E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZ úspěchů studentů naší katedry

Mgr. Vít Prchal, student doktorského studia na Katedře analytické chemie PřF UK Praha, získal na mezinárodní konferenci „15. Österreichische Chemietage“ v Grazu cenu za posterovou prezentaci svého příspěvku “Nové pracovní elektrody na bázi bismutu pro voltametrické stanovení biologicky aktivních organických nitrosloučenin”. Blahopřejeme!
Přiložený soubor: Poster-Prchal-diplom.pdf
Publikováno: Sobota 05.10.2013 00:00

Akce dokumentů