E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
MEM2023.PDF
Prezentace z přednášky pana doc. Karla Novotného dne 28. března 2023
Děkujeme panu doc. Karlu Novotnému poskytnutí prezentace z jeho zajímavé a přínosné přednášky.
LIBS_Novotny_k zverejneni.pdf
Pozvána na přenášku paní Mgr. Sofiie Tvorynské dne 11. dubna 2023
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „Amperometric biosensors for flow injection analysis: silver amalgam-based transducers coupled to replaceable and reusable enzymatic mini-reactors“. Přednášku prosloví paní Mgr. Sofiia Tvorynska (PřF UK Praha a Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR) v úterý 11. dubna 2023 od 14:00 v posluchárně CH2 (Chemický ústav PřF UK, Hlavova 9, Praha 2).
2023 tvorynska.jpg
Prezentace z přednášky pana prof. Vasila Andrucha dne 30. března 2023
Děkujeme panu prof. Vasilovi Andruchovi poskytnutí prezentace z jeho zajímavé a přínosné přednášky.
2023 Praha PPT Andruch.pdf
Prezentace z přednášky paní Mgr. Sofie Tvorynské dne 11. dubna 2023
Děkujeme za poskytnutí prezentace z této zajímavé a přínosné přednášky.
2023 Tvorynska_presentation.pdf
Pozvánka na přednášku pana doc. Davida Havlíčka v úterý 25. dubna 2023
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „Chemické složení podzemních vod jako nástroj k hledání souvislostí mezi jeskyněmi“. Přednášku prosloví pan doc. RNDr. David Havlíček, CSc. (Katedra anorganické chemie PřF UK) v úterý 25. dubna 2023 od 14:00 v posluchárně CH2 (Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2).
2023_jeskyne.jpg
The IUPAC Orange Book
Základním kompendiem pojmů z analytické chemie je IUPAC Orange Book, na jehož posledním vydání spolupracoval i člen naší katedry pan prof. Barek. Přečtěte si, jak celá příručka vznikala.
2023_Oragnge Book.jpeg
B. Hibbert_Chem. Int. 2023.pdf
Pozvánka na seminář Novinky v Metrohm Spektroskopii II
Pozvánka na seminář společnosti Metrohm na němž přednášet specialisté společnosti Metrohm společně s uživateli spektroskopie v chemickém průmyslu. V rámci přednášek se seznámíte s nejnovějším vývojem a aplikačními možnostmi v oblasti laboratorní i procesní molekulové spektroskopie a dozvíte se více o spojení spektroskopie s elektrochemií. Odpoledne se budou konat praktické ukázky měření v laboratoři s prostorem pro dotazy. Seminář se bude konat v prostorách Chemického ústavu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (Hlavova 8, Praha 2 - Albertov) v posluchárně CH3. Seminář je bezplatný.
Prezentace z přednášky pana prof. Jana Labudy na semináři Steering Committee of Division of Analytical chemistry of IUPAC
Děkujeme panu profesorovi za poskytnutí prezentace z této zajímavé a vynikající přednášky, která zazněla během zasedání Steering Committee of Division of Analytical chemistry of IUPAC dne 1. dubna 2023 konaném na naší fakultě.
Invitation to the “12th Barrande-Vltava French-Czech Chemistry Meeting”
This international chemistry meeting will be held at Palacký University Olomouc on 27–29 August 2023. The conference is an annual meeting of Czech and French chemists from all fields of chemistry which the scientific communities in both countries focus on.
Z úspěchů členů naší katedry
Pan prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., z naší katedry analytické chemie byl zvolen Titulárním členem Analytical Chemistry Division IUPAC i na další funkční období 2024−2025. Blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší katedry i univerzity.
IUPAC logo.png
75. sjezd chemiků se uskuteční ve dnech 4. až 8. září 2023
Již 75. sjezd chemiků, na kterém se setkávají čeští i slovenští chemici, se uskuteční ve dnech 4. až září 2023 v hotelu Bellevue ve Starém Smokovci.
Sample Preparation Summer School: 19–22 September 2023
The second run of the Sample Preparation Summer School “Automation and miniaturization in sample preparation“, which is organized in cooperation with EuChemS-DAC Sample Preparation Study Group and Network will be held in the period 19–22 September 2023 at Charles University, Faculty of Pharmacy, Hradec Králové, Czech Republic.
Invitation to Workshop 12–15 September 2023
Charles University, Faculty of Science, Department of Analytical Chemistry, and Macquarie University, Sydney, Department of Molecular Sciences invite you to workshop “Development of novel electrode materials and arrangements for monitoring of biologically active organic compounds in complex matrices in the framework of Strategic partnership project between the two institutions“.
workshop.png
Registration form for workshop.docx
Z úspěchů studentů naší katedry
Student doktorského studia na naší katedře, Mgr. Peter Čambal získal na 75. Sjezdu chemických společností ve Vysokých Tatrách (4. až 8. září 2023) cenu firmy METROHM v soutěži mladých vědeckých pracovníků do 35 let o Cenu Marty Sališovej za svůj příspěvek „Elektrochemické vlastnosti monokrystalických borem dopovaných elektrod s různými krystalovými orientacemi a jejich aplikace v elektrolýze“. Děkujeme za skvělou reprezentaci naší katedry a blahopřejeme.
Analytická chemie na Masarykově univerzitě
Katedra analytické chemie Masarykovy univerzity zve na svůj oborový seminář. Program na podzim 2023 přiložen.
MU Podzim 2023.png
Pozvána na přednášku pana doc. Martina Adama dne 17. října 2023
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si vás dovolují pozvat na přednášku, kterou prosloví pan doc. Ing. Martin Adam, Ph.D. (Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice): Variabilita metody mikroextrakce tuhou fází při analýze těkavých látek. Přednáška se uskuteční v úterý 17. října 2023 od 14:00 v posluchárně CH 2, Chemický ústav PřF UK (Hlavova 8, Praha 2).
V4 Summer School on Smart Analytical Science
The project V4 Summer School on Smart Analytical Science (V4SSSAS) starts with a series of online seminars devoted to the topics of the summer school in September 2024. The first online seminar, on 30th October 2023, 14.00 CET (Warsaw time), is dedicated to • Principles of Flow Techniques presented by Assoc. Prof. Hana Sklenářová (Charles University),¨ • Strategy in analytical calibration presented by Assoc. Prof. Marcin Wieczorek (Jagiellonian University). The registration deadline is 26th October 2023, 23:45 CET (Warsaw time).
Odpoledne s elektrochemií dne 11. prosince 2023
Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR za podpory firmy Metrohm, Česká Republika a České společnosti chemické zve na Odpoledne s elektrochemií, které proběhne v pondělí 11. prosince 2023 v Brdičkově posluchárně ÚFCHJH. Cílem akce je prohloubení kontaktů mezi vědci, kteří využívají elektrochemii ve výzkumu nebo se o ni zajímají. Jde nám o to, aby se sešli a poznali lidé z různých oblastí elektrochemie. Pro zájemce nejen z řad mladých vědeckých pracovníků a studentů je zde možnost vyvěsit poster a pohovořit v příjemné atmosféře o své práci. Registrační formulář přiložen.
Prihlaska 2023.docx
Pozvánka na přednášku pana prof. Setničky v úterý 24. října 2023
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „Využití vibrační a chiroptické spektroskopie pro analýzu krevní plazmy a diagnostiku závažných onemocnění“, kterou prosloví pan prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D. (Ústav analytické chemie, FCHI VŠCHT Praha) v úterý 24. října 2023 od 14:00 v posluchárně CH 2, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.
2023 Setnicka.jpg
Pozvánka na přednášku pana prof. Františka Švece dne 31. října 2023
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si vás dovolují pozvat na přednášku pana prof. Ing. Františka Švece, DrSc. (Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova, Hradec Králové) na téma „Monolitický formát porézních materiálů pro chromatografii pohledem polymerního chemika“. Přednáška proběhne v úterý 31. října 2010 od 14:00 v posluchárně CH 2, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.
2023 Svec.jpg
Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie "O cenu Karla Štulíka"
Katedra analytické chemie PřF UK ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické a Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. pořádá 27. ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie O cenu Karla Štulíka 2024. Soutěž se koná pod záštitou děkana Přírodovědecké fakulty UK prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc. Soutěž je určena všem studentům bakalářského a magisterského studia studujícím na českých a slovenských vysokých školách.
soutez.png
Pozvánka na přednášku paní dr. Jany Skopalové dne 7. listopadu 2023
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si vás dovolují pozvat na přednášku paní RNDr. Jany Skopalové, Ph.D. (Katedra analytické chemie, PřF, Univerzita Palackého, Olomouc) na téma „Využití hmotnostní spektrometrie pro analýzu produktů elektrochemických reakcí“. Přednáška se uskuteční v úterý 7. listopadu 2023 od 14:00 v posluchárně CH 2, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.
Pozvánka na přednášku paní dr. Silke Matysik a pana prof. Franka-Michaela Matysika dne 10. listopadu 2023
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si vás dovolují pozvat na přednášky, které se uskuteční v pátek 10. listopadu 2023 v 10:00 v knihovně katedry analytické chemie, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2, dveře 117. První přednášku prosloví paní dr. Silke Matysik (University Hospital Regensburg, Institute of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) na téma „Analytical Strategies in Lipidomics“. Druhou přednášku prosloví pan prof. dr. Frank-Michael Matysik (University of Regensburg) na téma „The hyphenation of electrochemistry with capillary flow systems and mass spektrometry“.
University of Regensburg.jpg
Pozvánka na přednášku pana Dr. Milana Libánského dne 14. listopadu 2023
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „Klinické studie, marketing a Quinta-Analytica“, kterou přednese pan RNDr. Milan Libanský, Ph.D. (Quinta Analytica) v úterý 14. listopadu 2023 od 14:00 v posluchárně CH 2, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.
2023 Libansky.jpg
Pozvánka na přednášku pana Dr. Aleše Daňhela v úterý 28. listopadu 2023
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „Možnosti Ramanovy spektroskopie a spektroelektrochemie“, kterou prosloví pan RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D. (Metrohm Česká republika s.r.o.) v úterý 28. listopadu 2023 od 14:00 v posluchárně CH 2 (Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2).
2023 Danhel.jpg
Úspěchu studentů naší katedry na 25. SVK v Bratislavě
Studenti naší Katedry analytické chemie úspěšně a výtečně reprezentovali naši fakultu na 25. studentské vědecké konferenci s mezinárodní účastí „Chemie a technologie pro život“ pořádané na Fakultě chemické a potravinářské technologie Slovenské technické university v Bratislavě dne 22. listopadu 2023. V sekci Analytická chemie léčiv obsadil Bc. Tomáš Lener (školitel doc. Nesměrák) 1. místo a Bc. Renata Píplová (školitel Dr. Křížek) 3. místo. Děkujeme i dalším studentům katedry Bc. Janě Kubešové a Bc. Andrejovi Vikartovskému za reprezentaci. Všem studentům gratulujeme!
prize.jpg
Pozvánka na přednášku paní dr. Veroniky Ostatné v úterý 5. prosince 2023
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si vás dovolují pozvat na Heyrovského přednášku s názvem „Elektrochemické metódy ako nástroje analýzy proteínov a ich komplexov“, kterou prosloví paní RNDr. Veronika Ostatná, PhD. (Biofyzikální ústav AV ČR Brno) v úterý 5. prodince 2023 od 14:00 v posluchárně CH 2 (Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2).
2023 BFU.jpg
13. ročník soutěže Cena Metrohm 2024
Metrohm Česká republika s.r.o. ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie a Odbornou skupinou elektrochemie České společnosti chemické vyhlašuje již 13. ročník soutěže Cena Metrohm 2024. Nezapomeňte se přihlásit.
27. ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu Karla Štulíka“
Katedra analytické chemie PřF UK ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické a Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., pořádá 27. ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu Karla Štulíka 2024“. Soutěž proběhne pod záštitou děkana Přírodovědecké fakulty UK pana prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc. Neváhejte a přihlaste se!
Přihláška 2024 – volna.docx
Pozvánka na habilitační přednášku pana dr. Petra Kozlíka v úterý 13. února 2024
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si vás dovolují pozvat na veřejnou habilitační přednášku „Hydrofilní interakční kapalinová chromatografie: Od separačního mechanismu přes analýzu malých molekul ke glykoproteomické analýze“, kterou prosloví pan RNDr. Petr Kozlík, Ph.D. (Katedra analytické chemie PřF UK). Přednáška se koná v úterý 13. února 2024 od 14:00 v posluchárně CH3, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.
2024_Kozlik.jpg
Seminář firmy Metrohm „Moderní elektroanalytické metody“ dne 7. února 2024
Již tradiční seminář firmy Metrohm „Moderní elektroanalytické metody“ se koná pod záštitou prorektora VŠCHT Praha prof. P. Matějky a děkana PřF UK prof. J. Zimy v posluchárně CH2 Chemického ústavu PřF UK. Seminář pořádají Česká společnost chemická, Odborná skupina analytické chemie a Odborná skupina elektrochemie, Katedra analytické chemie PřF UK, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, za laskavého sponzorování firmy Metrohm Česká republika, s.r.o. a pod záštitou Divize analytické chemie Evropské chemické společnosti.
Program soutěže „O cenu Karla Štulíka“ dne 31. ledna 2024
Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu Karla Štulíka 2024“ proběhne v posluchárně CH2, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 2030/8, Praha 2.
20ISC_Logo.png
20th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’ 2024
We are pleased to cordially invite Ph.D. students of analytical chemistry (and, of course, also those undergraduate students of analytical chemistry who are interested in) to the traditional meeting, to the 20th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry.’ The conference is organized by our department and will be held on September 19 – 20, 2024. The deadline for registration is June 30, 2024.
20ISC_Logo.png
Soutěž „O cenu Karla Štulíka 2024“ úspěšně proběhla
Ve středu 31. ledna 2024 proběhla na naší katedře celostátní soutěž „O cenu Karla Štulíka 2024“. Děkujeme všem účastníkům a blahopřejeme umístivším se.
Vynikající reprezentace naší katedry na soutěži „O cenu Karla Štulíka 2024“
Studentka paní katedry paní Bc. Johanka Jarošová získala na celostátní soutěži „O cenu Karla Štulíka 2024“ zvláštní cenu firmy Metrohm za nejlepší práci v oblasti elektroanalytické chemie. Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší katedry.
Jarosova diplom
Výsledky ze semináře firmy Metrohm „Moderní elektroanalytické metody“ dne 7. února 2024
Ve středu 7. února 2024 proběhl tradiční seminář firmy Metrohm „Moderní elektroanalytické metody“. Výsledky přináší přiložená prezentace.
20240207 Metrohm vyhlaseni vysledku.pdf
Pozvánka na workshopy
V červenci 2024 proběhnou dva zajímavé, analyticky zaměřené workshopy. Podorbnosti naleznete v přiložených pozvánkách.
Leaflet 2024 ISS QA Testing lab young professionals.pdf
Leaflet Doctoral and Postdoc summer school 2024 v1.pdf
Prezentace z habilitační přednášky pana dr. Petra Kozlíka dne 13. února 2024
Děkujeme za poskytnutí prezentace z této zajímavé a přínosné přednášky.
Kozlik Habilitacni prednaska verejna.pdf
Pozvánka na přednášku pana Ing. Jana Soukupa dne 27. února 2024
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické zvou na přednášku „Iontová chromatografie a její využití v praxi“, kterou přednese pan Ing. Jan Soukup, Ph.D., z firmy Metrohm, ČR. Přednáška proběhne v úterý 27. února 2024 od 14:00 v posluchárně CH 2, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.
2024 Soukup.jpg
Invitation to 18th Czech - Slovak Spectroscopic Conference / Mössbauer Spectroscopy in Materials Science
The organizers cordially invite you to 18th Czech - Slovak Spectroscopic Conference, organized by Ioannes Marcus Marci Spectroscopic Society & Slovak Spectroscopic Society and Mössbauer Spectroscopy in Materials Science organized by Ioannes Marcus Marci Spectroscopic Society & Palacky University Olomouc. Both conferences will be held May 27 - 31, 2024.
2024 cssc_logo.png
Pozvánka na Oborový semináře analytické chemie MUNI
Ústav analytické chemie Masarykovy univerzity v Brně srdečně zve na svůj Oborový seminář analytické chemie. Semináře budou probíhat každý čtvrtek od 14:00 v kampusu MU, Kamenice 5, budova B11/132.
2024 MUNI.png
Pozvánka na přednášku paní Ing. Kristýny Dobšíkové a paní Ing. Anety Myškové dne 5. března 2024
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si dovolují pozvat na přednášky, které v úterý 5. března 2024 prosloví paní Ing. Kristýna Dobšíková (VŠCHT Praha) na téma „Spektroskopická analýza a identifikace nových syntetických drog a padělků léčiv“ a následně paní Ing. Aneta Myšková (VŠCHT Praha) na téma „Analýza lipopeptidů-potenciálních terapeutik pro léčbu obesity“. Přednášky proběhnou v posluchárně CH 2, Chemický ústav PřF UK (Hlavova 8, Praha 2) od 14:00.
Zesnula paní prof. Eva Smolková
Katedra analytické chemie PřF UK oznamuje smutnou zprávu, že dne 27. února 2024 zesnula paní prof. RNDr. Eva Smolková-Keulemansová, DrSc. Tato „první dáma chromatografie“ působila po mnohá léta na naší katedře a patří k světově uznávaným analytickým chemikům. Čest její památce.
Přednáška pana prof. Jiřího Barka dne 11. března 2023
Katedra analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické, Místní pobočka České společnosti chemické v Pardubicích, si dovolují pozvat na přednášku „Moderní elektrochemické metody v analýze biologicky aktivních organických látek a biomarkerů“. Přednášku prosloví pan prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. (Katedra analytické chemie PřF UK Praha) v pondělí 11. března 2024 ve 14:00 v posluchárně S6, FCHT UPce, Studentská 573, Pardubice.
2024 parte Smolkova-Keulemansova.pdf
Prezentace z přednášky paní Ing. Kristýny Dobšíkové dne 5. března 2024
Děkujeme za poskytnutí prezentace z této zajímavé a přínosné přednášky.
2024_UK_Dobsikova_05032024.pptx
Pozvánka na přednášku paní doc. Ing. Lenky Česlové, Ph.D. dne 12. března 2024
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si dovolují pozvat na přednášku „Využití HPLC/MS v analýze biologicky aktivních látek“, kterou prosloví paní doc. Ing. Lenka Česlová, Ph.D. (Univerzita Pardubice). Přednáška se koná v úterý 12. března 2024 od 14:00 v posluchárně CH 2, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.
Pozvána na přednášku pana dr. Jakuba Širce dne 19. března 2024
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si dovolují pozvat na přednášku „Hydrogelové implantáty pro dopravu cytostatik do očního bulbu“, kterou přednese pan RNDr. Jakub Širc, Ph.D. (Ústav makromolekulární chemie, AV ČR, Praha). Přednáška se koná v úterý 19. března 2024 ve 14:00 hod v posluchárně CH 2, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.
2024 Sirc.jpg
Prezentace z přednášky paní doc. Ing. Lenky Česlové, Ph.D. dne 12. března 2024
Děkujeme za poskytnutí prezentace z této zajímavé a přínosné přednášky.
2024 prednaska Ceslova.pdf
Pozvánka na 43. ročník mezinárodní konference „Moderní elektrochemické metody“
Organizátoři srdečně zvou na již 43. ročník mezinárodní konference „Moderní elektrochemické metody“, který se bude konat 20. až 24. května 2024 v Jetřichovicích, Hotel Bellevue. Bližší informace v příloze a na webu konference.
1.info_MEM2024CJ.pdf
MEM_Temlat_cz.DOCX
Pozvánka na přednášku pana prof. Karla Ventury dne 26. března 2024
Katedra analytické chemie PřF UK a odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si dovolují pozvat na přednášku „Příprava vzorků k analýze – extrakční techniky“, kterou prosloví pan prof. Ing. Karel Ventura, CSc. (Katedra analytické chemie, FCHT, Univerzita Pardubice) v úterý 26. března 2024 od 14:00 v posluchárně CH 2, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.
Pozvánka na přednášku pana dr. Milana Maděry dne 2. dubna 2024
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „Kontrola kvality léčivých přípravků v regulovaném prostředí farmacie“, kterou prosloví pan RNDr. Milan Maděra, Ph.D. (Quinta Analytica, Praha). Přednáška se koná v úterý 2. dubna 2024 od 14:00 v posluchárně CH 2, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.
2024 Quinta logo.png
Vynikající reprezentace naší katedry na „6th Cross-border Seminar on Electroanalytical Chemistry“
Student doktorského studia naší katedry pan Mgr. Michal Zelenský získal na mezinárodním semináři 6th Cross-border Seminar on Electroanalytical Chemistry za české studenty cenu za nejlepší prezentaci. Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší katedry.
Pozvánka na přednášku pana doc. Davida Mildeho dne 9. dubna 2024
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „EURACHEM – zaostřeno na analytickou chemii v Evropě“, kterou prosloví pan doc. Ing. David Milde, Ph.D. (Katedra analytické chemie, PřF Univerzita Palackého v Olomouci). Přednáška se uskuteční v úterý 9. dubna 2024 od 14:00 v posluchárně CH 2, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.
2024 Milde.jpg
Pozvánka na přednášku paní Mgr. Kateřiny Havlíčkové v úterý 16. dubna 2024
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „Analýzy vzorků v analytické zkušební laboratoři – jak to chodí v praxi“. Přednášku prosloví paní Mgr. Kateřina Havlíčková, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Jíloviště. Přednáška se koná v úterý 16. dubna 2024 od 14:00 v posluchárně CH 2, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha
2023 VULHM.jpg
Naše fakulta hostí přednášku nobelisty prof. J. M. Lehna
Srdečně vás zveme na přednášku nositele Nobelovy ceny za chemii za rok 1987 a čestného doktorátu UK prof. Jean-Marie Lehna z University Strasbourg "From Supramolecular Chemistry Towards Adaptive Chemistry", která se koná ve středu 26. června 2024 v 10:30 ve Velké geologické posluchárně na Albertově. Prof. J. M. Lehn se zúčastní rovněž setkání tří nobelistů pod názvem Sound of Science ve Stavovském divadle v pátek 28. června 2024. Bližší informace najdete v této aktualitě.
Za chemií na Přírodovědu – seminář pro žáky středních škol
Wiley Event 6/2024
3rd Chemistry Europe Early Career Researchers Meeting
Ve dnech 18. a 19. dubna 2024 proběhlo „3rd Chemistry Europe Early Career Researchers Meeting“ v centrále Wiley-VCH ve Weinheimu v Německu. Zúčastnila se ho i členka naší Katedry analytické chemie, RNDr. Simona Baluchová, Ph.D., která získala nominaci na toto setkání od České společnosti chemické. Cílem setkání bylo propojit novou generaci mladých chemiků z různých evropských zemí s editory časopisů Chemistry Europe a magazínu ChemistryViews. Společně diskutovali o budoucnosti publikování a vědecké komunikaci, přechodu na open access, využití nástrojů umělé inteligence a možnostech propagace vlastního výzkumu.

Akce dokumentů