E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStipendium Bohuslava Braunera

 

Stipendium Bohuslava Braunera vypisuje katedra anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity v Praze jako motivační odměnu pro studenty magisterského oboru Anorganická chemie, kteří dosahují vynikajících studijních a vědeckých výsledků. Stipendium se uděluje ve dvou kategoriích: jednorázová stipendia pro absolventy bakalářských oborů a semestrální stipendia pro studenty magisterské.

Profesor Bohuslav Brauner (1855–1935) byl významný český anorganický chemik, který působil na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 1909 vedl oddělení anorganické a analytické chemie v chemickém ústavu tehdejší Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Významně se zasloužil o rozšíření myšlenek D. I. Mendělejeva a to nejen jejich neúnavnou propagací, ale i experimentálními důkazy. Izoloval praseodym a neodym (tento objev je dosud mylně přisuzován C. A. von Welsbach) a předpověděl existenci promethia, upřesnil atomové hmotnosti některých prvků a zasloužil se i o zavedení hmotnosti atomu kyslíku (O = 16) jako standardu pro určování atomových vah.

 

 

Akce dokumentů