E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
Sjezd chemických společností 2014
66. sjezd chemických společností se bude konat 7.-10. 9. 2014 v Ostravě. Pořádá Česká společnost chemická, pobočka Ostrava, ve spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava a Katedrou chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.
logo_sjezd.jpg
10th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’
It is our pleasure to cordially invite PhD students of analytical chemistry (and, of course, also those undergraduate students of analytical chemistry who are interested in) to participate in the 10th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’ which will take place on September 22–23, 2014, at the Institute of Chemistry, Faculty of Science, Charles University in Prague.
10ISC_logo.jpg
Pozvánka na habilitační přednášku
Katedra analytické chemie si vás dovoluje pozvat v úterý 1. dubna 2014 od 14:00 do posluchárny CH2 v Chemickém ústavu PřF UK (Hlavova 8, Praha 2) na seminář s programem habilitační přednášky s názvem „Komprehenzivní plynová chromatografie – evoluce nebo revoluce v GC?“, kterou přednese RNDr. Radomír Čabala, Ph.D.
radomir_cabala.jpg
Skvělá reprezentace naší katedry na FameLab2014
RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D., člen týmu separačních metod, postoupil se svým projektem „Stanovení enzymové aktivity v kapilární elektroforéze“ do národního kola mezinárodní vědecko-popularizační soutěže FameLab2014, kterou pořádá British Council. Blahopřejeme.
czechrepublic-projects-famelab-2011-top_left_image-new.gif
Blahopřejeme
Anna Beránková, studentka Masarykovy střední školy chemické, obsadila se svojí prací „Voltametrické stanovení 4-nitrofenolu na měděné elektrodě“ (kolektiv autorů Anna Beránková, Vlastimil Vyskočil, Eva Stratilová Urválková) 9. místo v národním kole soutěže EXPO SCIENCE AMAVET 2014 (z celkového počtu 40 soutěžních prací) a získala rovněž ocenění „Most Outstanding Exhibit“ udělované organizací Yale Science & Engineering Association. V krajském kole soutěže SOČ pak se stejným příspěvkem získala 3. místo (z celkového počtu 12 soutěžních prací). Prezentovaný vědecký výzkum byl prováděn pod záštitou Týmu elektrochemických analytických metod na Katedře analytické chemie PřF UK Praha. Srdečně gratulujeme!
Expo_Science_Amavet.jpg
Amavet 1_1.jpg
Amavet 2_1.jpg
SOČ_1.jpg
Blahopřejeme
Mgr. Marcela Rybínová, studentka postgraduálního studia na naší katedře, získala ocenění za svůj poster "Determination of selenium in food supplements and water samples using UV-photochemical generation in combination with QF-AAS detection" na konferenci Analytická chemie v praxi v Bratislavě. Blahopřejeme.
logo14.jpg
unnamed.jpg
Blahopřejeme
Studentka doktorského studia analytické chemie naší katedry Mgr. Marcela Rybínová obsadila druhé místo v 16. ročníku soutěže “Cena Shimadzu 2014” pořádané u příležitosti 66. sjezdu chemických společností v Ostravě. Blahopřejeme!
rybinova.jpg
Pozvánka na seminář „Perspektivy v analytické chemii 2014“
Ústav analytické chemie Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické, Katedra analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Česká společnost chemická Odborná skupina analytické chemie si Vás dovolují pozvat na 1. ročník cyklu seminářů postgraduálních studentů analytické chemie pražských vysokých škol. Semináře se konají v zasedací místnosti FCHI VŠCHT, Technická 5, Praha 6, 4. patro, zadní schodiště, vždy od 14:30.
CSCH.jpg
Blahopřejeme
Studentka Bc. Alžběta Kolorosová (2NKATA) z týmu spektrálních metod metod úspěšně reprezentovala naší katedru na "16. študentskej vedeckej konferencii v obore chémia a chemické a potravinárske technológie" s mezinárodní účastí, která se uskutečnila v Bratislavě na Slovenské technické univerzitě 12. listopadu 2014. Alžběta získala 4.místo z celkového počtu jedenácti soutěžících v kategorii analytická chemie. Soutěže se dále zúčastnily Bc. Kateřina Procházková, Bc. Hana Axmanová a Bc. Marcela Kotasová z týmu elektrochemických metod, které taktéž důstojně reprezentovaly naší katedru. Blahopřejeme.
images.jpg
Z publikačních úspěchů elektrochemického týmu
Publikace pracovníků UNESCO Laboratoře elektrochemie životního prostředí: Vlastimil Vyskočil, Tomáš Navrátil, Aleš Daňhel, Jan Dědík, Zuzana Krejčová. Lucie Škvorová, Jana Tvrdíková, Jiří Barek: Voltammetric Determination of Selected Nitro Compounds at a Polished Silver Solid Amalagam Composite Electrode. Electroanalysis 23 (2011), 129–139 patří mezí deset nejcitovanějších publikací prestižního amerického časopisu Electroanalysis a významným způsobem tak přispěla k dalšímu růstu jeho impakt faktoru.
cover.gif
První dáma chromatografie
Pod tímto titulkem otisklo listopadové číslo časopisu The Analytical Scientist rozhovor s emeritní profesorkou naší katedry prof. RNDr. Evou Smolkovou-Keulemansovou, DrSc., jednou ze zakladatelských osobností plynové chromatografie.
1114-601-SDW-main.png
TAS_Smolkova.pdf
11ISC_logo.JPG
Z úspěchů členů naší katedry
RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. získal prestižní cenu firmy Metrohm za nejlepší práci mladého elektroanalytického chemika do 35 let. Blahopřejeme.
Diplom (mensi).jpg
1px_trans.png
metrohm logo.jpg
Blahopřejeme
Nguyen Kieu Nga, studentka Gymnázia Cheb, získala se svojí prací „Voltametrické stanovení kyseliny salicylové na velkoplošné uhlíkové filmové elektrodě“ 1. místo v krajském kole soutěže SOČ v oboru Chemie. Prezentovaný vědecký výzkum byl prováděn na naší katedře pod záštitou Týmu elektrochemických analytických metod a projektu Otevřená věda, pod odborným vedením Dr. Vlastimila Vyskočila. Srdečně gratulujeme!
Diplom_Nga.jpg
Blahopřejeme
Anna Beránková, studentka Masarykovy střední školy chemické v Praze, získala za svoji práci „Voltametrické stanovení 4-nitrofenolu na měděné elektrodě a jeho optimalizace“ cenu Učené společnosti České republiky. Oceněná vědecká práce byla vypracována na naší katedře pod záštitou Týmu elektrochemických analytických metod, pod odborným vedením Dr. Vlastimila Vyskočila. Srdečně gratulujeme!
Foto.jpg
Blahopřejeme
Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. byl jmenován Adjunct Profesor of International Center for Chemical and Biological Science, University of Karachi, Pakistan.
Logo_karachi.jpg
Z úspěchů studentů naší katedry
Bc. Simona Baluchová, studentka 1. ročníku studijního oboru Klinická a toxikologická analýza na PřF UK Praha, získala v sekci Analytická chémia 1. místo na 17. celoslovenské študentské vedecké konferencii „Chémia a technológie pre život“ za prezentaci své práce „Voltametrické stanovenie klinických markerov kyseliny vanilmandľovej a homovanilovej na bórom dopovanej diamantovej elektróde“. Oceněná vědecká práce byla vypracována na Katedře analytické chemie PřF UK Praha pod záštitou Týmu elektrochemických analytických metod, pod odborným vedením Dr. Karoliny Schwarzové. Srdečně gratulujeme!
Logo_konference.jpg
Vynikající reprezentace naší katedry
Studentka naší katedry Bc. Eva Martínková převzala 1. prosince 2015 cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu za svoje vynikající studijní výsledky. Blahopřejeme.
Eva1.jpg
Výborné postavení analytické chemie v rámci výzkumu v ČR
Podle studie „Mezinárodní srovnání kvality publikačního výkonu vědních oborů v České republice“, vypracovaném think tankem IDEA při institutu CERGE-EI, společném pracovišti Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy patří analytická chemie k vědecky nejúspěšnějším disciplínám v rámci výzkumu v ČR.
Publikan vkon_pozvanka.jpg
Albertov Comprehensive Days 2016
V úterý 9. února 2016 pořádá naše Katedra analytické chemie PřF UK ve spolupráci s Oddělením toxikologie Ústavu soudního lékařství a toxikologie VFN vzdělávací seminář „Albertov Comprehensive Days 2016 – Aktuality a příklady z praxe multidimenzionální chromatografie“.
Prihlaska - ACD 2016.doc
ACD2016_programme.pdf
Web page - ACD 2016.jpg
Perspektivy v analytické chemii 2016
Ústav analytické chemie Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT, Katedra analytické chemie Přírodovědecké fakulty UK, Česká společnost chemická, Odborná skupina analytické chemie si Vás dovolují pozvat na společný seminář v rámci 3. ročníku cyklu seminářů postgraduálních studentů analytické chemie pražských vysokých škol. Seminář se koná ve čtvrtek 17.3.2016 od 14,30 v zasedací místnosti FCHI VŠCHT, Technická 5, 4. patro, zadní schodiště, místnost č. 402.
Z úspěchů členů naší katedry
Mgr. Andrea Hájková získala dne 10. února 2016 prestižní Cenu firmy Metrohm za nejlepší práci mladého elektroanalytického chemika do 35 let v roce 2015. Blahopřejeme.
Miniatura.png
Foto.jpg
Z úspěchů členů naší katedry
Prof. RNDr. Jiřímu Barkovi, CSc. byla 2. března 2016 udělena medaile Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za jeho dlouhodobou spolupráci v oblasti analytické chemie. Blahopřejeme.
medaile-fcht.jpg
medaileVSCHT_0001.pdf
Z úspěchů členů naší katedry
Doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. z týmu elektrochemických analytických metod získal prestižní ocenění Mezinárodní elektrochemické společnosti (International Society of Electrochemistry) "Electrochimica Acta Travel Award for Young Electrochemists" na podporu své aktivní účasti na 67. výroční konferenci Mezinárodní elektrochemické společnosti pořádané v srpnu letošního roku v nizozemském městě Haag. Na konferenci bude přednesen příspěvek s názvem "Artificial Cell – An Integrated In Vitro Model Based on Specific Electrochemical Biosensing Systems". Blahopřejeme!
ise-logo.jpg
Z úspěchů členů naší katedry
Na generálním shromáždění European Chemistry Thematic Network Association (sdružení téměř 200 evropských univerzit vyučujících chemii) v Gdaňsku byl prof. Barek jednomyslně zvolen členem Label Committee, které zodpovídá ze udělování práva propůjčovat tituly Chemistry Eurobachelor, Chemistry Eurolabel a Chemistry Euro PhD.
logo_ectn_2015.jpg
Z úspěchů členů naší katedry
Prof. Barek byl u příležitosti 120. výročí založení Tomské Polytechnické Univerzity, jedné z nejvýše hodnocených ruských vysokých škol, vyznamenán pamětní medailí za dlouholetou úspěšnou mezinárodní spolupráci s touto instituci.
barek_tomsk.jpg
Barek Tomsk.pdf
12ISC_Logo.JPG
20161016_PR-fotka_na_web.jpg
20161016_Petr_Rychlovský_parte.PDF
20161016_PR-fotka_na_web.jpg
Studenti naší katedry dne 9. listopadu 2016 výborně reprezentovali na 18. Slovenské studentské vědecké konferenci
Naši studenti obsadili následující umístění: a) Sekce Analytické separační metody 3. místo: Kateřina Čokrtová (Vliv aniontů základního elektrolytu na markery elektroosmotického toku v kapilární elektroforéze. Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.) Účast: Tereza Kolečkářová (Vliv draselných kationtů na základní linii v kapilární elektroforéze. Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.) b) Sekce Analytická chemie Účast: Diana Shanelle Habániková (Elektrochemická oxidácia kyseliny cholovej a deoxycholovej na tuhých elektroódach. Vedoucí práce: RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.) Výsledky celé soutěže jsou k nahlédnutí na webových stránkách STÚ http://www.fchpt.stuba.sk/sk/diani-na-fchpt/aktuality/vysledky-18.-studentskej-vedeckej-konferencie.html?page_id=4009#s1 Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci katedry
svk_2016.jpg
K_Cokrtova_konference.jpg
Cena Karla Štulíka 2017
Ve dnech 8.–9. února 2017 proběhne na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích další kolo soutěže o Cenu Karla Štulika za nejlepší práci v oboru analytické chemie pro studenty bakalářského a magisterského studia. Neváhejte s přihláškou.
2058s.jpg
Z úspěchů studentů naší katedry
Studentka 1. ročníku navazujícího magisterského studia analytické chemie Bc. Eva Martínková získala za práci „Studie interakce protaminu s heparinem a její využitelnosti v kapilární elektroforéze“ zvláštní cenu poroty v soutěži o Cenu Karla Štulíka 2017 za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie. Blahopřejeme.
13th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’
It is our pleasure to cordially invite PhD students of analytical chemistry (and, of course, also those undergraduate students of analytical chemistry who are interested in) to participate in the 13th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’ which will take place on September 21–22, 2017, at the Institute of Chemistry, Faculty of Science, Charles University in Prague.
13ISC_Logo.jpg
Z úspěchů členů naší katedry
Prof. RNDr. Jír Barek, CSc. byl jmenován mezinárodním peer review pro Slovak Research and Developement Agency. Blahopřejeme!
apvv-en.png
certificate_APVV-16.pdf
potlach.png
potlach 2 - plakatek.pdf
XXXVII. Moderní elektrochemické metody (Jetřichovice 2017)
37. ročník mezinárodní konference „Moderní Elektrochemické Metody (MEM)“, která se koná tradičně v Jetřichovicích u Děčína je letos pořádán 15.–19. května 2017 za odborné spolupráce Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., Brno a UNESCO laboratoře elektrochemie životního prostředí, Katedry analytické chemie, PřF UK, Praha. Těšíme se na Vás.
1486762028_cz_210_175_exact.jpg.png
NFJH_17_12_2008_34.jpg
Michael Heyrovský, Ph.D. (1932-2017).pdf
Z úspěchů členů naší katedry
Doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. z týmu elektrochemických analytických metod získal prestižní ocenění časopisu Catalysts za nejlepší přednášku přednesenou na 22. setkání Portugalské elektrochemické společnosti (Sociedade Portuguesa de Electroquímica), které se konalo ve dnech 19. - 22. června 2017 v univerzitním městě Ponta Delgada na Azorských ostrovech. Ocenění získal za příspěvek s názvem „Elektrochemická detekce poškození DNA vyvolaného hydroxylovými radikály vznikajícími při reakcích různých forem železa“ (Electrochemical Detection of DNA Damage Induced by Hydroxyl Radicals Originating from Reactions of Various Species of Iron). Blahopřejeme!
Cena_SPE.jpg
220px-IUPAC.svg.png
Prof. Jiřímu Barkovi se dostalo významné mezinárodní pocty
Na 46. Světovém chemickém kongresu IUPAC v brazilském Sao Paulo byl s účinností od 1. ledna 2018 jmenován přidruženým členem řídícího výboru Divize analytické chemie Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii člen katedry analytické chemie prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., vedoucí UNESCO Laboratoře elektrochemie životního prostředí při katedře analytické chemie PřF UK. Gratulujeme, pane profesore!
Právě vyšlo konferenční číslo Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly
Právě vyšlé číslo mezinárodního časopisu Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly přináší vybrané příspěvky, které byly presentovány na loňské 12. studentské konferenci “Modern Analytical Chemistry”, každoročně pořádané naší katedrou. Mezi příspěvky je i devět prací našich studentů.
Monatshefte_201709.jpg
Potlach č. III o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie
Neformální seminář o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie se uskuteční čtvrtek dne 7. září 2017 od 9:30 do 16:00 v posluchárně C1 budovy HB Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, Studentská 573, Pardubice. Detailní program je v příloze.
pozvanka_potlach.pdf
Z historie analytické chemie
V právě vycházejícím čísle časopisu The Analytical Scientist (9/2017) vzpomíná prof. dr. Eva Smolková na počátky separačních metod na naší katedře.
logo.jpg
TAS_Smolkova.pdf
Z úspěchů studentů naší katedry
Mgr. Jan Rejšek, student naší katedry, získal na 69. sjezdu české a Slovenské chemické společnosti vynikající 3. místo v soutěži o cenu firmy Shimadzu. Blahopřejeme.
P9190011 maly.jpg
Úspěšná účast studentů naší katedry na 19. Slovenské studentské vědecké konferenci
Dne 9. listopadu 2017 se tři studenti naší katedry zúčastnili 19. ročníku Studentské vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané Slovenskou technickou Univerzitou, Fakultou chemické a potravinářské technologie v Bratislavě. Naši studenti obsadili následující umístění: a) Sekce Analytické separační metody 3. místo: Bc. Barbora Filounová (Stanovení heparinu pomocí afinitní kapilární elektroforézy. Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.). Účast: Martin Baroch (Využití uhlíkové plsti jako coulometrického .detektoru pro HPLC analýzu fenolických antioxidantů Vedoucí práce: RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.) b) Sekce Analytická chemie Účast: Michal Nedvěd (Planární a nanostrukturované bórem dopované diamantové elektrody pro elektroanalýzu. Vedoucí práce: RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.) Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci katedry.
2017_SVK.png
Pozvánka na přednášku "Wearable Electrochemical Sensors: Towards Lab-on-the-Skin"
přednese Profesor Joseph Wang
Z úspěchů studentů naší katedry
Mgr. Lukáš Taraba, student doktorského studia naší katedry, získal na konferenci 2nd International Caparica Christmas Congress on Translational Chemistry, která se konala 4.–7. 12. 2017 ve městě Caparica v Portugalsku, ocenění za nejlepší poster s příspěvkem: Modulated retention of neutral hydrophobic solutes on charged polyaniline silica stationary phase by change of mobile phase pH. Blahopřejeme.

Akce dokumentů