E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníŘešené grantové projekty

platnost k 1. 7. 2016

Pracovníci katedry analytické chemie v současné době řeší nebo se podílejí na řešení následujících grantových projektů:

Ŕešitel (spoluřešitel) Název Poskytovatel číslo grantu číslo zakázky 2300-
Barek Jiří Centrum nových přístupů k bioanalýze a molekulární diagnostice GAČR  GBP206/12/G151 241-440113
Barek Jiří Nové rozpoznávací principy a přístupy k elektrochemické detekci nádorových markerů GAČR P206/15/02815S 242-201405
Barek Jiří Nové analytické metody pro efektivní stanovování biologických markerů TAČR TA04010954 246-440988
Coufal Pavel Chemie UK - PRVOUK P42 255-20504230
Coufal Pavel Instrumentální analýza a její role v ochraně lidského zdraví a životního prostředí UK - SVV SVV260317/2016 244-260317
Hájková Andrea Nové elektrochemické DNA biosenzory na bázi nanostrukturovaných materiálů pro vyšetřování poškozujících interakcí organických xenobiotik s DNA GAUK 430214 243-259350
Háková Eva Charakterizace polárních lipidů produkovaných lidskou kůží v počátečních stádiích jejího vývoje GAUK 1182216 243-250353
Hampejsová Zuzana Příprava a charakterizace biokompatibilních nanovláken s inkorporovaným imunosupresivem cyklosporinem A a studium kinetiky jeho uvolňování do různých médií pomocí metod HPLC/UPLC-MS/MS GAUK 307115 243-227234
Havlíková Martina Využití multidimenzionálních separačních technik pro studium obranného mechanismu ploštic GAUK 760216 243-250206
Hložek Tomáš Vývoj mikroextrakční metody pro stanovení lipofilních léčiv v krvi předávkovaných pacientů v průběhu lipidové terapie GAUK 968216 243-250286
Hrdlička Vojtěch Elektromembránová separace a voltametrické stanovení biomarkerů v moči GAUK 630216 243-250163
Konášová Renáta Studium korelace stability komplexů iontů kovů s neutrálními ligandy v kapalné a plynné fázi GAUK 134215 243-227082
Kulhavá Lucie Porovnání proteomického složení slin u lidí se zubními kazy a bez kazu GAUK 322216 243-250082
Linhart Ondřej Speciační analýza rtuti a arsenu využívající postkolonové UV-fotochemické generování těkavých sloučenin a atomovou absorpční spektrometrii GAUK 152214 243/259298
Makrlíková Anna Stanovení vybraných biomarkerů v lidské moči průtokovými metodami s elektrochemickou a spektrofotometrickou detekcí GAUK 734216 243-250202
Musil Karel Vývoj a aplikace zdvojeného tlakového pulzního modulárotu pro plynovou chromatografii GAUK 606216 243-250160
Nováková Eliška UV generování těkavých sloučenin pro potřeby stopové analýzy technikou QFAAS GAUK 228214 243-259309
Opekar František Nové elektroforetické přístupy pro studium obezity a diabetu GAČR 15-03139S 241-440134
Rejšek Jan Konstrukce iontového zdroje pro ambientní zobrazovací hmotnostní spektrometrii neplanárních objektů GAUK 232515 243-227164
Resslerová Tina Elektrochemické generování hydridů telluru, bismutu, olova a cínu pro potřeby ultrastopové analýzy metodami atomové spektrometrie GAUK 286216 243-250073
Rychlovský Petr Generování a prekoncentrace těkavých sloučenin pro atomovou absorpční a atomovou fluorescenční spektrometrii GAČR GA14-23532S 241-440126
Taraba Lukáš Charakterizace polyanilinu dopovaného atomárními kovy a jeho využití v separačních metodách GAUK 307015 243-227233
Roithová Jana
(Dejmková Hana, Kozlík Petr, Křížek Tomáš, Kubíčková Anna)
Centrum supramolekulární chemie UK - UNCE 204018/304018/2012  - 
Šulc Miroslav
(Červený Václav, Hraníček Jakub)
Moderní technologie pro identifikaci a optimalizaci nádorových léčiv nové generace UK - UNCE 204025/2012  - 

 


Akce dokumentů