E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProgram semináře katedry analytické chemie na LS 2023/2024

Seminář je pořádán Katedrou analytické chemie PřF UK a Odbornou skupinou analytické chemie při České společnosti chemické v posluchárně CH2 v budově Chemického ústavu, Hlavova 8/2030, Praha 2, vždy v úterý od 14.00.

20.2.2024

Úvodní seminář, seznámení studentů s plánem na letní semestr (J. Barek, J. Hraníček, J. Sobotníková)

27.2.2024

Ing. Jan Soukup, Ph.D., Metrohm ČR: Iontová chromatografie a její využití v praxi

5.3.2024

Ing. Kristýna Dobšíková, VŠCHT Praha: Spektroskopická analýza a identifikace nových syntetických drog a padělků léčiv

Ing. Aneta Myšková, VŠCHT Praha: Analýza lipopeptidů-potenciálních terapeutik pro léčbu obesity

12.3.2024

doc. Ing. Lenka Česlová, Ph.D., Univerzita Pardubice: Využití HPLC/MS v analýze biologicky aktivních látek

19.3.2024

RNDr. Jakub Širc, Ph.D., ÚMCH AV ČR Praha: Hydrogelové implantáty pro dopravu cytostatik do očního bulbu

26.3.2024

prof. Ing. Karel Ventura, CSc., Univerzita Pardubice: Příprava vzorků k analýze − extrakční techniky

2.4.2024

RNDr. Milan Maděra, Ph.D., Quinta Analytica: Kontrola kvality léčivých přípravku v regulovaném prostředí farmacie

9.4.2024

doc. Ing. David Milde, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci: EURACHEM – zaostřeno na analytickou chemii v Evropě

16.4.2024

Mgr. Kateřina Havlíčková, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti: Analýzy vzorků v analytické zkušební laboratoři – jak to chodí v praxi

29.4.2024

Referování studentů 1. ročníku NANALD

Fuková Kateřina, Janoušková Eva, Jarošová Johanka, Jelínková Klára, Kapiasová Anna, Kusová Pavla

30.4.2024

Referování studentů 1. ročníku NANALD

Malíková Sára, Marvan Jiří, Modroczká Karin, Pála Anastasie, Pavlovová Anna, Průcha Jakub

7.5.2024

Referování studentů 1. ročníku NANALD

Šafaříková Linda, Vajnahij Volodymyr, Vlčková Gabriela, Zich Mikuláš, Žužičová Victória

 

Akce dokumentů