E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
pb_ic3tc_img.png
Vystava_knihovna_pozvanka.jpg
Seminář „Moderní elektroanalytické metody“ dne 14.2.2018
Zveme na seminář firmy Metrohm „Moderní elektroanalytické metody“ dne 14. února 2018 v posluchárně CH 2 na PřF UK. Pořádají Česká společnost chemická, Odborná skupina analytické chemie a Odborná skupina elektrochemie, Katedra analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, za laskavého sponzorování firmy Metrohm Česká Republika.
Metrohm.jpg
Publikace naší katedry mezi nejcitovanějšími pracemi Chemických listů
Časopis Chemické listy publikoval článek prof. Bohumila Kratochvíla, přinášející zajímavé informace z historie tohoto nejstaršího českého chemického časopisu, jenž letos vstupuje do 112. ročníku. Je zajímavé, že mezi nejcitovanějšími pracemi (jak historicky, tak za období 2007–2017) jsou publikace autorů z naší katedry.
obalka-10-2017.jpg
Z úspěchů studentů naší katedry
Studenti naší katedry nás opět skvěle reprezentovali na dalším ročníku soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu Karla Štulíka 2018“. Studentka navazujícího magisterského studia Bc. Barbora Rumlová získala v této soutěži zvláštní cenu poroty za svoji práci „Vývoj a aplikace iontových zdrojů s mikrofluidním čipem pro hmotnostní spektrometrii“, kterou vypracovala pod vedením doc. RNDr. Josefa Cvačky, Ph.D. Další poděkování za výbornou reprezentaci naší katedry patří i Bc. Martinu Barochovi za prezentaci práce „Stanovení syntetických antioxidantů pomocí HPLC s detektorem z uhlíkové plsti“ a Bc. Barboře Filounové za prezentaci práce „Stanovení heparinu pomocí afinitní kapilární elektroforézy“. Blahopřejeme!
0013~~CzA0NDEwNbAAAA.jpg
044559-glossy-black-icon-sports-hobbies-ribbon2.png
parte.pdf
14ISC_Logo.jpg
Z úspěchů studentů naší katedry
Grantový projekt GAUK 430214/2014 „Nové elektrochemické DNA biosenzory na bázi nanostrukturovaných materiálů pro vyšetřování poškozujících interakcí organických xenobiotik s DNA“ řešený paní RNDr. Andreou Hájkovou, Ph.D. doktorandkou a nyní již absolventkou naší katedry byl Grantovou radou Univerzity Karlovy vybrán pro prezentaci nejlepších projektů GAUK na konferenci „Kulatý stůl GAUK“. Konference se bude konat dne 10. 4. 2018 od 15 hod. v Modré posluchárně č. 140 v areálu Karolina. Blahopřejeme!
univerzitni-pecet.png
Vynikající umístění řešitelů Středoškolské odborné činnosti z Opavy
Studenti Mendelova gymnázia v Opavě − Jan Stoklasa a Tomáš Wolf − vynikajícím způsobem reprezentovali svoji střední školu i naši katedru, v jejíž laboratořích uskutečňují svůj výzkum, na 40. ročníku soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ), v oboru Chemie. V okresním kole soutěže získal Jan Stoklasa 1. místo se soutěžní prací „Voltametrické stanovení sloučenin zinku na amalgámové elektrodě“ (školitel doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.) a Tomáš Wolf se umístil na 2. místě se soutěžní prací „Elektroforetické stanovení organických kyselin ve víně“ (školitel RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.). V následujícím krajském kole soutěže si pak studenti svá umístění na stupních vítězů vzájemně vyměnili a Tomáš Wolf získal 1. místo a Jan Stoklasa obsadil 2. místo. Oběma studentům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v jejich další cestě soutěží i v jejich následující vědecké činnosti.
SOČ-miniatura.jpg
Pozvánka na profesorskou přednášku
Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na profesorskou přednášku „Kapilární elektroforéza ve spojení s mikrodialýzou pro klinický výzkum“, kterou přednese doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D. (Ústav hygieny, 3. lékařská fakulta UK). Přednáška se bude konat v úterý 2. října 2018 ve 14:00, posluchárna CH 2, Chemický ústav PřF UK (Hlavova 8, Praha 2).
3lf-logo-color.png
Z úspěchů studentů naší katedry
Pozvánka na přednášku Prof. Danny Wonga
Katedra analytické chemie PřF UK si Vás dovoluje pozvat na přednášku Prof. Danny Wonga (Department of Molecular Sciences, Macquarie University, Australia) „Structurally Small, Antifouling Carbon Electrodes for the Detection of Dopamine“. Přednáška se koná ve středu 19. září 2018 v 15:00 v Knihovně katedry analytické chemie (Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2, místnost 118). Přednáška proběhne pod záštitou děkana přírodovědecké fakulty prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc. v rámci seriálu přednášek „Quo Vadis Chemie“.
McqUni_VerticalLockup.png
Pozvánka na přednášku Prof. Grega M. Swaina
Katedra analytické chemie PřF UK ve spolupráci Českou společností chemickou srdečně zvou na přednášku Prof. Grega M. Swaina (Michigan State University, USA) „Possibilities and Limitations of Diamond and Diamond-Like Materials in Electroanalytical Chemistry“. Přednáška se koná v úterý 25. září 2018 ve 14:00 v posluchárně CH2 (Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, 128 43 Praha 2). Přednáška proběhne v rámci cyklu „Quo vadis, chemie?“. Přednáška se koná za podpory Fulbright Specialist Grant Bureau of Educational and Cultural Affairs United States Department of State and the Fullbright Commission in the Czech Republic.
Swain_Greg.jpg
Pozvanka_Swain_CU_final.pdf
Pozvánka na sérii přednášek Prof. Grega M. Swaina
Za podpory Fulbright Specialist Grant Bureau of Educational and Cultural Affairs United States Department of State a Fullbrightovy komise v České republice se uskuteční série přednášek Prof. Grega M. Swaina z Michigan State University, USA.
csm_f_fulbright_cz_vertical_2ba040a4c8.gif
Pozvánka na přednášku Prof. Daniela Mandlera
Katedra analytické chemie PřF UK ve spolupráci Českou společností chemickou si vás dovolují pozvat Prof. Daniela Mandlera (Hebrew University of Jerusalem) „Studying and Modifying Surface with High Resolution by Scanning Electrochemical Microscopy (SECM)“. Přednáška se koná v úterý 9. října 2018 ve 14:00 v posluchárně CH2 (Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, 128 43 Praha 2). Přednáška proběhne pod záštitou děkana přírodovědecké fakulty prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc. v rámci seriálu přednášek „Quo Vadis Chemie“.
Daniel_Mandler.jpg
15ISC_Logo.jpg
Potlach č. V o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie
Katedra analytické chemie PřF UK, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., a Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie a Odbornou skupinou elektrochemie České společnosti chemické a Metrohm Česká republika s.r.o. si Vás dovolují pozvat na neformální seminář „Potlach č. V o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie aneb pojďme společně lépe rozumět tomu, co děláme“.
EMIL CZ PRILOHA.pdf
Vynikající reprezentace naší katedry na 20. studentské vědecké konferenci
Studenti Katedry analytické chemie PřF UK úspěšně reprezentovali naši fakultu na 20. studentské vědecké konferenci s mezinárodní účastí „Chemie a technologie pro život“, pořádané na Fakultě chemické a potravinářské technologie Slovenské technické university v Bratislavě dne 7. listopadu 2018. V sekci „Analytická chemie“ zvítězil Martin Baroch, Michal Zelenský se umístil na třetím a Kristýna Jelšíková na 5. místě. V sekci „Analytické separační metody“ zvítězila Katarina Molnárová. Gratulujeme!
Pozvánka na přednášku doc. dr. Silke Matysik
Katedra analytické chemie Vás zve na přednášku doc. dr. Silke Matysik (Institute of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, University Hospital Regensburg): Modern Clinical Analysis. Přednáška se uskuteční v úterý 27. listopadu 2018 v od 14:00 posluchárně CH2, Chemický ústav, Přírodovědecká fakulta UK (Hlavova 8, Praha 2).
Matysik_Silke.jpg
18-QVC-A-Invitation-Matysik--2711.pdf
Prof. Barek oceněn časopisem Electrochimica Acta
Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. byl oceněn reakcí významného mezinárodního časopisu Electrochimica Acta za svoje vynikající recenzní posudky, přispívající zvyšování kvality tohoto respektovaného vědeckého časopisu (IF(2017) = 5,116). Blahopřejeme.
index.gif
Outstanding reviewer.pdf
prof Vytřas - parte 2019.pdf
Cena Shimadzu 2019
Přihlašte se do soutěže pro mladé vědecké pracovníky Cena Shimadzu 2019, podrobnosti jsou uvedeny v příloze. Termín je 15. května 2019.
Medal-03+(1).png
CENA SHIMADZU 2019.pdf
Z úspěchů studentů naší katedry
Mgr. Simona Baluchová z UNESCO Laboratoře elektrochemie životního prostředí, Katedry analytické chemie PřF UK získala Cenu Metrohm za nejlepší publikaci mladého elektroanalytického chemika v roce 2018. Blahopřejeme.
Simona.jpg
XXXIX. Moderní elektrochemické metody · Jetřichovice 2019
Srdečně vás zveme k účasti na XXXIX. ročníku mezinárodní konference „Moderní Elektrochemické Metody (MEM)“, která se tradičně koná v Jetřichovicích u Děčína. V tomto roce konference proběhne ve dnech 20.–24. května 2019 za odborné spolupráce Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., Brno a UNESCO laboratoře elektrochemie životního prostředí, Katedry analytické chemie, PřF UK, Praha. Těšíme se na Vás.
electron.png
1.info_MEM2019 CJ.pdf
Nabídka zajímavých pracovních pozic na Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR nabízí pozice ve vědeckém týmu nově založeného Oddělení nanokatalýzy. Další informace v příloze.
JH_logo.png
Position2-Researcher chemist, Chemical engineer.docx
Position3_Chemist, Chemical engineer, Physicist.docx
Z úspěchů členů naší katedry
Prof. J. Barek byl jmenován členem vědecké rady Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na období od 1. dubna 2019 do 31. března 2023. Blahopřejeme.
index.jpg
jmenovani.pdf
Parte Lumír Sommer.pdf
parte.pdf
Přednáška prof. Christophera Bretta, prezidenta IUPAC
V úterý 30. dubna 2019 zazní v posluchárně CH2 (Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2) přednáška prezidenta IUPAC pana prof. Christophera M. A. Brett, DPhil., DSc. s názvem „Nanomaterial and Polymer-Modified Electrodes Prepared in Deep Eutectic Solvents for Sensors and Biosensors“. Srdečně zveme k účasti na této mimořádné přednášce!
foto_cb.gif
19-QVC-An-Invitation-Brett-3004.pdf
Z úspěchů studentů naší katedry
Ve dnech 10. až 12. dubna 2019 se konala v Českých Budějovicích mezinárodní studentská konference 2nd Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry (CBSEC). Účastnilo se jí dvacet doktorandů studujících v Praze, Brně, Regensburgu, Waldheimu a Krakově. První místo v soutěži o nejlepší přednesený příspěvek získal Mgr. Jan Klouda (na fotografii uprostřed) z naší katedry za přednášku nazvanou Voltammetric determination of Smith-Lemli-Opitz syndrome biomarker 7 dehydrocholesterol (vedoucí práce: RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.). Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci katedry.
Foto.jpg
Z úspěchů členů naší katedry
Člen naší katedry, Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., byl jmenován členem redakční rady prestižního časopisu Sensors. Blahopřejeme.
index.png
Z úspěchů členů naší katedry
Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., byl jmenován členem vědecké rady Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice pro období od 4. dubna 2019 do 2. dubna 2023. Blahopřejeme.
universita_pardubice_logo.png
Jmenovani.pdf
Z úspěchů studentů naší katedry
Mgr. Simona Baluchová z UNESCO Laboratoře elektrochemie životního prostředí, Katedry analytické chemie PřF UK získala ocenění za nejlepší ústní prezentaci na studentské konferenci „VII Doctoral Symposium on Chemistry in Lodz“ v Polsku, která přeběhla ve dnech 9. a 10. května 2019. Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci katedry.
logo_1500_transpBg_EN.png
diplom_Baluchova.jpg
Zahraniční host na naší katedře
Katedru analytické chemie PřF UK navštívil prof. Paulo Sérgio Duque de Brito z Instituto Politécnico de Portalegre (Portugalsko) a informoval o zaměření svého pracoviště a moznostech spolupráce.
LogoNovoPolitecnico.png
Valoriza_FINAL.pdf
Z úspěchů studentů naší katedry
Mgr. Petra Vaňkátová, studentka naší katedry, získala se svým posterem „Ultra performance chromatographic methods for optical purity control of chiral liquid crystals“ třetí místo v soutěži posterů na mezinárodní konferenci 15th European Conference on Liquid Crystals ve Wroclavi. Blahopřejeme.
ECLC_logi.jpg
Z úspěchu členů naší katedry
Doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. z týmu elektrochemických analytických metod získal hned dvě prestižní ocenění „Top Peer Reviewer 2019“ společnosti Clarivate Analytics, která mimo jiné provozuje akademické služby Web of Science a Publons. Tato ocenění jsou udělována v rámci týdne „Peer Review Week“ (letos probíhá ve dnech 16.–20.9.2019) význačným recenzentům vědeckých článků (nejlepšímu 1 % z nich). Doc. Vyskočil získal ocenění v oblasti chemických časopisů a mezioborových časopisů a spolu s oceněními „Sentinel of Science Award 2016“ a „Publons Peer Review Award 2017“ se jedná již o jeho čtvrté ocenění. Blahopřejeme!
Miniatura.jpg
TPR_2019_Chemistry.jpg
TPR_2019_Cross-Field.jpg
Z úspěchů členů naší katedry
Pan prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. byl jmenován členem Administrative Council of European Chemistry Thematic Network Association (Administrativní rada Evropské chemické tematické sítě), řídícího orgánu sdružení téměř dvou set evropských vysokých škol vyučujících chemii. Blahopřejeme.
ECTN-logo-rounded.png
Nobelovu cenu za chemii komentuje elektrochemik Jiří Barek
Člen naší katedry, pan prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. poskytl zajímavý komentář k letoční Nobelově ceně udělené v oboru chemie. Děkujeme!
AKTUALITY-8568-version1-_nc_medaile_150_150.jpg
AKTUALITY-8568-version1-_nc_medaile_150_150.jpg
Pozvánka na přednášku Prof. Dr. habil. Freda Lisdata „Label-Free Sensing Strategies Using Impedance Spectroscopy, SPR and Protein Electrochemistry“
Katedra analytické chemie ve spolupráci s Českou chemickou společností, Ústavem fyzikální chemie AV ČR a frmou Metrohm Vás srdečně zvou na Heyrovsky-Ilkovic-Nernst-Lecture pana Prof. Dr. habil. Freda Lisdata, která se uskuteční v rámci série přednášek Quo Vadis Chemie v úterý 22. října 2019 od 14:00 v posluchárně CH2.
Lisdat.jpg
19-QVC-Invitation-Lisdat-2210C.pdf
Barek_clenstvi_SChS
Ocenění člena naší katedry
Pan prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., byl ceněn Slovenskou chemickou společností při Slovenské akademii věd udělením čestného členství za svoje zásluhy o rozvoj chemie a spolupráce České společnosti chemické a Slovenské chemické společnosti. Blahopřejeme.
logo_aktualne.png
Z ocenění členů naší katedry
Jeho Magnificence prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy udělil na základě rozhodnutí Kolegia rektora UK panu prof. RNDr. Jiřímu Barkovi, CSc., členu naší katedry, Stříbrnou medaili Univerzity Karlovy „za významné celoživotní dílo v oboru analytické chemie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK“. Blahopřejeme!
medialeuk2.jpg
Medaile UK.pdf
Stalo se před šedesáti lety: Nobelova cena za polarografii
V nejnovějším čísle univerzitního časopisu Forum (3/2019) připomíná člen naší katedry pan prof. Jiří Barek významné výročí udělení Nobelovy ceny Jaroslavovi Heyrovskému.
Heyrovsky_60.png
Slavnostní prezentace překladu učebnice Analytická chemie
Katedra analytické chemie ve spolupráci s Knihovnou chemie PřF UK a Centrem informačních služeb VŠCHT Praha si dovoluje srdečně pozvat na slavnostní prezentaci překladu světově proslulé učebnice analytické chemie Douglase A. Skooga, Donalda M. Westa a kol. Překlad je dílem týmu členů naší katedry (K. Nesměrák, V. Červený, T. Křížek a E. Nováková). Prezentace proběhne v Knihovně chemie PřF UK ve čtvrtek 21. listopadu 2019 ve 13:00. Zároveň bude zahájen prodej publikace (pro studenty za zvýhodněnou cenu proti ISIC). Těšíme se na Vás!
Skoog_pozvanka.png
Z úspěchů studentů naší katedry
Studenti naší Katedry analytické chemie úspěšně reprezentovali PřF UK na 21. studentské vědecké konferenci s mezinárodní účastí „Chemie a technologie pro život“ pořádané na Fakultě chemické a potravinářské technologie Slovenské technické university v Bratislavě dne 6. listopadu 2019. V sekci Analytické separační metody obsadila Bc. Jitka Máchalová (školitel Dr. Křížek) 3. místo a v sekci Elektroanalytická chemie se Bc. Eva Bláhová (školitelka Dr. Schwarzová) umístila na bodovaném 5. místě. Děkujeme i dalším studentům katedry Bc. Nikole Hennhoferové a Bc. Adéle Zárybnické za reprezentaci. Všem studentům gratulujeme!
reprezentace PrF.jpg
vitezove elektroanalytika.jpg
Pozvánka na XV. konferenci „Současný stav a perspektivy analytické chemie v praxi“ 12. až 14. května 2020 v Bratislavě
Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave zve na XV. mezinárodní konferenci „Současný stav a perspektivy analytické chemie v praxi“, která proběhne 12. až 14. května 2020 v Bratislavě. Bližší podrobnosti v příloze.
ACP2020_logo.png

Akce dokumentů