E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZ úspěchů studentů naší katedry

Studentka naší katedry Bc. Michaela Pejzlová získala na 25. ročníku soutěže „O cenu Karla Štulíka 2022“ za nejlepší práci v oboru analytické chemie pro studenty bakalářského a magisterského studia cenu poroty sponzorovanou firmou Metrohm Česká Republika za svojí práci „Studium vlivu modifikace borem dopované diamantové elektrody na elektrochemické chování vybraných neurotransmiterů“, kterou vypracovala pod vedením RNDr. Jana Fischera, PhD. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší katedry.
Publikováno: Sobota 12.02.2022 00:00

Akce dokumentů