E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČlánek v Inorganic Chemistry o boranových komplexech

 

Ve spoluautorství pracovníků Ústavu anorganické chemie AV ČR, katedry anorganické chemie PřF UK a katedry obecné a anorganické chemie Univerzity Pardubice byl nedávno v prestižním odborném časopisu Inorganic Chemistry publikován článek shrnující přípravu rozsáhlé série železnatých komplexů s arenovými a boranovými ligandy, [1-(η6-MenC6H6−n)-closo-1,2,3-FeC2B9H11]. Studium spektrálních vlastností a elektrochemického chování těchto sloučenin ukázalo na zajímavé lineární korelace pozorovaných vlastností a počtu methylových skupin (Me) na benzenovém kruhu. Více informací na doi: 10.1021/ic2000798.

 

Publikováno: Pátek 22.04.2011 13:05

Akce dokumentů