E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZ úspěchů členů naší katedry

Člen naší katedry pan prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. byl jmenován na čtyřleté funkční období (2022–2026) členem Vědecké rady Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Jeho dlouholetá spolupráce s touto fakultou byla zároveň oceněna udělením stříbrné medaile za zásluhy. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší katedry.
Přiložený soubor: 20220922 Barek medaile.pdf
Publikováno: Pondělí 31.10.2022 00:00

Akce dokumentů