E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZ publikační činnosti katedry analytické chemie

V průběhu roku 2011 byly v časopise Collection of Czechoslovak Chemical Communications publikovány vědecké články, jejichž autoři je věnovali jako poděkování jubilantům, kteří se významnou měrou podíleli na rozvoji a propagaci polarografie. Také členové týmu elektrochemických analytických metod na naší katedře přispěli celkem sedmi příspěvky.

Příspěvky členů elektrochemického týmu dedikované jubilantům:

  • Ferenc T. Pastor, Hana Dejmková, Jiří Zima a Jiří Barek: Determination of chloramphenicol by differential pulse voltammetry at carbon paste electrodes - The use of sodium sulfite for removal of oxygen from electrode surface. Collect. Czech. Chem. Commun. 76/5 (2011) 383-397. Věnováno prof. Robertu Kalvodovi.
  • Jiří Zima, Veronika Tinková, Joseph Wang a Jiří Barek: Voltammetric determination of 1,2-diaminoanthraquinone using carbon paste electrode. Collect. Czech. Chem. Commun. 76/8 (2011) 1033-1041. Věnováno prof. Karlu Štulíkovi.
  • Aleš Daňhel, Josino C. Moreira, Silvana Jacob a Jiří Barek: Influence of the soil organic matter content on voltammetric determination of derivatised glyphosate in herbicide contaminated soils. Collect. Czech. Chem. Commun. 76/10 (2011) 1263-1275. Věnováno doc. Lubomíru Pospíšilovi.
  • Dana Deýlová, Jiří Barek a Vlastimil Vyskočil: Voltammetric determination of 6-nitrobenzimidazole in the presence of surfactants.
  • Collect. Czech. Chem. Commun. 76/11 (2011) 1317-1325. Věnováno dr. Michaelu Heyrovskému.
  • Andrea Hájková, Vlastimil Vyskočil, Aleš Daňhel, Joseph Wang a Jiří Barek: Polarographic and voltammetric determination of genotoxic 2-aminofluoren-9-one at mercury electrodes. Collect. Czech. Chem. Commun. 76/12 (2011) 1775-1790. Věnováno prof. Karlu Štulíkovi.
  • Karolina Pecková, Markéta Průchová, Josino C. Moreira, Jiří Barek, Jan Fischer a Vlastimil Vyskočil: Voltammetric determination of flutamide and its metabolite 4-nitro-3-trifluoromethylaniline at a hanging mercury drop minielectrode. Collect. Czech. Chem. Commun. 76/12 (2011) 1811-1823. Věnováno prof. Jiřímu Volkemu.
  • Vlastimil Vyskočil, Ivan Jiránek, Aleš Daňhel, Jiří Zima, Jiří Barek, Joseph Wang a Karolina Pecková: Polarographic and voltammetric determination of genotoxic nitro derivatives of quinoline using mercury electrodes. Collect. Czech. Chem. Commun. 76/12 (2011) 1991-2004. Věnováno prof. Petru Zumanovi.

 

Publikováno: Čtvrtek 02.02.2012 00:00

Akce dokumentů