E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKatedra anorganické chemie

 

Studium 


Katedra anorganické chemie je jednou ze specializovaných kateder Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Její pracovníci zodpovídají za výuku anorganické chemie a příbuzných hraničních chemických disciplín v základním bakalářském stupni studia i v následném specializovaném magisterském a doktorském (viz) studiu.

Kompletní přehled předmětů zajišťovaných katedrou anorganické chemie naleznete na SISu.

 

Výzkum 


Mimo práce pedagogické se členové katedry se svými studenty a spolupracovníky zabývají základním výzkumem. Oblasti studované v současnosti jsou zejména:

Studenti u RTG
  • koordinační a bioanorganická chemiewww

Oblast koordinační a bioanorganické chemie je převážně zaměřena na medicínské aplikace. Jedná se o základní výzkum na poli nových kontrastních látek pro magnetickou resonanci a komplexaci radionuklidů kovů a také fotodynamické terapie.

  • chemie organoprvkových sloučeninwww

Organoprvková chemie je orientována především na přípravu nových ligandů a do oblasti katalýzy.

  • a materiálový výzkum, www

Materiálový výzkum je zaměřen jak na aktuální nanomateriály (www), zde se jedná nejen o přípravu nových nanočástic na bázi oxidů železa a perovskitů (magnetické a optické aplikace), ale také nových derivatizovaných nanotkanin (fotodesinfekce – www), tak i do oblasti makrokrystalické, kde se připravují a studují materiály pro nelineární optiku a protonové vodiče (www).

V rámci katedry anorganické chemie působí rovněž Centrum molekulových a krystalových struktur specializující se na řešení struktur pevných látek pomocí difrakce rentgenového záření.

 


Kontakt 


Sekretariát

Monika Zlesáková
tel + fax:  22195 1253,  e-mail:  anorchem@natur.cuni.czmístnost:  1. patro 243

Vedoucí katedry

Doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (www )
tel:  22195 1436,  e-mail:  kubicek@natur.cuni.czmístnost:  2. patro 358 (půda)

Zástupce vedoucího katedry

Prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc., FRSC (www )
tel:  22195 1260,  e-mail:  stepnic@natur.cuni.czmístnost:  2. patro 315

Tajemník

RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. (www )
tel:  22195 1465,  e-mail:  jiri.schulz@natur.cuni.czmístnost:  2. patro 317

Studijní poradce

Prof. RNDr.  Jiří Mosinger, Ph.D. (www )
tel:  22195 1255,  e-mail:  mosinger@natur.cuni.czmístnost:  1. patro 247

Adresa

Budova chemických kateder,  Hlavova 2030/8,  128 43  Praha 2

 


Historie katedry

 

 

Akce dokumentů