E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
Z úspěchů členů naší katedry
Člen naší katedry, pan prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., byl jmenován členem Vědecké rady Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha na období duben 2022 a březen 2026. Blahopřejeme.
vscht.png
Pozvánka na přednášku pana Mgr. Jana Vaňka
Katedra analytické chemie PřF UK a odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku, kterou prosloví pan Mgr. Jan Vaněk (ALS Czech Republic, s.r.o.), při níž představí firmu ALS, významného hráče v oblasti analytické chemie. Přednáška se koná v úterý 12. dubna 2022 ve 14:00 v posluchárně CH2, Chemický ústav PřF UK (Hlavova 8, Praha 2).
2022_Vanek.jpg
Z úspěchů studentů naší katedry
Studentka doktorského studia na naší katedře, paní Mgr. Sofiia Tvorynska, získala Best Presentation Award na 4th Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry (CBSEC) za svůj příspěvek „Construction and application of a perspective amperometric biosensing platform in flow injection analysis“. Děkujeme za skvělou reprezentaci naší katedry a blahopřejeme.
2022_Tvorynska.jpg
Seminář firmy Metrohm „Moderní elektroanalytické metody“ dne 18.5.2022
Srdečně vás zveme na seminář Semináře firmy Metrohm „Moderní elektroanalytické metody“, který proběhne dne 18.5.2022 v posluchárně CH2, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.
Pozvánka firmy Metrohm na veletrh Laborexpo 2022
Partner naší katedry, firma Metrohm, srdečně zve k návštěvě svého stánku na 10. ročníku veletrhu laboratorní techniky, který proběhne 1. až 2. června 2022 na výstavišti v Letňanech.
2022_tajemstvi_jmena_logo.png
Z úspěchů studentů naší katedry
Ukončený projekt Grantové agentury Univerzity Karlovy 1356120 naší doktorandky Sofiie Tvorynské nazvaný „Nové průtokové amperometrické biosenzory založené na enzymatických reaktorech: konstrukce, optimalizace a aplikace“ byl vyhodnocen jak vynikající. Blahopřejeme.
UK_logo.png
Euroanalysis 2023
Konference Euroanalysis XXI, největší evropské setkání analytických chemiků proběhne ve dnech 27. až 31. srpna 2023 i za účasti zástupců naší katedry.
2023_Euroanalysis.png
Pozvánka na přednášku pana prof. Martina Schmida dne 30. srpna 2022
Katedra analytické chemie vás srdečně zve na přednášku pana profesora Martina Schmida (Universität Graz Institut für Pharmazeutische Wissenschaften) s názvem „How to fix shortcomings regarding forensic analytical chemistry of drugs“. Přednáška bude věnována využití analytických metod ve spolupráci s rakouskou policií, při analýze materiálů zabavených nebo nakoupených legální cestou prostřednictvím internetu. Přednáška proběhne v úterý 30. srpna 2022 od 10:00 v katedrální knihovně (Hlavova 8, Praha 2, dveře 117).
2022_Schmidt.jpg
Z úspěchů studentů naší katedry
Studentka doktorského studia naší katedry paní Mgr. Čokrtová získala za svůj článek „Liquid crystals purity assay using nonaqueous capillary electrokinetic chromatography“ uznání editorů časopisu Electrophoresis. Blahopřejeme!
2022_Electrophoresis.jpg
Mention_AUG_2022_Kateřina.pdf
Potlach č. XI o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Katedra analytické chemie PřF UK, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie a Odbornou skupinou elektrochemie České společnosti chemické a Metrohm Česká republika s.r.o. si Vás dovolují pozvat na neformální seminář Potlach č. XI o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie aneb pojďme společně lépe rozumět tomu, co děláme na téma Chemometrie - biostatistika pro elektrochemiky. Potlach se uskuteční ve středu dne 14. září 2022, 10:30 – cca 16:30 v přednáškovém sále Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v.v.i., Dolejškova 3, Praha 8.
pozvanka_potlach_XI.pdf
19ISC_Logo.png
prof. D.I. Bustin_parte.pdf
Pozvánka na přednášku pana prof. Josefa Michla
Výzkumné centrum CEITEC srdečně zve na přednášku pana prof. Josefa Michla (Department of Chemistry, Cniversity of Colorado): „Synthesis of Porphene, an Antiaromatic Analog of Graphene“. Přednáška se koná 12.10.2022 od 15:00 v Ceitec Large Meting Room.
ceitec_logo.jpg
SEMINAR SERIES INVITATION FLYER A4 (2).pdf
Pozvánka na přednášku pana prof. Petra Tůmy
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „Využití kapilární elektroforézy v klinickém výzkumu“, kterou přednese pan prof. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D. (3. Lékařská fakulta UK). Přednáška se koná v úterý 18. října 2022 ve 14:00 v posluchárně CH2 (Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2).
tuma.jpg
Pozvánka na přednášku pana prof. Martina Hofa
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „Fluorescence: Many possibilities, but one main limitation“, kterou prosloví pan prof. Dr. rer. nat. Martin Hof, DSc. (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR). Přednáška se koná v úterý 25. října 2022 od 14:00 v posluchárně CH2 Chemického ústavu PřF UK (Hlavova 8, Praha 2).
2022_prof_Hof.jpg
Vyhlášení 12. ročníku soutěže Cena Metrohm 2023
Metrohm Česká republika s.r.o. ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie a Odbornou skupinou elektrochemie České společnosti chemické vyhlašuje 12. ročník soutěže Cena Metrohm 2023.
Pozvánka na přednášku pana prof. Františka Švece dne 1. listopadu 2022
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si vás dovolují pozvat na přednášku „Polymerní monolity v zapomínaných metodách: Tenkovrstvá chromatografie“, kterou prosloví pan prof. Ing. František Švec, DrSc. (Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové). Přednáška se koná v úterý 1. listopadu 2022 od 14:00 v posluchárně CH2 Chemického ústavu PřF UK (Hlavova 8, Praha 2).
2022_Svec.jpg
7. ročník sekční akce „Cesta do hlubin studia chemie“
Ve dnech 26. a 27. října 2022 naše se naše katedra zapojila do 7. ročníku sekční akce Cesta do hlubin studia chemie, jejímž cílem je představit chemickou sekci PřF UK středoškolským žákům a pedagogům. V rámci programu jsme kromě dvou přednášek zrealizovali i dvě praktika: Chemik detektivem (pro žáky) a Lékárna jako zdroj analytů i činidel (pro pedagogy). Účast byla výtečná a věříme, že s většinou žáků se setkáme v budoucnu jako se studenty naší fakulty a katedry.
analytical_chemistry.png
Z úspěchů členů naší katedry
Člen naší katedry pan prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. byl jmenován na čtyřleté funkční období (2022–2026) členem Vědecké rady Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Jeho dlouholetá spolupráce s touto fakultou byla zároveň oceněna udělením stříbrné medaile za zásluhy. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší katedry.
20220922 Barek medaile.pdf
20221007 Barek jmenovani.pdf
Pozvánka na seminář Elektrochemické (bio)senzory pre analytické a biomedicínske aplikácie dne 6.11.2022
Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave v spolupráci s Odbornými skupinami Analytickej chémie Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV a České společnosti chemické, Divíziou analytickej chémie Európskej chemickej spoločnosti, s podporou firmy Metrohm Slovensko a Metrohm ČR si dovoľujú študentov a odbornú verejnosť pozvať na odborný seminár „Elektrochemické (bio)senzory pre analytické a biomedicínske aplikácie“. Dátum a miesto konania: 8. 11. 2022, FCHPT STU, prednášková miestnosť CH16.
2022 STU logo.jpg
Pozvánka na přednášku pana Dr. Milana Libánského dne 8. listopadu 2022
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „Praktický úvod do Ramanovy spektroskopie“, kterou přednese pan RNDr. Milan Libánský, PhD. (Metrohm Česká republika). Přednáška se uskuteční v úterý 8. listopadu 2022 ve 14:00 v posluchárně CH2 Chemického ústavu PřF UK (Hlavova 8, Praha 2).
Z úspěchů studentů naší katedry
Studentka doktorského studia naší katedry paní Mgr. Alice Tomnikova za svůj článek „Monosaccharide profiling of glycoproteins by capillary electrophoresis with contactless conductivity detection“ publikovaný v časopise Electrophoresis získala certifikát „honorable mention“. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší katedry.
2022 Tomnikova.jpg
Mention_Tomnikova_OCT_2022.pdf
Pozvánka na přednášku pana prof. Patrika Španěla dne 22. listopadu 2022
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „SIFT-MS, Hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty“, kterou přednese prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr. rer. nat. (Ústav fyzikální chemie J. heyrovského, AV ČR). Přednáška se koná v úterý 22. listopadu 2022 ve 14:00 v posluchárně CH2 Chemického ústavu Přf UK (Hlavova 8, Praha 2).
2022 Prof Spanel.jpg
Soutěž „O cenu Karla Štulíka“ 2023 – program
Katedra chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické a Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. pořádá 26. ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie soutěž „O cenu Karla Štulíka“ 2023.
2022 Soutez.jpg
cirkular_CKS2023.pdf
Cena Metrohm 2023
Víte, že v roce 2023 se uskuteční již 12. ročník soutěže Ceny Metrohm? Neváhejte a přihlaste se. Jedná se o ocenění prověřené časem a o cenu respektovanou a uznávanou, která vás odborně i kariérně posune dále.
Pozvánka na přednášku paní prof. Christine Kranz dne 6. prosince 2022
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na Heyrovský-Ikovič-Nernst Lecture 2022 s názvem „Unraveling interfacial processes by scanning (electrochemical) probe microscopy“, kterou dne 6. prosince 2022 přednese paní prof. Dr. Christine Kranz (Institute of Analytical and Bioanalytical Chemistry, Ulm University, Německo). Přednáška se koná od 14:00 v posluchárně CH2 Chemického ústavu PřF UK (Hlavova 8, Praha 2).
2022 Prof. Kranz.jpg
Interdisciplinary Meeting of Young Researchers and Students 2023
In the year 2023, Czech Chemical Society and Czech Society for Biochemistry and Molecular Biology in association with the general partner Merck Life Science spol. s r.o. and further sponzors are traditionally holding the Interdisciplinary Meeting of Young Researchers and Students in the field of chemistry, biochemistry and molecular biology and biomaterials. The Conference will take place on May 15 – May 18, 2023, the details are attached.
Interdisciplinary-meeting-Milovy_2023_A4_3.pdf
Nabídka dvou postdoc pozic (Francie)
Le Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour les Matériaux nabízí dvě postdoc místa zaměřená na elektrochemii. Přihlásit se lze do 28. prosince 2022.
LCPME_Logo-horizontale.gif
Prezentace z přednášky paní prof. Christine Kranz ze 6. prosince 2022
Prezentace z velmi pěkné přenášky paní prof. Christine Kranz, kteoru přednesla na semináři naší katedry 6.12.2022. Děkujeme za poskytnutí.
Hervosky_Ilkovicz_Nernst_lecture_Prague_print_red.pdf
6th Summer School Spectroelectrochemistry
Invitation to the 6th Summer School Spectroelectrochemistry. The school will take place at the Leibniz Institute for Solid State and Materials Research (IFW), in Dresden, Germany from 15th to 22nd September 2023. The summer school provides opportunities to study and discuss recent results and experience in spectroelectrochemistry.
logo_iwf.jpg
flyer_SEC2023.pdf
Euroanalysis XXI • 27–31 August 2023
The Organizing Committee welcomes you to Geneva on August 27th to 31st, 2023 for Euroanalysis XXI, a biannual international conference of the Division of Analytical Chemistry of the European Chemical Society. The conference is problem-oriented and has an interdisciplinary spirit. It brings together researchers that work in fundamental and applied sciences, but also decision makers and people intimately familiar with the systems of interest. It actively involves people from academia, federal research institutes, industry and regulatory bodies.
2023 Euroanalysis.png
5th Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry
The 5th Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry will be held in Waldmünchen on April 4–6, 2023. The seminar is organized jointly by Division of Analytical Chemistry of the Czech Chemical Society and Division of Electroanalytical Chemistry of Germen Chemical Society. The deadline for registration (abstract submission included) is March 10, 2023. Do not hesitate to join.
Abstract_Template_2023.doc
IUPAC Global Women’s Breakfast 14. února 2023
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., vás srdečně zve na IUPAC Global Women’s Breakfast dne 14.2.2023, 9:00-10:30. Na tomto setkání bude pět vědkyň hovořit o své profesní cestě, o svém oboru a v současnosti řešených projektech, a o obtížných momentech kariéry i jak z nich ven. Podrobnosti v příloze.
2023_IUPAC_GWB.jpg
Leták_online.pdf
Pozvánka na přednášku paní Dr. Olhy Sarakhman dne 21. února 2023
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické vás zvou na přednášku „Biochar as a State-of-the-art Alternative Material for Electrochemical Sensing”, kterou prosloví paní Mgr. Olha Sarakhman, PhD. (Katedra analytické chemie PřF UK). Přednáška se koná v úterý 21. února 2023 od 14:00 v posluchárně CH2, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.
Pozvánka na přednášku paní doc. Lucie Korecké dne 28. února 2023
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si vás dovolují pozvat na přednášku „Trendy v imunoanalytické diagnostice: ELISA metody vs. POCT senzory”, kterou prosloví paní paní doc. RNDr. Lucie Korecká, Ph.D. (Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra biologických a biochemických věd). Přednáška se koná v úterý 28. února 2023 od 14:00 v posluchárně CH2 Chemického ústavu PřF UK (Hlavova 8, Praha 2).
2023_Korecka.jpg
Pozvánka na přednášku pana prof. Karla Ventury dne 7. března 2023
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické srdečně zvou na přednášku „Příprava vzorků k analýze – extrakční techniky“. Přednášku prosloví pan prof. Ing. Karel Ventura, CSc. (Katedra analytické chemie, Univerzita Pardubice) v úterý 7. března 2023 od 14:00 v posluchárně CH2 Chemického ústavu PřF UK (Hlavova 8, Praha 2).
Prezentace z přednášky paní Dr. Olhy Sarakhman z 21. února 2023
Prezentace z pěkné přenášky paní Mgr. Olhy Sarakhman, PhD., kterou přednesla na semináři naší katedry 21.2.2023. Děkujeme za poskytnutí.
2023 Sarakhman.pdf
Pozvánka na přednášku pana Dr. René Pfeifera v úterý 14. března 2023
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické srdečně zvou na přednášku „Nanodiamonds, Biosensors and Their Applications“. Přednášku prosloví pan Dr. Rene Pfeifer, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR Praha) v úterý 14. března 2023 ve 14:00 v posluchárně CH2 (Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2).
2023 Pfeifer.jpg
2023 Sarakhman new.pdf
Prezentace z přednášky pana prof. Karla Ventury ze 7. března 2023
Prezentace z výtečné přenášky pana prof. Ing. Karla Ventury, CSc., kterou přednesl na semináři naší katedry. Děkujeme za poskytnutí.
20230307 Ventura prezentace.pdf
Pozvánka na přednášku pana prof. Jiřího Barka dne 13. března 2023
Katedra analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické, Místní pobočka České společnosti chemické v Pardubicích Vás srdečně zvou na přednášku „Quo Vadis elektroanalytické chemie“. Přednášku prosloví pan prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. (Katedra analytické chemie PřF UK Praha). Přednáška se koná v pondělí 13. března 2023 od 14:00 v posluchárně S6, FCHT UPce, Studentská 573, Pardubice.
2023 Barek.jpg
Pozvánka na přednášku pana prof. Františka Švece dne 21. března 2023
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „(His)story chromatografie: Monolity“, kterou prosloví pan prof. Ing. František Švec, DrSc. (Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové). Přednáška se bude konat v úterý 21. března 2023 od 14:00 v posluchárně CH2 (Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2).
2023_prof-Svec.jpg
Prezentace z přednášky pana Dr. René Pfeifera ze 14. března 2023
Prezentace z pěkné přenášky pana Dr. René Pfeifera, kterou přednesl na semináři naší katedry. Děkujeme za poskytnutí.
2023 Pfeifer Presetation UK.pdf
Pozvánka na přednášky paní prof. Dr. Renáty Oriňakové a doc. Dr. Andrey Strakové-Fedorkové dne 22. března 2023
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášky paní prof. RNDr. Renáty Oriňakové, DrSc. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice) „Elektrochemické sensory pre rýchlu a efektívnu diagnostiku ochorení“ a paní doc. RNDr. Andrey Strakové Fedorkové, PhD. „Li-iónové batérie – nové materiály a ich elektrochemická charakterizácia“. Přednášky proběhnou ve středu 22. března 2023 od 14:00 v Knihovně katedry analytické chemie PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.
2023 UPJS.png
Pozvánka na přednášku pana doc. Karla Novotného dne 28. března 2023
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „Spektroskopie laserem buzeného plazmatu LIBS“. Přednášku prosloví pan doc. Mgr. Karel Novotný, PhD. (Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno) v úterý 28. března 2023 od 14:00 v posluchárně CH2, Chemický ústav PřF UK (Hlavova 8, Praha 2).
2023 Novotny.jpg
Prezentace z přednášky pana prof. Františka Švece z 21. března 2023
Prezentace z excelentní přenášky pana prof. Františka Švece, kterou přednesl na semináři naší katedry. Děkujeme za poskytnutí.
20230321 Svec prezentace.pdf
Prezentace z přednášky paní doc. Andrey Strakové Fedorkové z 22. března 2023
Děkujeme paní doc. Andree Strakové Fedorkové za podkytnutí prezentace z její zajímavé přednášky.
20230322 Prednaska Strakova.pdf
Pozvánka na přednášku pana prof. Vasila Andrucha dne 30. března 2023
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „Some Green Analytical Approaches“, kterou prosloví pan prof. Mgr. Vasiľ Andruch, DSc. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav chemických vied). Přednáška se koná ve čtvrtek 30. března 2023 od 14:00 v Knihovně katedry analytické chemie, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.
2023_Andruch.gif
Pozvánka na seminář DAC EuCheMs „ Analytical Chemistry and Nanoparticles“ dne 1. dubna 2023
The seminar is organized by Division of Analytical Chemistry of Czech Chemical Society, Division of Analytical Chemistry of Slovak Chemical Society and Division of Analytical Chemistry of European Chemical Society. It will be held on Saturday, April 1st, 2023 in Library of Chemistry, Faculty of Science, Charles University. The seminar will be accessible also through Google Meet
2023_Euchems.png
Pozvánka na přednášky studentů VŠCHT dne 4. dubna 2023
Katedra analytické chemie PřF UK a Oborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na tři přenášky studentů VŠCHT, kteří představí nejlepší studentské práce u analytické chemie ze studentské vědecké konference 2023 na FCHI VŠCHT v Praze. Přednášky proběhnou v úterý 4. dubna 2023 od 14:00 v posluchárně CH2 (Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2).
2023_VSCHT.png
Pozvánka na přednášku paní Dr. Olhy Sarakhman dne 4. dubna 2023
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si vás dovolují pozvat na přednášku „Practical Applications of Biochar-Based Electrodes“. Přednášku prosloví paní Mgr. Olha Sarakhman, Ph.D. (Katedra analytické chemie PřF UK Praha) v úterý 4. dubna 2023 od 15:00 v posluchárně CH2 (Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2).
Pozvánka na 42. ročník mezinárodní konference Moderní Elektrochemické Metody (MEM)
Tradiční elektroanalytická konference se koná 22. až 26. května 2023 v hotelu Bellevue v Jetřichovicích. Podobnosti jsou uvedeny v přiloženém cirkuláři.

Akce dokumentů