E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Martin Baroch

Mgr. Martin Baroch, v současnosti student prvního ročníku doktorského studijního programu Analytická chemie, je členem UNESCO laboratoře elektrochemie životního prostředí od podzimu roku 2016. Od té doby zde vypracoval bakalářskou a následně i diplomovou práci, ve kterých se zaměřoval na použití elektrod z uhlíkové plsti v kombinaci s průtokovými a separačními technikami. Úspěšným završením jeho pregraduálního studia byl červený diplom z navazujícího magisterského oboru Analytická chemie.

Jeho hlavní vědecké zaměření se pohybuje kolem použití moderních porézních uhlíkových materiálů pro tvorbu kompaktních elektrochemických detektorů určených ke spojení s průtokovými metodami. Vzhledem k jeho vysokému zájmu o vědu a výzkum je zároveň držitelem stipendia STARS pro nadané a motivované doktorské studenty.

O jeho vědeckém zapojení svědčí jeho aktivní účast na čtyřech studentských vědeckých konferencích nebo soutěžích, která se datuje již od jeho bakalářského studia. Z těchto účastí lze jmenovat zejména  20. Studentskou vědeckou konferenci Slovenské technické univerzity v Bratislavě, kde se umístil na prvním místě v sekci Analytická chemie. Zároveň se během pregraduálního studia stal spoluautorem vědecké publikace.

Publikační činnost

[1]   H .Dejmkova, M. Baroch, M. Krejčová, J. Barek, J. Zima, Coulometric detector based on carbon felt, Applied Materials Today, 9 (2017), 482-486.

Stipendia a soutěže

  • 2019 – 2023        Držitel stipendia STARS
  • 2018 – 2019        Držitel stipendia Nadace Unipetrol,
  • 2/2019                 Soutěž o nejlepší studentskou práci v oboru analytické chemie „O cenu Karla Štulíka“, Brno
  • 11/2018               1. místo na 20. Celoslovenské studentské vědecké konferenci, Bratislava, 2018
  • 2/2018                 Soutěž o nejlepší studentskou práci v oboru analytické chemie „O cenu Karla Štulíka“, Praha
  • 11/2017               19. Celoslovenská studentská vědecká konference, Bratislava, 2017

Akce dokumentů