E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZ úspěchů pracovníků naší katedry

RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D., člen týmu elektrochemických analytických metod na Katedře analytické chemie PřF UK Praha, byl jmenován do redakční rady nově založeného mezinárodního časopisu Precision Instrument and Mechanology (PIM) patřícího do skupiny časopisů vydavatelství The World Academic Publishing.
Publikováno: Čtvrtek 08.03.2012 00:00

Akce dokumentů