E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZ úspěchů studentů naší katedry

Studenti naší katedry nás opět skvěle reprezentovali na dalším ročníku soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu Karla Štulíka 2018“. Studentka navazujícího magisterského studia Bc. Barbora Rumlová získala v této soutěži zvláštní cenu poroty za svoji práci „Vývoj a aplikace iontových zdrojů s mikrofluidním čipem pro hmotnostní spektrometrii“, kterou vypracovala pod vedením doc. RNDr. Josefa Cvačky, Ph.D. Další poděkování za výbornou reprezentaci naší katedry patří i Bc. Martinu Barochovi za prezentaci práce „Stanovení syntetických antioxidantů pomocí HPLC s detektorem z uhlíkové plsti“ a Bc. Barboře Filounové za prezentaci práce „Stanovení heparinu pomocí afinitní kapilární elektroforézy“. Blahopřejeme!
Publikováno: Sobota 10.02.2018 00:00

Akce dokumentů