkova_velemlok.jpg
Martinkova_velemlok.jpg
Seminar_Zakova.pdf
polBsmall.jpg
polBsmall.jpg
Seminar_Florian.pdf
SPR
FPLC
Cary 60
Chemicky_ustav.jpg
program60vyrocikatedrybiochemie.pdf
Chemicky_ustav.jpg
Pozvánka na kurz.pdf
image003.jpg
Pozvánka na prednášku Szklarz.pdf
Toru Shimizu seminar 2013.pdf
CytB5modulation
NQO1+AAI
hexosaminidasy
SachMimetika
SmerovaniLeciv
NKR-P1
Gene mining
ProteinExprPurif-elfo
ProteinExprPurif
Enzymová aktivita plísňových nitrilas není strukturně vázaná na tvorbu heterogenních trubic - velký
Enzymová aktivita plísňových nitrilas není strukturně vázaná na tvorbu heterogenních trubic
TOXCON 2011
TOXCON 2011
mikroskopovani-s-andorem-nikonem-a-laboratory-imaging_file1
mikroskopovani-s-andorem-nikonem-a-laboratory-imaging_image
media-s-nami-a-o-nas-clanek-v-casopise-biochemistry-27.4.2010_image
media-s-nami-a-o-nas-clanek-v-casopise-journal-of-medicinal-chemistry-27.4.2010_image
copy2_of_clanek-v-casopise-analytical-chemistry_image
copy_of_clanek-v-casopise-analytical-chemistry_image
advanced-imaging-techniques-in-biomedicine-from-molecules-to-organisms_image
seminar-o-spinning-disk-mikroskopii-a-laserove-mikrodisekci_file1
z-uspechu-vedecke-prace-katedry-biochemie_file1
skoleni-scifinder_image
z-uspechu-vedecke-prace-katedry-biochemie_image
media-s-nami-a-o-nas-clanek-v-casopise-journal-of-the-american-chemical-society-27.4.2010_image
MS
NALDI
detergents

Akce dokumentů