E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníElektrochemické analytické metody

.

UNESCO Laboratoř elektrochemie životního prostředí

(UNESCO Laboratory of Environmental Electrochemistry)

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie
Hlavova 2030, 128 43 Praha 2, tel.: +420 221 951 224, fax.: +042 224 913 538

 

Členové laboratoře

 

Studenti doktorského studia

.

.

.

.

.

.

.

.

Ing. Jana
Karaová

Mgr. Ivan
Jiránek

Mgr. Vít
Novotný

Mgr. Oksana
Yosypchuk

Mgr. Zuzana
Krejčová

Mgr. Jaroslava
Zavázalová

Mgr. Vendula
Němcová

Mgr. Tereza
Rumlová

.

.

.

.

.

.

.

Mgr. Vít
Prchal

Mgr. Jan
Mika

Mgr. Andrea
Hájková

Mgr. Eva
Horáková

Mgr. Romana
Jarošová

Mgr. Milan
Libánský

Mgr. Dmytro
Bavol

 

Společné pracoviště Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR, vvi., a Katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Zabývá se vývojem nových elektroanalytických metod pro stanovení biologicky aktivních organických sloučenin, významných z hlediska ochrany životního prostředí a z hlediska lékařského, farmaceutického a toxikologického. Vedle metod založených na polarografii a voltametrii na rtuťových a jiných elektrodách je elektrochemická detekce kombinována s účinnými separačními technikami, jako je vysokoúčinná kapalinová chromatografie, kapilární elektroforéza a extrakce tuhou fází. V poslední době se pracoviště věnuje zejména vývoji nových materiálů a konstrukcí elektrochemických sensorů aplikovatelných v environmentální analýze, například amalgámovým elektrodám, diamantovým elektrodám, modifikacím uhlíkových pastových elektrod a platinovým tubulárním a mikrocylindrickým elektrodám.

 

.

 

Spolupracujeme s řadou domácích i zahraničních institucí:

 

Ve spolupráci s firmou MERCK, s. r. o., Praha byla vytvořena společná demonstrační laboratoř kapalinové chromatografie.
Rovněž doporučujeme navštívit WWW stránku firmy DataApex Ltd., jejichž software k naší velké spokojenosti používáme.

 

 

Některé z našich nedávných publikací:

    • Josypčuk B., Barek J., Josypčuk O.: Flow electrochemical biosensors based on enzymatic porous reactor and tubular detector of silver solid amalgam. Analytica Chimica Acta 778 (2013) 24-30.(odkaz)
    • Hájková A., Hraníček J., Barek J., Vyskočil V.: Voltammetric Determination of Trace Amounts of 2-Aminofluoren-9-one at a Mercury Meniscus Modified Silver Solid Amalgam Electrode. Electroanalysis 25 (2013) 295-302. (odkaz)
    • Khaskheli A.R., Fischer J., Barek J., Vyskočil V., Bhanger M.I.: Differential pulse voltammetric determination of paracetamol in tablet and urine samples at a micro-crystalline natural graphite-polystyrene composite film modified electrode. Electrochimica Acta 101 (2013) 238-242. (odkaz)
    • Zavázalová J., Dejmková H., Barek J., Pecková K.: Voltammetric and Amperometric Determination of Mixtures of Aminobiphenyls and Aminonaphthalenes Using Boron Doped Diamond Electrode. Electroanalysis 25 (2013) 253-262. (odkaz)
    • Dejmková H., Mikeš M., Barek J., Zima J.: Determination of Sulfamethizole Using Voltammetry and Amperometry on Carbon Paste Electrode. Electroanalysis 25 (2013) 189-194. (odkaz)

Úplný seznam výstupů je shrnutý na specializovaných webových stránkách fakulty.

 

Akce dokumentů