E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVybrané publikace

Úplný přehled publikační aktivity naleznete v evidenci publikačních aktivit PřF UK.

 

a) anorganická stopová a ultrastopová analýza

 • P. Rychlovský, P. Černoch, M. Skleničková: Application of a heated electrospray interface for an on-line connection of the AAS detector with the HPLC for detection of organotin and organolead compounds. Anal. Bioanal. Chem. 374, 955–962 (2002).
 • I. Němcová, V. Tománková, P. Rychlovský: Non-extraction batchwise and FIA determination of cationic and anionic surfactants using Cu(II)-chromazurol S-surfactant complexes. Talanta 52, 111–121 (2000).
 • M. Krenželok, P. Rychlovský, M. Volný, J. P. Matousek: Optimization of conditions and evaluation of “in-situ” electrodeposition techniques in ETAAS. Analyst 128, 293–300 (2003).
 • J. Šíma, P. Rychlovský: The electrochemical hydride generation of volaqtile sodium hydride with in-situ trapping in graphite tube atomizers. Spectrochim. Acta B, 58, 919–930 (2003).
 • T. Chvojka, I. Jelínek, F. Opekar, K. Štulík: A dual photometric-contřactless conductivity detector for capillary electrophoresis. Anal. Chim. Acta 433, 13–21 (2001).
 • P. Tůma, F. Opekar, I. Jelínek: A contactless conductometric detector with easily exchangeable capillary for capillary electrophoresis. Electroanalysis 13, 989–992 (2001).
 • M. Pumera, J. Wang, F. Opekar, I. Jelínek, J. Feldman, H. Löwe, S. Hardt: Contactless conductivity detectro for microchip capillary electrophoresis. Anal. Chem. 74, 168–197 (2002).
 • T. Holec, T. Chvojka, I. Jelínek, J. Jindřich, I. Němec, I. Pelant, J. Valenta, J. Dian: Determination of sensoric parameters of porous silicon in sensing of organic vapours. Materials Science & Engineering C 19, 251–254 (2002).

 

b) analýza toxikologicky a hygienicky důležitých látek

 • A. Ferancová, E. Korgová, J. Labuda, J. Zima, J. Barek: Cyclodextrin modified carbon paste based electrodes as sensors for the determination of carcinogenic polycyclic aromatic amines. Electroanalysis 14, 1668–1673 (2002).
 • I. Švancara, K. Vytřas, J. Barek, J. Zima: Carbon paste electrodes in modern electroanalysis. Crit. Rev. Anal. Chem. 31, 311–345 (2001)
 • J. Barek, A. G. Fogg, A. Muck, J. Zima: Polarography and voltammetry at mercury electrodes. Crit. Rev. Anal. Chem. 31, 291–309 (2001).
 • J.Barek, J. Cvačka, A. Muck, V. Quaiserová, J. Zima: Electrochemical methods for monitoring of environmental carcinogens. Fresenius J. Anal. Chem. 369, 556–562 (2001).
 • J. Barek, M. Kadeřábková, V. Mejstřík, J. Zima: Polarographic and voltammetric determination of trace amounts of 9-nitroanthracene. Electroanalysis 13, 1265–1269 (2001).

 

c) studium souvislostí mezi strukturou látek a jejich chováním

 • J. Novakovic, K. Nesměrák: Sterols/Thin-layer (Planar) Chromatography. In: Encyclopedia of Separation Science. Academic Press, New York 2000, p. 4255–4261.
 • K. Nesměrák, I. Němec, M. Štícha, I. Němcová, V. Horká: Structure-property relationships of thioacridines. Their electrochemical oxidation as a model of metabolic degradation. Anal. Lett. 35, 1617–1629 (2002).
 • E. Tesařová, Z. Tuzar, K. Nesměrák, Z. Bosáková, B. Gaš: Study on the aggregation of teicoplanin. Talanta 54, 643–653 (2001).
 • M. Pumera, V. Horká, K. Nesměrák: Non-aqueous capillary electrophoretic separation and detection of 6H-pyrinidino[2,1-a] isoindoles. J. Sep. Sci. 25, 443–446 (2002).
 • K. Waisser, M. Polášek, I. Němec, O. Exner: Substituent effects on the thioamide group in thiobenzanilides: simultaneous conformational and acid-base equilibria. J. Phys. Org. Chem. 13, 127–132, 2000.

 

d) studium vysokoúčinných separací, identifikace a stanovení velých organických molekul

 • P. Coufal, M. Čihák, J. Suchánková, E. Tesařová, Z. Bosáková, K. Štulík: Methacrylate monolithic columns of 320 um I.D. for capillary liquid chromatography. J. Chromatogr. A 946, 99 (2002).
 • P. Coufal, J. Zuska, T. Van de Goor, V. Smith, B. Gaš: Separation of twenty underivatized essential amino acids by capillary zone electrophoresis with contactless conductivity detection. Electrophoresis 24, 671 (2003).
 • P. Holdšvendová, P. Coufal, J. Suchánková, E. Tesařová, Z. Bosáková: Methacrylate monolithic columns for capillary liquid chromatography polymerized using ammonium peroxodisulfate as initiator. J. Sep. Sci. 26, 1623 (2003).
 • V. Pacáková, S. Hubená, M. Tichá, M. Maděra, K. Štulík: Effects of electrolyte modification and capillary coating on separation of glycoprotein isoforms by capillary electrophoresis. Electrophoresis 22, 459–463 (2001).
 • I. Střelec, V. Pacáková, Z. Bosáková, P. Coufal, V. Guryča, K. Štulík: Modification of capillary electrophoresis capillaries by HEMA, DEGMA and TEGMA. Electrophoresis 23, 528–535 (2002).
 • V. Pacáková, P. Coufal, K. Štulík, B. Gaš: The importance of capillary electrophoresis, capillary electrochromatography, and ion chromatography in separation of inorganic ions. Electrophoresis 24, 1883–18891 (2003).
 • R. Kubinec, J. Ševčík, R. Górová, G. Addová, L. Soják: A theoretical and experimental study of recycle capillary gas chromatography with carrier gas propelled by a peristaltic pump. J. Chromatogr. A 993, 47–57 (2003).
 • J. Ševčík: PV-2003-14572. Způsob a zařízení pro regulaci výhřevnosti topného plynu.
 • J. Ševčík: PV-2002-3767. Měřidlo výhřevnosti plynů.

Akce dokumentů