E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZ úspěchů studentů naší katedry

Grantový projekt GAUK 430214/2014 „Nové elektrochemické DNA biosenzory na bázi nanostrukturovaných materiálů pro vyšetřování poškozujících interakcí organických xenobiotik s DNA“ řešený paní RNDr. Andreou Hájkovou, Ph.D. doktorandkou a nyní již absolventkou naší katedry byl Grantovou radou Univerzity Karlovy vybrán pro prezentaci nejlepších projektů GAUK na konferenci „Kulatý stůl GAUK“. Konference se bude konat dne 10. 4. 2018 od 15 hod. v Modré posluchárně č. 140 v areálu Karolina. Blahopřejeme!
Publikováno: Středa 07.03.2018 00:00

Akce dokumentů