E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
Pozvánka na přednášku pana RNDr. Aleše Daňhela, Ph.D.
Katedra analytické chemie PřF UK a odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si dovolují pozvat na přednášku pana RNDr. Aleše Daňhela, Ph.D. (Biofyzikální ústav AV ČR Brno) na téma „Polarizovatelné nanostrukturované povrchy v elektroanalýze biopolymerů“. Přednáška proběhne on-line v úterý 30. března 2021 ve 14:00.
BFU.png
Pozvánka na přednášku pana doc. Josefa Cvačky
Katedra analytické chemie PřF UK a odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku pana doc. RNDr. Josefa Cvačky, Ph.D. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR) na téma „Vývoj iontových zdrojů pro hmotnostní spektrometrii“. Přednáška proběhne on-line v úterý 6. dubna 2021 ve 14:00 hod.
Cvacka.jpg
Pozvánka na přednášku paní doc. Ing. Petry Bajerové, Ph.D.
Katedra analytické chemie PřF UK, Katedra analytické chemie FCHT Univerzity Pardubice a odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si vás dovolují pozvat na přednášku paní doc. Ing. Petry Bajerové, Ph.D. (Katedra analytické chemie FCHT Univerzita Pardubice) na téma „Příprava vzorku k analýze – využití extrakčních technik“. Přednáška proběhne on-line v úterý 13. dubna 2021 ve 14:00.
upce.png
Z úspěchů studentů naší katedry
Studentka naší katedry paní Mgr. Simona Baluchová získala na 3rd Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry (CBSEC) cenu za nejlepší prezentaci za svůj příspěvek nazvaný „Poly-L-lysine-modified planar and porous boron-doped diamond electrodes: Electrochemical behaviour and stability“. Blahořejeme.
12th International Conference on “Instrumental Methods of Analysis”
Invitation to participate on a biannual series of conferences that started in 1999 and covers all areas of Chemical Analysis, including the development of new techniques, modern trends, and applications in a wide range of scientific disciplines. 12th International Conference on “Instrumental Methods of Analysis” (IMA-2021) is going to take place between 20-23 September 2021 as a Virtual event.
1198.jpg
Pozvánka na přednášku pana RNDr. Tomáše Matouška, Ph.D.
Katedra analytické chemie PřF UK a odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na on-line přednášku, kterou pronese pan RNDr. Tomáš Matoušek, Ph.D. (Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i,) na réma „Technologicky kritické prvky: Speciační analýza germania na úrovni ppt v přírodních vodách“. Přednáška se uskuteční v úterý 20. dubna 2021 ve 14:00.
logo_iac.jpg
Spring Electrochemical Meeting 2021
Workshop, určený především studentům se zájem o elektrochemii a mladým elektrochemikům do 35 let proběhne 20. května 2021 od 10:00 on-line prostřednictvím Google Meet. Přihlaste se a zúčastněte zajímavého programu, včetně soutěže o nejlepší příspěvek. Registrace je bezplatná, registrovat se je možné do 7. května 2021.
Spring ECS meeting.pdf
Z úspěchů členů naší katedry
Člen naší katedry, pan RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D., získal cenu „Studentský velemlok“, kterým je na naší fakultě každoročně oceňována pedagogická činnost. Blahopřejeme!
KRIZEK.jpg
Pozvánka na veřejnou habilitační přednášku pana Dr. Zbynka Hegera
Katedra analytické chemie a Katedra biochemie PřF UK a odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na veřejnou habilitační přednášku pana Mgr. Zbynka Hegera, Ph.D. (Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně) na téma „Nanomateriály jako nástroj pro cílený transport léčiv“. Přednáška proběhne on-line ve středu 5. května 2021 od 14:00.
lesson.png
Pozvánka na habilitační přednášku paní RNDr. Lucie Korecké, Ph.D.
Katedra biochemie PřF Univerzity Palackého v Olomouci si dovoluje pozvat k účasti na přednášce před odbornou veřejností v rámci habilitačního řízení v oboru Biochemie, kterou přednese RNDr. Lucie Korecká, Ph.D na téma „Enzymy a nanomateriály – nové trendy v imunoanalytických metodách“. Přednáška proběhne pouze online formou dne 19.5.2021 v 10:00 hodin prostřednictvím platformy MS Teams.
index.png
Z úspěchů členů naší katedry
I ve složité době pandemických omezení se naše katedra snaží důstojně reprezentovat českou analytickou chemii na mezinárodním fóru. O úspěšnosti této snahy svědčí zvané přednášky člena naší katedry pana prof. RNDr. Jiřího Barka, CSc. na řadě významných mezinárodních konferencí, jako je 12th International Conference on Istrumental Methods of Analysis (20 September 2021 Thessaloniki, Greece) nebo 18th International Symposium on Electroanalytical Chemistry (August 24-27, 2021, Changchun, China).
Pozvánka na přednášku pana prof. RNDr. Omara Šerého, Ph.D.
Oddělení analytické chemie Ústavu chemie PřF Masarykovy univerzity srdečně zve na on-line přednášku pana prof. RNDr. Omara Šerého, Ph.D. na téma „Koronavirus SARS-CoV-2 a COVID-19: biologie, patogeneze, diagnostika a léčba“. Přednáška se uskuteční prostřednitctvím platformy Microsoft Teams ve čtvrtek 13. 5.2021 od 14:00. Spolupořadatelem přednášky je Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické.
logo_analchem.png
logo_analchem.png
Z úspěchů studentů naší katedry
Postgraduální studentka naší katedry Mgr. Simona Baluchová byla mezi třemi nominovanými na 20th Interdisciplinary Meeting of Young Life Scientists v sekci „Materials Science for Life“ na cenu za nejlepší ústní prezentaci za svůj příspěvek nazvaný „Structured architectures of boron-doped diamond for neuroscience“. Toto setkání sponzorované firmou Merck pořádá každoročně Ústav organické chemie a biochemie AV ČR ve spolupráci s Českou společností pro chemii a biochemii a Českou společností chemickou pro prezentaci výsledků doktorských studentů a postdoků v oblastech chemie, biochemie, molekulární biologie a biomateriálů. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší katedry a UNESCO laboratoře elektrochemie životního prostředí.
Screenshot_20210521-103406_Chrome.jpg
Rozhovor s RNDr. Tomášem Křížkem, Ph.D. – laureátem Studentského velemloka
Cenu velemloka za nejlepší mimosekční předmět dostal letos RNDr. Tomáš Křížek Ph.D. (*1989) za jeho přednášku “Prezentace a veřejné projevy”. Na katedře analytické chemie také vede cvičení z analytické chemie. Na analytickou chemii se zaměřuje i jeho výzkum. Jako popularizátor vědy se také účastní projektu Začni (si) s přírodovědou. Problematice veřejného projevu se věnuje i mimo školu, je totiž součástí týmu, který vede klub Bohemian Toastmasters.
Seminář firmy Metrohm „Moderní elektroanalytické metody“ dne 23.6.2021
Katedra analytické chemie PřF UK, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Česká společnost chemická, Odborná skupina analytické chemie a Odborná skupina elektrochemie, za laskavého sponzorování firmy Metrohm Česká republika, s.r.o. a pod záštitou Divize analytické chemie Evropské chemické společnosti Vás srdečně zvou na on-line semniář „Moderní elektroanalytické metody“ dne 23.6.2021. Akce se se koná pod záštitou rektora VŠCHT Praha prof. P. Matějky a děkana PřF UK prof. J. Zimy v rámci oslav 10. výročí působení firmy Metrohm CZ.
Nernst-Cviet Award 2021
The ceremonial seminar “Separation Methods from the East-West Point of View: Nernst-Cviet Award 2021” is organized by the Analytical Chemistry and Chromatography and Electrophoresis Divisions of the Czech Chemical Society, European Society for Separation Science, Faculty of Science of Charles University, Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the Czech Academy of Sciences. Friday, June 25, 2021, 14.00, Faculty of Science, Institute of Chemistry, Hlavova 2030/8, Prague 2, Lecture room CH2.
parte prof Pavel Jandera.pdf
XL. Moderní elektrochemické metody
Srdečně vás zveme k účasti na XL. ročníku mezinárodní konference „Moderní Elektrochemické Metody (MEM)“, která se tradičně koná v Jetřichovicích u Děčína. V tomto roce konference proběhne ve dnech 8. až 12. listopadu 2021 za odborné spolupráce Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., Brno a Katedry analytické chemie, PřF UK, Praha. Doufáme, že konference bude moci proběhnout prezenčně v plánovaném rozsahu. Těšíme se na vás.
1.info_MEM2020 CJ_v22.pdf
Z úspěchů členů naší katedry
Člen naší katedry pan prof. RNDr, Jiří Barek, CSc., byl na funkční období 2022–2024 zvolen titulárnim členem (titular nember) divize analytické chemie Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii (IUPAC). Blahopřejeme.
26206839.png
Cena Karla Štulíka 2021
Soutěž o cenu Karla Štulíka 2021 proběhla ve dnech 10. a 11. února a studenti naší katedry na ní excelovali. Právě byl publikován konferenční sborník s příspěvky účastníků.
cover_issue_30_cs_CZ.png
X. potlach o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Katedra analytické chemie PřF UK, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie a Odbornou skupinou elektrochemie České společnosti chemické a Metrohm Česká republika s.r.o. si Vás dovolují pozvat na neformální seminář Potlach č. X o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie aneb pojďme společně lépe rozumět tomu, co děláme na téma Katalytické vylučování vodíku ve službách (bio)elektroanalytické chemie. Potlach se uskuteční ve středu dne 29. září 2021, 10:30 – cca 16:30 v přednáškovém sále Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. Královopolská 135, Brno.
Z úspěchů studentů naší katedry
Studenti naší Katedry analytické chemie úspěšně reprezentovali PřF UK na 73. sjezdu chemických společností ve Vysokých Tatrách (6.9.–10.9. 2021). V soutěži o cenu Marty Sališovej určené doktorandům a mladým vědeckým pracovníkům do třiceti let získala Mgr. Sofie Tvorynska (3. ročník PhD studia) 2. místo a Mgr. Simona Baluchová (4. ročník PhD studia) speciální cenu udělenou firmou Metrohm. Gratulujeme našim studentům!
18ISC_Logo.png
18ISC_Logo.png
Z úspěchů členů naší katedry
Člen naší katedry pan prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. byl jmenován na další pětileté funkční období členem komise pro udělování vědeckého titulu DSc. při Grémiu pro vědecký titul Akademie věd ČR. Blahopřejeme.
AVCR_logo.png
20211001 Barek DSc komise.pdf
Pozvánka na přednášku pana prof. Ing. Františka Švece, DrSc.
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si dovolují pozvat na přednášku pana prof. Ing. Františka Švece, DrSc., (Farmaceutická fakulta UK) na téma „HPLC (hi)story: Kolonové technologie”. Přednáška se uskuteční v úterý 19. října 2021 ve 14:00 v posluchárně CH2, Chemický ústav PřF UK (Hlavova 8, Praha 2).
Svec_Frantisek.png
Laboratoř Nadace Vodafone
Unikátní akcelerační program pomáhá nastartovat či rozvíjet společenské inovace s využitím informačních a komunikačních technologií. Přihlášky se přijímají do 17. října 2021.
Vodafone_logo.png
Odpoledne s elektrochemií
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského vás zve na setkání elektrochemiků „Odpoledne s elektrochemií“, které se uskuteční 13. prosince 2021 od 12:00. Cílem akce je prohloubení kontaktů mezi vědci, kteří využívají elektrochemii ve výzkumu nebo se o ni zajímají. Pro zájemce nejen z řad mladých vědeckých pracovníků a studentů je zde možnost vyvěsit poster a pohovořit v příjemné atmosféře o své práci.
20211213 OE program.pdf
20211213 OE Prihlaska.docx
Z úspěchů studentů naší katedry
Studentka doktorského studia naší katedry paní Sofiia Tvorynska získala cenu za nejlepší posterovou prezentaci na 72nd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší katerdy.
ise_logo.jpg
20211013 Sofiia Tvorynska_72 ISE_certificate.pdf
Pozvánka na přednášku paní Ing. Evy Benešové, Ph.D.
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku paní Ing. Evy Benešové, Ph.D. (Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT) na téma „Protilátky a jejich analytické aplikace“. Přednáška se uskuteční v úterý 26. října 2021 od 14:00 v posluchárně CH2, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.
November 9, 2021, 8.00 CET, webinar: What’s new in electroanalytical chemistry?
Charles University, Faculty of Science, Department of Analytical Chemistry, and Hebrew University of Jerusalem, Institute of Chemistry invite you for on-line webinar “What's new in electroanalytical chemistry?” in the framework of Strategic partnership project between the two institutions.
1200px-Hebrew_University_Logo.svg.png
November 11, 2021, 8.00 CET, webinar “Strategies for minimising electrode passivation in development of electrochemical biosensors”
Charles University, Faculty of Science, Department of Analytical Chemistry, and Macquarie University, Sydney, Department of Molecular Sciences invite you to the seminar “Strategies for minimising electrode passivation in development of electrochemical biosensors” in the framework of Strategic partnership project between the two institutions.
macquarie-university-logo-freelogovectors.net_.png
Pozvánka na přednášku pana Ing. Františka Foreta „Od izotachoforézy k izotachoforéze“ dne 16. listopadu 2021
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku, kterou prosloví pan Ing. František Foret, CSc., DSc., (Ústav analytické chemie AV ČR, CEITEC, Masarykova univerzita) na téma „Od izotachoforézy k izotachoforéze“. Přednáška se koná v úterý 16. listopadu 2021 ve 14:00 v posluchárně CH2, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.
foret_frantisek.jpg
Pozvánka na přednášku pana prof. Dr. Karla Lemra, úterý 30. listopadu 2021
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „Proč spojovat iontovou mobilitu s hmotnostní spektrometrií?“, kterou prosloví pan prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. (Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc). Přednáška se ková v úterý 30. listopadu 2021 od 14:00 v posluchárně CH2, Chemický ústav PřF UK (Hlavova 8, Praha 2).
univerzita palackého logo.png
11. ročník soutěže „Cena Metrohm“
Metrohm Česká republika s.r.o. ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie a Odbornou skupinou elektrochemie České společnosti chemické vyhlašuje 11. ročník soutěže Cena Metrohm 2022.
Pozvánka na přednášku paní Mgr. Magdalény Hromadové, Ph.D., úterý 7. prosince 2021
Katedra analytické chemie PřF UK a odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku z cyklu Heyrovsky lecture, s názvem „Moje cesta od polarografie k molekulární elektronice, kterou prosloví paní Mgr. Magdaléna Hromadová, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR). Přednáška se ková v úterý 7. prosince 2021 od 14:00 v posluchárně CH2, Chemický ústav PřF UK (Hlavova 8, Praha 2).
hromadova-magdalena.jpg
Soutěž O cenu Karla Štulíka 2022 (hybridní forma)
Ústav chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s Českou společností chemickou a Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. hostí dne 9. února 2022 již 25. ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu Karla Štulíka 2022“. Odbornou záštitu převzal prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. z Katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
doc. Miloň Tichý.pdf
Pozvánka na on-line přednášku pana prof. Ernesta Beinrohra
V pondělí 31. ledna 2022 se od 17:00 uskuteční přednáška pana prof. Ing. Ernesta Beinrohra, DrSc. (Slovenská technická univerzita, Bratislava) na téma „Electroanalytical flow systems in process analysis“.
Beinrohr.jpg
E. Beinrohr_prednaska Online__ HIN_31-01-2022.jpg
Pozvánka na 15. ročník „Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi“
Již 15. ročník mezinárodní konference „Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi“ se uskuteční v Bratislavě ve dnech 21. až 24. června 2022. Podrobnosti naleznete v přiloženém cirkuláři.
ACP2022.png
cirkularACP2022sk.pdf
Z úspěchů studentů naší katedry
Studentka naší katedry Bc. Michaela Pejzlová získala na 25. ročníku soutěže „O cenu Karla Štulíka 2022“ za nejlepší práci v oboru analytické chemie pro studenty bakalářského a magisterského studia cenu poroty sponzorovanou firmou Metrohm Česká Republika za svojí práci „Studium vlivu modifikace borem dopované diamantové elektrody na elektrochemické chování vybraných neurotransmiterů“, kterou vypracovala pod vedením RNDr. Jana Fischera, PhD. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší katedry.
100 let polarografie a její vliv na moderní elektroanalytické metody a jejich využití v praxi
V časopise Chemagazin 1/2021 vyšel článek prof. Jiřího Barka „100 let polarografie a její vliv na moderní elektroanalytické metody a jejich využití v praxi“
chamagazin.png
28.pdf
100 let od zrodu polarografie
V Chemických listech 2/2022 vyšel článek prof. Jiřího Barka ke 100. výročí objevu polarografie.
Chem listy 2-2022.jpg
document.pdf
Pozvánka na přenášku pana prof. RNDr. Svatopluka Civiše, CSc., DSc.
Katedra analytické chemie PřF UK a odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „Časově rozlišená infračervená emisní spektroskopie s Fourierovou transformací a její aplikace“, kterou přednese pan prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc., DSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR). Přednáška se koná v úterý 22. února 2022 ve 14:00 v posluchárně CH2 (Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2).
2022_Civis.jpg
4th Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry, Prague, 11–13 April 2022
Division of Analytical Chemistry, Czech Chemical Society and Working Group Electrochemical Analytical Methods, German Chemical Society invite you to 4th Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry, Prague, 11–13 April 2022.
registration_cbsec_2022.docx
Pozvánka na přednášku paní doc. RNDr. Květy Kalíkové, Ph.D.
Katedra analytické chemie Přf UK a odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „Superkritická fluidní chromatografie a její potenciál pro enantioselektivní separace“, kterou přednese paní doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D. (Katedra fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK) v úterý 1. března 2022 ve 14:00 v posluchárně CH2, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.
chromatography.png
Pozvánka na přednášku pana RNDr. Tomáše Vrzala, Ph.D.
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „Senzorika – od chemických analýz až po podstatu chuti piva“, kterou pronese pan RNDr. Tomáš Vrzal, Ph.D. (Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, Praha). Přednáška se koná v úterý 8. března 2022 ve 14:00 v posluchárně CH2, Chemický ústav PřF UK (Hlavova 8, Praha 2).
2022-Tomas-Vrzal.jpg
Pozvánka na 41. konferenci Moderní elektrochemické metody
Již 41. ročník mezinárodní konference Moderní elektrochemické metody se uskuteční v tradičním májovém termínu 22. až 26. května 2022 v Hotelu Bellevue v Jetřichovicích u Děčína. Akce je pořádána za odborné spolupráce Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., Brno, Katedry analytické chemie PřF UK, Praha a České společnosti chemické. Konference je podporována firmou Metrohm Česká republika s.r.o.
1.info_41MEM CJ_v22.pdf
MEM_vzor-prispevku-ve-sborniku.docx
Pozvánka na přednášku pana Dr. Adriána García-Figueroa
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „Tellurium in environmental waters – a practical method for its determination and speciation“. Přednášku prosloví pan Dr. Adrián García Figueroa (Ústav analytické chemie AV ČR) v úterý 15. března 2022 ve 14:00 v posluchárně CH2, Chemický ústav PřF UK ( Hlavova 8, Praha 2).
Adrian-Garcia-Figueroa.jpg
Pozvánka na přednášku pana prof. RNDr. Petra Hodka, CSc.
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „Slepičí protilátky v boji proti onemocnění COVID-19“, kterou prosloví pan prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (Katedra biochemie PřF UK Praha). Přednáška proběhne v úterý 22. března 2022 ve 14:00 v posluchárně CH2, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.
2022 Petr Hodek.jpg
Pozvánka na veřejnou habilitační přednášku pana RNDr. Tomáše Křížka, Ph.D.
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na veřejnou habilitační přednášku pana RNDr. Tomáše Křížka, Ph.D. (Katedra analytické chemie PřF UK) na téma „Flexibilita kapilární elektroforézy a její analytické aplikace“. Přednáška proběhne v úterý 29. března 2022 ve 14:00 v posluchárně CH2, Chemický ústav PřF UK (Hlavova 8, Praha 2). Přednášku bude možno sledovat i on line.
2022 Krizek.jpg
Pozvanka_Krizek.pdf
2022_Petrova.jpg
Pozvánka na přednášku paní Dr. Petranky Petrovy
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „Optical emission spectrometry with plasma sources: analytical characteristics and application“. Přednášku prosloví paní Dr. Petranka Petrova (South-West University, Blagoevgrad, Bulharsko) dne 5. dubna 2022 od 14:00 v posluchárně CH2, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.
Pozvanka Petrova

Akce dokumentů