E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Simona Baluchová

Mgr. Simona Baluchová je od roku 2014 členkou UNESCO laboratoře environmentální elektrochemie na Katedře analytické chemie, přičemž pro období jejího PhD studia (2017–2021) je držitelkou stipendia STARS udělovaného Přírodovědeckou fakultou UK k podpoře nadaných a motivovaných doktorských studentů (více informací o programu STARS k naleznutí zde https://www.stars-natur.cz/). Její hlavní výzkumné zaměření představuje vývoj a charakterizace nových elektrochemických senzorů a detektorů na bázi konvenčních, strukturovaných a miniaturizovaných borem dopovaných diamantových elektrodových materiálů ve vsádkovém i průtokovém uspořádaní pro aplikaci v elektroanalýze biologicky aktivních organických látek (klinického a environmentálního významu) a v neurovědách.

Již během bakalářského a magisterského studia, které absolvovala taktéž na PřF UK v oboru Klinická a toxikologická analýza, prokázala Mgr. Baluchová nadstandardní zájem o vědu a elektroanalytické metody. V rámci vědeckých spoluprací UNESCO laboratoře absolvovala čtyřměsíční stáž (září – prosinec 2016) pod vedením Prof. Dr. Christophera Bretta na Univerzitě v Coimbře, týdenní stáž na Univerzitě v Lodži v Polsku (Dr. Andrzej Leniart, květen 2019) a dvouměsíční stáž na Univerzitě v Regensburgu v Německu (Prof. Dr. Franka-Michaela Matysika, říjen – listopad 2019). Za svou práci získala řadu ocenění, kdy vyzdvihnout je třeba cenu poroty (jako jedna ze dvou soutěžících) ve finále soutěže Metrohm Young Chemist Award 2018 (70. Sjezd chemiků, Zlín, září 2018). Dále získala Cenu Metrohm 2018 za nejlepší publikací mladého chemika (do 35 let) v oblasti elektroanalytické chemie (Praha, únor 2019) a další ocenění

Výsledky svého výzkumu aktivně publikuje, je první autorkou souhrnného článku a dvou původních publikací v impaktovaných periodikách. Výsledky své práce prezentuje na mezinárodních konferencích, do dnešního dne je hlavní autorkou nebo spoluautorkou dvaceti šesti konferenčních příspěvků.

Její výzkum je pro období 2019-2021 finančně podpořen grantem Grantové Agentury Univerzity Karlovy (projekt GAUK č. 390119 „Nové porézní elektrodové materiály na bázi borem dopovaného diamantu pro elektroanalýzu). Dále je členem týmu či spoluřešitelkou dalších grantových projektů GAČR a GAUK.

Publikační činnost

[1] S. Baluchová, A. Daňhel, H. Dejmková, V. Ostatná, M. Fojta, K. Schwarzová-Pecková, Recent progress in the applications of boron doped diamond electrodes in electroanalysis of organic compounds and biomolecules – A review, Anal. Chim. Acta, 1077 (2019) 30-66.

[2] S. Baluchová, J. Barek, L.I.N. Tomé, C.M.A. Brett, K. Schwarzová-Pecková, Vanillylmandelic and Homovanillic acid: Electroanalysis at non-modified and polymer-modified carbon-based electrodes, J. Electroanal. Chem., 821 (2018) 22-32.

[3] S. Baluchová, A. Taylor, V. Mortet V, S. Sedláková, L. Klimša, J. Kopeček, O. Hák, K. Schwarzová-Pecková K, Porous boron doped diamond for dopamine sensing: Effect of boron doping level on morphology and electrochemical performance. Electrochim. Acta 327 (2019), online 135025.

Stipendia, soutěže a ocenění

 • 2017 – 2021 Držitelka stipendia STARS, (STARS je soutěžní program podporující talentované PhD studenty na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy; více informací zde https://www.stars-natur.cz/)
 • 5/2019 Cena za nejlepší ústnou prezentaci na konferenci „VII Doctoral Symposium on Chemistry in Lodž“, Lodž, Polsko
 • 2/2019 Cena Metrohm 2018 za nejlepší publikaci mladého elektroanalytického chemika (do 35 let), Praha, Česká republika
 • 9/2018 Cena poroty na Metrohm Young Chemist Award (MYCA 2018) soutěži, 70. Sjezd chemiků, Zlín, Česká republika
 • 2/2017 Účast na soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci v oblasti analytické chemie „O cenu Karla Štulíka 2017“, České Budějovice, Česká republika
 • 2/2016 Účast na soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci v oblasti analytické chemie „O cenu Karla Štulíka 2016“, Ústí nad Labem, Česká republika
 • 11/2015 1. místo na 17. Slovenské vědecké konferenci: Chemie a technologie pro život, v sekci analytické chemie, Slovenská technická Univerzita, Bratislava, Slovenská republika

Výzkumné projekty

 • 2019 – 2021 Hlavní řešitelka: Grantová agentura Univerzity Karlovy (projekt GAUK 390119): „Nové porézní elektrodové materiály na bázi borem dopovaného diamantu pro elektroanalýzu
 • 2017 – 2019 Spoluřešitelka: Grantová agentura Univerzity Karlovy (projekt GAUK 1390217): „Vývoj elektrochemických senzorů na bázi borem dopovaného diamantu pro detekci fenolických látek
 • 2017 – 2019 Člen týmu ‒ student: Grantová agentura České republiky (projekt GAČR 17-15319S): „Diamantová mikroelektrodová pole pro duální monitorování nervových signálů“
 • 2017 – 2019 Člen týmu ‒ student: Grantová agentura České republiky (projekt GAČR 17-03868S): „Nové metody elektrochemického sledování biologicky aktivních organických látek v environmentálních, biologických a potravinových matricích

 

 

Akce dokumentů