E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
ACP2020 informacny letak.pdf
Z úspěchů studentů naší katedry: Vynikající umístění v soutěži „O cenu Karla Štulíka“
Ve dnech 12. a 13. února 2020 proběhla na naší fakultě celostátní soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu Karla Štulíka 2020“. První místi soutěže získala studentka naší katedry Bc. Jitka Máchalová za práci „Stresové testování stability canagliflozinu“. Dalším úspěchem byla zvláštní cena poroty, podporovaná firmou Metrohm.cz, za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru elektroanalytická chemie, kterou získal opět student naší katedry Bc. Pavel Dvořák za práci „Stanovení formaldehydu v dřevěných výrobcích pomocí mikroextrakce z difundujícího plynu s následnou elektrochemickou detekcí na sítotiskových uhlíkových elektrodách“. Oběma oceněným blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší katedry.
award-4048725_960_720.webp
Prihlaska_Cena_KS.doc
index.png
3rd Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry
The invitation to the seminar addressed to graduate students who are working in the field of electroanalytical chemistry. The seminar is taking place from 15th to 17th of April 2020. Please submit your registration until February 15th 2019. The number of participants is limited to 30.
electron.png
Pozvánka na Heyrovský Lecture 2019
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Katedra analytické chemie PřF UK srdečně zve na přednášku „Polarografie v současné molekulární elektrochemii“, kterou v rámci cyklu „Heyrovský Lecture 2019“, kterou prosloví pan prof. RNDr. Jiří Ludvík, CSc. (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR). Přednáška je věnována 60. výročí udělení Nobelovy ceny za polarografickou metodu analýzy a bude se konat pod záštitou děkana PřF UK prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc., v rámci seriálu přednášek Quo Vadis Chemie v úterý 10. prosince 2019 ve 14:00 hod, posluchárna CH 2, Chemický ústav PřF UK na Albertově, Hlavova 8, Praha 2.
ludvik-jiri.jpg
20191208
Z úspěchů studentů naší katedry
Studentka prvního ročníku doktorského studia na naší katedře Mgr. Katarína Molnárová přeložila svoji diplomovou práci „Stanovenie nízkomolekulárneho heparínu pomocou afinitnej kapilárnej elektroforézy“ do maďarštiny a prezentovala ji na studentské konferenci XIV. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia v Nitře ve dnech 29. a 30. listopadu 2019. Ve své kategorii obsadila druhé místo a postoupila do mezinárodního kola, které se bude konat příští rok v Budapešti. Blahopřejeme!
14222215_1384153348279230_3876829532144968948_n-300x219.jpg
Ocenění členů naší katedry
U příležitosti 60. výročí udělení Nobelovy ceny prof. Jaroslavu Heyrovskému byly děkanem PřF UK prof. RNDr. Jiřím Zimou, CSc., předány významným chemikům Pamětní medaile PřF UK. Ocenění se dostalo i zástupcům naší katedry prof. Jiřímu Barkovi a prof. Františku Opekarovi. Blahopřejeme.
2019 pametni medaile.jpg
Cena děkana PřF UK 2019 zamířila i na naši katedru
Na Předvánočním koncertě PřF UK dne 10. prosince 2019 byl oceněn člen naší katedry RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D., kterému děkan naší fakulty udělil za jeho vynikající vědecké i pedagogické výsledky cenu děkana pro mladé vědecko-pedagogické pracovníky do 35 let. Blahopřejeme.
image_thumb.jpg
Kotoucek.jpg
Chemické listy ke 100. výročí založení PřF UK
Právě vyšlo první letošní číslo Chemických listů, které obsahuje články věnované 100. výroční založení naší fakulty. Kromě úvodníku z pera děkana PřF UK pana prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc, se v čísle můžete začíst do řady zajímavých článků spojených či věnovaných významnému výročí naší fakulty. Naší katedry se mimo jiné dotýká článek „Analytická chemie na Univerzitě Karlově před rokem 1920“.
cover_issue_289_cs_CZ.jpg
Pozvánka na přednášku prof. Daniela Mandlera
Katedra analytické chemie PřF UK a odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku z cyklu „Quo vadis chemie“ věnovanou 100. výročí založení PřF UK. Přednášku „Electrochemistry – quo vadis?“ prosloví prof. Daniel Mandler (Hebrew University of Jerusalem) v pondělí 3. února 2020 ve 14:00 v Knihovně katedry analytické chemie PřF UK, Hlavova 7, Praha 2 (přízemí vlevo, č. dveří 117).
mandler.jpg
Pozvanka_Mandler.pdf
Program semináře firmy Metrohm Moderní elektroanalytické metody dne 5.2.2020 v posluchárně CH 2
Seminář se koná pod záštitou děkana PřF UK v rámci oslav 100. výročí založení PřF UK a pod záštitou Divize analytické chemie Evropské chemické společnosti. Pořádají: Česká společnost chemická (Odborná skupina analytické chemie a Odborná skupina elektrochemie), Katedra analytické chemie PřF UK a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR za laskavého sponzorování firmy Metrohm Česká republika, s.r.o.
index.jpg
VIII. potlach o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie
Katedra analytické chemie PřF UK, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i, a Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s odbornými skupinami Analytické chemie a Elektrochemie České společnosti chemické a Metrohm Česká republika s.r.o. si vás dovolují pozvat na neformální seminář Potlach č. VIII o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie aneb pojďme společně lépe rozumět tomu, co děláme. Seminář proběhne v úterý 18. února 2020 od 10:00 do zhruba 16:00 posluchárně Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i., Dolejškova 2155/3, Praha 8.
dvorak.png
machalova.png
Máchalová.pptx
Dvorak.pptx
16ISC_Logo.jpg
Číslo časopisu Czech Chemical Society Symposium Series věnované příspěvkům ze soutěže „O cenu Karla Štulíka“ 2020
Právě vyšlo číslo časopisu Czech Chemical Society Symposium Series obsahující šest příspěvků, které zazněly na letošním ročníku soutěže „O cenu Karla Štulíka“. Autorům blahopřejeme.
cover_issue_24_cs_CZ.jpg
Z úspěchů členů naší katedry
I v době koronaviru jsou členové naší katedry zváni na virtuální plenární přednášky v rámci významných zahraničních konferencí. V rámci 32. národního kongresu Turecké chemické společnosti tak vystoupí prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. Blahopřejeme.
tcs_eng-300x117.png
Přírodovědecké osobnosti přejí oslavenkyni
Mezi významnými osobnostmi, které blahopřejí naší fakultě k jejímu 100. výročí založení nalezneme i zástupce naší katedry.
IFORUM-16851-version1-_logo_100let_rgb_03_white_922_550.jpg
Jiri Barek letter.pdf
1200px-OOjs_UI_icon_academic.svg.png
Pozvanka_Vyskocil.pdf
Zářijové číslo Chemických listů připomíná 100. výročí založení naší fakulty
V nejnovějším čísle Chemických listů vychází hned tři články věnované 100. výročí založení naší fakulty. Prvním je článek Jiřího Barka „Nové směry v oblasti voltametrických a amperometrických senzorů a detektorů“. Druhým pak článek kolektivu Radek Chalupa, Jan Babica a Karel Nesměrák „Historie výuky farmacie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v letech 1920–1950“. Konečně třetím článkem je příspěvek Khristunova E. et al. „Porovnání dvou imunoanalytických metod pro stanovení protilátek proti viru klíšťové encefalitidy“.
cover_issue_302_cs_CZ.jpg
16ISC_Programme.pdf
Vystava_100_PrFUK_logo.png
100_chemie_PrF_2020_poster_11.png
100_chemie_PrF_2020_poster_11.pdf
100_chemie_PrF_2020_poster_10.png
100_chemie_PrF_2020_poster_09.png
100_chemie_PrF_2020_poster_09.pdf
100_chemie_PrF_2020_poster_01.pdf
100_chemie_PrF_2020_poster_08.png
100_chemie_PrF_2020_poster_08.pdf
100_chemie_PrF_2020_poster_07.png
100_chemie_PrF_2020_poster_07.pdf
100_chemie_PrF_2020_poster_06.png
100_chemie_PrF_2020_poster_06.pdf
100_chemie_PrF_2020_poster_05.png
100_chemie_PrF_2020_poster_05.pdf
100_chemie_PrF_2020_poster_04.png
100_chemie_PrF_2020_poster_04.pdf
100_chemie_PrF_2020_poster_03.png
100_chemie_PrF_2020_poster_03.pdf
100_chemie_PrF_2020_poster_01.png
100_chemie_PrF_2020_poster_02.pdf
100_chemie_PrF_2020_poster_02.png
100_chemie_PrF_2020_poster_10.pdf
Říjnové číslo Chemických listů připomíná 100. výročí založení naší fakulty
Aktuální číslo Chemických listů připomíná letošní 100. výročí založení naší fakulty článkem „Farmaceuti, chemie a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy“, který se věnuje životu a dílu farmaceutů, kteří byli členy akademické obce naší fakulty, a zanechali na ní významnou stopu vědeckou i pedagogickou.
cover_issue_303_cs_CZ.jpg
On-line webinar “What's new in electroanalytical chemistry?”
Department of Analytical Chemistry (Charles University, Faculty of Science) and Institute of Chemistry (Hebrew University of Jerusalem) invite you for on-line webinar “What's new in electroanalytical chemistry?”. The webinar will occur in the framework of strategic cooperation project between the institutions on wednesday, November 18, 2020 at 10.00 a.m. at meet.google.com/ekw-wuho-ztp
Hebrew_Univ_logo.png
Soutěž „O cenu Karla Štulíka 2021“
Ve dnech 10. a 11. února 2021 proběhne na VŠCHT v Praze další kolo soutěže „O cenu Karla Štulíka“ za nejlepší práci v oboru analytické chemie pro studenty bakalářského a magisterského studia. Vzhledem k současné situaci proběhne soutěž v režimu on line. Informace o přihlášce a průběhu soutěže naleznete na webových stránkách soutěže: https://uanlch.vscht.cz/studium/souteze/stulik2021 Závaznou přihlášku do soutěže je třeba poslat nejpozději 30. 12. 2020. Hodně úspěchů všem soutěžícím!
10. ročník soutěže „Cena Metrohm“
Firma Metrohm Česká republika s.r.o. ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie a Odbornou skupinou elektrochemie České společnosti chemické vyhlašuje 10. ročník soutěže Cena Metrohm. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2021.
Z úspěchů členů naší katedry
Hischův index (h-index) člena naší katedry, pana prof. RNDr. Jiřího Barka, CSc., dosáhl vysoké hodnoty 40. Tento významný scientometrický parametr udává počet článků daného autora, které dosahují citovanosti vyšší (nebo rovné), než je hodnota indexu. Autoři s vysokým Hirschovým indexem významně přispívají k rozvoji svého oboru. Blahopřejeme.
academic.png
Heyrovského přednáška 2020
Katedra analytické chemie PřF UK si vás dovoluje pozvat na on-line přednášku „Nové elektrochemické senzory a biosenzory pro vsádková a průtoková stanovení“, kterou přednese pan Bohdan Josypčuk, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR) v úterý 8. prosince 2020 ve 14:00 v platformě Google Meet (meet.google.com/ekw-wuho-ztp). Přednáška je věnována výročí udělení Nobelovy ceny za polarografickou metodu analýzy a koná se pod záštitou děkana PřF UK pana prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc. v rámci seriálu přednášek „Quo Vadis Chemie“.
nobel.jpg
zavaznaprihlaskastulik2021.docx
Z úspěchů členů naší katedry
Člen naší katedry pan doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil se stává novým šéfredaktorem časopisu Chemické listy. Blahopřejeme.
Chemicke_listy.png
790.pdf
3rd Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry (ELACh)
The invitation to the seminar addressed to graduate students who are working in the field of electroanalytical chemistry. The virtual conference is taking place from 8th to 9th of April 2021. Please submit your registration until February 28th 2021.
17ISC_Logo.jpg
Z úspěchů studentů naší katedry
Studentka doktorského studia na naší katedře, paní Mgr. Romana Jarošová, Ph.D., se stala spoluautorkou článku „In Situ Electrochemical Monitoring of Caged Compound Photochemistry: An Internal Actinometer for Substrate Release“, který byl přijat v jednom z neprestižnějších analytických časopisů Analytical Chemistry. Blahopřejeme.
title_AC.png
Z úspěchů studentů naší katedry
Z úspěchů studentů naší katedry Ve dnech 10. a 11. února 2021 proběhlo na VŠCHT v Praze další kolo soutěže „O cenu Karla Štulíka“ za nejlepší práci v oboru analytické chemie. První místo obsadila studentka naší katedry paní Bc. Radka Bušovská s prací „Metabolomika těkavých látek lidského pachu metodou GC×GC“. Zvláštní cenu firmy Metrohm za práci z elektroanalytické chemie získal pan Bc. Ondřej Mráček za práci „Voltametrické stanovení metronidazolu pomocí stříbrné pevné pracovní elektrody“. Třetí oceněnou studentkou z naší katedry byla slečna Kristína Štafurová, která získala zvláštní cenu poroty pro studenty bakalářského studia za příspěvek „Vývoj analytických metód pre stanovenie environmentálnych polutantov pomocou striebornej amalgámovej elektródy obnovitelnej mechanizmom klikacieho pera“. Děkujeme za skvělou reprezentaci naší katedry a blahopřejeme.
2021 Busovska 1 misto.pdf
2021 Mracek cena Metrohm.pdf
2021 Stafurová.pdf
Potlach IX o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie
Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Katedra analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s odbornými skupinami Analytické chemie a Elektrochemie České společnosti chemické a Metrohm Česká Republika s.r.o. si Vás dovolují pozvat na další neformální seminář o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie na téma „Lipidy a membrány“. Seminář proběhne on-line 16. března 2021 od 9:30.
Pozvánka na přednášku pana doc. Dr. RNDr. Davida Sýkory
Katedra analytické chemie PřF UK, Ústav analytické chemie FCHI VŠCHT a odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku pana doc. Dr. RNDr. Davida Sýkory (Ústav analytické chemie FCHI VŠCHT) na téma „Analýza falsifikátů přípravků s obsahem anabolických steroidů“. Přednáška proběhne on-line v úterý 16. března 2021 ve 14:00 hod.
Sykora.jpg
Pozvánka na přednášku pana prof. Ing. Jana Vacka, PhD., FRSC
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Katedra analytické chemie PřF UK a odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku pana prof. Ing. Jana Vacka, PhD., FRSC (Ústav lékařské chemie a biochemie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) s názvem „Oxidačně-redukční přeměny pohledem chemika i biologa“. Přednáška proběhne on-line v úterý 9. března 2021 ve 14:00.
vacek.jpg
Vyhlášení 1. ročníku studentské soutěže o nejpřínosnější odborný článek roku 2021 do časopisu Drugs & Forensics Bulletin Národní protidrogové centrály
Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky vyhlašuje 1. ročník soutěže o nejpřínosnější odborný článek do časopisu Drugs & Forensics Bulletin NPC. Soutěž je určena pro studenty bakalářských a magisterských studijních oborů vysokých škol. Záměrem je poskytnout studentům možnost vyzkoušet si tvorbu vlastního příspěvku s vědeckým zaměřením pod vedením své školy (školitele) a tím rozvíjet své vzdělání a odborné zaměření.
Competition.jpg
Bulletin 1_2021_Studentská soutěž.pdf
Pozvánka na přednášku pana prof. Zbyňka Zdráhala
Oddělením analytické chemie Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické srdečně zvou na přednášku pana prof. RNDr. Zbyňka Zdráhala, Dr., na téma Proteomic applications for biomedicine. Přednáška proběhne 18. března 2021 ve 14:00 v prostředí Microsoft Teams (link v pozvánce).
15145-zdrahal-zbynek-150x150.jpeg
Abstract_Zdrahal.pdf
Pozvánka na přednášku pana prof. RNDr. Bohumila Kratochvíla, DSc.
Katedra analytické chemie PřF UK, Ústav chemie pevných látek FCHT VŠCHT a odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku pana prof. RNDr. Bohumila Kratochvíla, DSc. na téma „Role chemie při výzkumu, vývoji, výrobě a kontrole léčivých látek a léčivých přípravků“. Přednáška proběhne on-line v úterý 23. března 2021 ve 14:00.
Kratochvil.jpg

Akce dokumentů