E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZ publikační aktivity naší katedry

Článek autorského kolektivu Dana Deýlová, Vlastimil Vyskočil a Jiří Barek "Voltammetric determination of 2-amino-6-nitrobenzothiazole at two different silver amalgam electrodes", který popisuje srovnání dvou typů stříbrných pevných amalgamových pracovních elektrod použitých pro stanovení stopových množství 2-amino-6-nitrobenzothiazolu (prekurzoru pro přípravu průmyslových barviv a potenciálního polutantu povrchových vod), byl uveřejněn na stránkách prestižního časopisu Electrochimica Acta 62 (2012), 335-340.
Publikováno: Sobota 21.01.2012 00:00

Akce dokumentů