E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZ úspěchů studentů naší katedry

Z úspěchů studentů naší katedry Ve dnech 10. a 11. února 2021 proběhlo na VŠCHT v Praze další kolo soutěže „O cenu Karla Štulíka“ za nejlepší práci v oboru analytické chemie. První místo obsadila studentka naší katedry paní Bc. Radka Bušovská s prací „Metabolomika těkavých látek lidského pachu metodou GC×GC“. Zvláštní cenu firmy Metrohm za práci z elektroanalytické chemie získal pan Bc. Ondřej Mráček za práci „Voltametrické stanovení metronidazolu pomocí stříbrné pevné pracovní elektrody“. Třetí oceněnou studentkou z naší katedry byla slečna Kristína Štafurová, která získala zvláštní cenu poroty pro studenty bakalářského studia za příspěvek „Vývoj analytických metód pre stanovenie environmentálnych polutantov pomocou striebornej amalgámovej elektródy obnovitelnej mechanizmom klikacieho pera“. Děkujeme za skvělou reprezentaci naší katedry a blahopřejeme.
Přiložený soubor: 2021 Busovska 1 misto.pdf
Další soubor: 2021 Stafurová.pdf
Publikováno: Úterý 16.02.2021 00:00

Akce dokumentů