E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKontakty na externí vyučující

jméno / instituce

telefon

e-mail

Balíková Marie, doc. Ing., CSc.
Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK

224 964 332
224 964 325

marie.balikova@lf1.cuni.cz

Cvačka Josef, doc. RNDr., Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

220 183 303

cvacka@uochb.cas.cz

Dědina Jiří, prof.. RNDr., CSc.
Ústav analytické chemie AV ČR

296 442 490

dedina@biomed.cas.cz

Dian Juraj, doc. RNDr., CSc.
Matematicko-fyzikální fakulta UK

221 911 268
221 911 432

Juraj.Dian@mff.cuni.cz

Flieger Miroslav, RNDr., CSc.
Mikrobiologický ústav AV ČR

244 472 276
296 442 319

flieger@biomed.cas.cz

Havlíček Vladimír, prof. RNDr., Ph.D.
Mikrobiologický ústav AV ČR

241 062 786 vlhavlic@biomed.cas.cz

Kratzer Jan, RNDr., Ph.D.
Ústav analytické chemie AV ČR

241 062 487 jkratzer@biomed.cas.cz

Kyjaková Pavlína, Mgr., Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

220 183 319 kyjakovp@natur.cuni.cz

Matoušek Tomáš, RNDr., Ph.D.
Ústav analytické chemie AV ČR

241 062 474 matousek@biomed.cas.cz
Minárik Marek, doc. RNDr., Ph.D.
Genomac International
226 203 530 mminarik@genomac.cz

Plzák Zbyněk, doc. Ing., CSc.
Ústav anorganické chemie AV ČR

266 173 116

plzak@iic.cas.cz

Vrkoslav Vladimír, RNDr., Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

220 183 237 vrkoslav@uochb.cas.cz

Zichová Jitka, RNDr., Dr.
Matematicko-fyzikální fakulta UK

221 913 290

Jitka.Zichova@mff.cuni.cz


Akce dokumentů